Şirket çevresi analizi

advertisement
1) Dış Çevre Analizi
Uzak Çevre (PEST)
Yakın Çevre (5 GÜÇ)
Pazar Potansiyeli
VİZYON
MİSYON
3) Stratejik Alternatifleri
Hangi Temelde
Hangi Yönde
Nasıl
2) İç Çevre Analizi
Vizyon, Misyon, Değerler
Değer Zinciri
Temel Yetkinlikler
7 S
Endüstri Çevresi
Porter’in Beş Güç Modeli
İkame ürünler
Tedarikçilerin
pazarlık gücü
Rekabet
Muhtemel rakiplerin giriş tehdidi
Müşterilerin
pazarlık gücü
SWOT ANALİZİ 2 (YAKIN/SEKTÖREL ÇEVRE)
Çevresel Değişikliklerden Doğacağı Beklenen Fırsat ve Tehditlerin Belirlenmesi
Faktörler
Rakipler
Müşteriler
Tedarikçiler
İkame Mal
Üreticileri
Potansiyel
Rakipler
(Giriş Engelleri)
FIRSATLAR
Nedenleri
TEHDİTLER
Nedenleri
Endüstri Güçleri: Rekabet
Bir takım rekabet faktörlerine dayanarak karlılığımızı azaltırlar.
Geliştirilecek strateji ile karlılık üzerindeki baskı azaltılabilir
 Firmalar rekabeti şu faktörlere dayandırırlar…
 Fiyat
 Kalite
 Performans özellikleri
 Müşteri hizmetleri
 Garantiler
 Reklam-tanıtım
 Satış ağının genişliği
 Yeni ürün geliştirme
 Marka sadakati
 Rekabet aynı zamanda rakiplerin sayılarına ve güçlerine bağlıdır

Rakiplerle nasıl mücadele etmeli? Amaç urun satmak mi?
Bir Rakip Analizinin Bileşenleri
Rakibi ne harekete geçirir
Rakip ne yapıyor ve ne yapabilir
Gelecekteki Hedefler
Mevcut Strateji
Tüm yönetim seviyelerinde ve
birden fazla boyutta
Şirket şu anda nasıl rekabet
ediyor
Rakibin karşılık verme
Profili
•Rakip
mevcut konumundan
memnun mu?
•Rakip hangi olası hamleleri veya
stratejik değişiklikleri yapacak
•Rakip nerede savunmasız
•Rakibin en büyük ve en etkili
misillemesine yol açacak olan
nedir?
Varsayımlar
Yetenekler
Kendisi ve sektör hakkında
Güçlü ve zayıf yanları
Endüstri Güçleri: Muhtemel Rakipler

Endüstriye giriş ne denli zor?
 Ölçek ekonomisi (Türk otomotiv sektörü)
 Ürün farklılaştırma (Maraş dondurma)
 Sermaye ihtiyacı (Boeing)
 Öğrenme eğrisi etkisi
 Dağıtım kanallarına ulaşım (Cola Turka)
 Hükümet politikaları, stratejik endüstriler var mı?
 Ana hammadde üzerinde kontrol (Cargill, mısır)
 Gerekli teknolojiye ulaşamama…
Yeni girişler nasıl engellenir?
Endüstri Güçleri: İkame Mallar
İkame ürünler müşterilerin başka bir endüstrideki
firmanın ürettiği ürüne geçme riski anlamına gelir
Örnekler
4
4
4
4
4
4
Gözlük-Lens
Şeker-Yapay tatlandırıcı
Plastik-Cam-Metal
Gazete-TV-İnternet
Havayolu-karayolu
Turksat-Turktelekom
İkame mal tehlikesiyle nasıl basa çıkmalı?
Endüstri Güçleri: Tedarikçiler


Tedarikçilerden en pahalı girdiyi en ucuza satın almak
isteriz. Onlarda pahalıya satmak isterler.
Şu durumlarda tedarikçiler güçlüdür:






Sattıkları ürün-maddenin üretim için çok önemli bir parça
olması durumunda
Alıcıların başka bir tedarikçiye geçmelerinin yüksek maliyet
getirmesi durumunda
İyi bir itibarları ve artan talep olduğu zaman
Endüstrideki firmaların ürettiklerinden daha ucuz bir parça
ürettikleri zaman
Sattıkları ürünün ikamesi olmadığı zaman
Alıcı firma önemli bir müşteri olmadığı zaman
Tedarikçilerin pazarlık gücünü nasıl kırmalı?
Endüstri Güçleri: Alıcılar



Karlılığı artırmanın yolu en ucuz ürettiğimiz malı en pahalıya satmaktır.
Müşterilerde en kaliteyi en ucuza almak isterler.
Talep esnekliği düşükse kar yüksek, talep esnekliği yüksekse kar düşüktür.
Şu durumlarda alıcılar güçlüdür:
 Büyük ve endüstrinin girdilerinin önemli kısmını satın aldıkları zaman
 Yüksek miktarda satın aldıkları zaman
 Geriye doğru bütünleştikleri zaman (Pınar-Besi Çiftliği)
 Endüstri ürünleri standart ise
 Başka bir ürün veya ikame ürüne geçmelerinin maliyeti ucuz
olduğunda
 Bir çok satıcıdan satın alma imkanı olduğunda
İlaç sektörü-Otomobil sektörü!
Hangisinin talep esnekliği düşüktür?
Temel Ürün ve Markalarda “Sadakat” Analizi
Kategoriler
Yüksek
Sadakat
Normal
Sadakat
Düşük
Sadakat
Sadakat Normu
Lider
Sadakar Oranı%
Hazır Kahve
82
Nescafe
82
Bira
75
Efes Pilsen
75
Banyo Sabunu
58
Hacı Şakir
66
Zetinyağı
54
Tariş
62
Deodorant
51
Akat
60
Diş Macunu
48
İpana
57
Mısırözü Yağı
43
Bizim
47
Yumuşatıcı
42
Vernel
47
El Sabunu
37
Duru
49
Ayçiçek Yağı
36
Biryağ
46
Pet Şişe Su
36
Kardelen
46
Çamaşır M. Deterjanı
34
Alo
41
Kase Margerin
31
Becel
41
Türk Kahvesi
30
K.Kahveci M.Efendi
49
Gazlı Meşrubat
29
Coco-Cola
50
Çay
26
Çaykur Kamelya
33
Paket Margarin
26
Birma
31
Makarna
21
Nuh’un Ankara
30
UHT Süt
15
Pınar
18
Beş Güç Değerlendirmesinin
Stratejik Yorumu

Şu durumlarda endüstri iyi bir kar
getirmeyeceğinden çekici değildir:

Güçlü bir rekabet

Giriş engelleri düşükse, muhtemel rakipler
fazla

İkame ürünlerin rekabeti yüksekse

Tedarikçilerin ve alıcıların pazarlık güşleri
yüksekse
Beş Güç Değerlendirmesinin
Stratejik Yorumu

Şu durumlarda endüstri kar elde etme
bakımında idealdir:

Rekabet ılımlıysa

Giriş engelleri yüksek ve muhtemel rakiplerin giriş
riski yoksa

İkame ürünler az veya yoksa

Tedarikçi ve alıcılar zayıf konumda ise
RAKİPLER HAKKINDA SORULAR
Birinci Kademe Soruları
İkinci Kademe Soruları
 Şu anki rakiplerimiz
 Gelecekte rekabetin temeli ne
kimlerdir? Müşteriler niçin
olacaktır?Sürekli yenilik yapma
onları bize tercih etmektedir? mı, kütlesel sipariş (mass
customization) modeli mi?
 İş ve ilişki kurmanın kuralları
değişmekte midir?
 Rekabet nasıl bir şeye
Değişiyorsa, bunları
benzeyecektir?
sürükleyen güç nedir?
 Sektörümüz en çok bizim
 Bu değişimleri nasıl kendi
avantajımıza olacak biçimde
lehimize çeviririz?
gelişmesini sağlamak için ne
yapmalıyız?
ŞİRKETE AİT SORULAR
İkinci Kademe Soruları
Birinci Kademe Soruları
 Ayakta kalabilmek için hangi
 Eğer şu anki müşterilerimiz
stratejik yeteneklerimizi
şirketimizi bizim için yeniden
geliştirmeliyiz? Piyasaya hakim
tasarlayacak olsalardı, bizi
olabilmek için, bu yetenekleri
nasıl geliştirebiliriz?
neye dönüştürürlerdi?
 Ne tür ittifaklar içinde olmalıyız?
 En son teknolojik yenilikleri
bir işgören profili nasıl
nasıl kendimize kullanabiliriz? Tipik
olacaktır? İşyerinde mi, evinde
 Anahtar müşteri, tedarikçi ve
mi çalışıyor olacaktır?İşletmeye
ayırdığı vakit ve çabanın
ticari partnerlerimizle
karşılığında nasıl bir ödül
ilişkilerimizi nasıl
bekleyecektir?
kuvvetlendirebiliriz?
MÜŞTERİ İLİŞKİN SORULAR
Birinci Kademe Soruları
İkinci Kademe Soruları
 Şu anki müşterilerimiz
 Şu anda hizmet vermekte
kimlerdir? Niçin
olduğumuz müşterilerle
rakiplimizden değil de bizden gelecekte de hizmet etmemiz
mal/hizmet almaktadırlar?
muhtemel midir? Değişse,
yarının müşterileri hangi
 Müşterilerimizin ihtiyaçları
bakımlardan farklı olacaktır?
değişiyor mu? Değişiyorsa,
değişimi sürükleyen güç
 Yarının müşterilerine hangi
nedir?
kanallarla ulaşacağız?
 Bu değişimleri nasıl kendi
 Sanayiler arası hatlar
lehimize çeviririz?
gelecekte nasıl çizilecek?
Gelir
Başlangıç
Dönemi
Büyüme
Dönemi
Olgunluk
Dönemi
Gerileme
Dönemi
Sektörel
Satış
Sektörel
Karı
0
Zaman
Strateji,Rekabet ve Performansa İlişkin Ürün
Ömrü Kurumlarının Öngörüleri
Piyasaya Sürme
Büyüme
Olgunlaşma
Gerileme
Alıcılar
&
Alıcı
Davranışları
-Yüksek gelir düzeyli alıcı
-Alıcı ataleti
-Alıcıların ürünü
denemeye ikna edilmesi
gerekir
-Alıcı grubun genişletilmesi
-Talepte artis
-Tüketici kararsız, kaliteyi
kabul edecektir
-Kitlesel pazarlama
-Doyma noktası
-Markalar arasında seçim
yapmak kuraldır
Müşteriler ürünün
bilinçli alıcılarıdır
Ürünler
&
Ürün
Değişimi
-Düşük kalite
-Pek çok farklı ürün çeşidi;
standart yok
-Sık tasarım değişiklikleri
-Temel ürün tasarımları
-Ürünler teknik ve
performans olarak
farklılaştırılmıştır
-Rekabetçi ürün
iyileştirmeleri
-İyi kalite
-Üstün kalite
-Az ürün farklılaştırması
-Standartlaştırma
-Yavaş ürün değişimi-daha
az yıllık model değişikliği
-Az ürün
farklılaştırması
-Atil kapasite
-Fazla reklam, fakat
piyasaya sürmeye kıyasla
daha düşük satış hacmi
yüzdesi
-Ahlaki uyuşturucuların çok
fazla özendirilmesi
-Pazarın kesimlere
bölünmesi
-Ürün ömrünün uzatılması
çabaları
-ürün yelpazesinin
genişletilmesi
-Daha yaygın servis
-Reklam rekabeti
-Ambalaj önemlidir
Düşük return on
sales
-Çok yüksek reklam/satış
Pazarlama
-Yüksek fiyat stratejisi
-Yüksek pazarlama
maliyetleri
Zamanınız İçin
Teşekkür Ederim.
Download