MECH203 - Bursa Teknik Üniversitesi

advertisement
Bursa Teknik Üniversitesi
Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği
MECH203
Thermodynamics I
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
MECH203
Thermodynamics I
T+U
Kredi
AKTS
3
5
5
Dersin Dili:
İngilizce
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Makine Mühendisliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Dersin amacı mühendislik termodinamiğinin temel kanunlarını ve temel uygulama alanlarını öğretmek, termodinamiğin kanunlarını ve prensiplerini ilgili mühendislik sistemlerine uygulamaktır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Termodinamiğe giriş, Kapalı Sistem, Açık Sistem, İş ve Isı, Sıfırıncı Kanun, Birinci Kanun, İkinci Kanun, Termodinamik Çevrimler, Nemli Hava Termodinamiği.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Prof. Dr. Yusuf Ali KARA
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Yüz yüze
Thermodynamics, an engineering approach by Yunus A. Çengel, Michael A. Boles
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
100
Ders Konuları
Hafta
Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Termodinamiğe giriş, temel kavramlar ve tanımlar
süreçler ve çevrim, termodinamiğin sıfırıncı kanunu, basınç, manometre, barometre
enerji biçimleri, ısı ve iş
termodinamiğin birinci kanunu
enerji dönüşüm verimleri
saf madde, saf maddelerin faz değişim süreçleri
faz değişim süreçlerinin özellik diyagramları, özellik tabloları
ideal gaz hal denklemi, sıkıştırılabilme çarpanı, diğer hal denklemleri
Ara sınav
Kapalı sistemlerin enerji analizi; sınır işi, kapalı sistemlerin enerji dengesi
özgül ısılar
ideal gazların, sıvıların ve katıların iç enerji, entalpi ve özgül ısıları
Kontrol hacmi kütle ve enerji analizi; kütlenin korunumu, akış enerjisi
sürekli akışlı sistemlerin enerji analizi
zamanla değişen açık sistelerin enerji analizi
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Termodinamik kavramları ve kanunları öğrenme
maddelerin termodinamik özelliklerini hesaplayabilme
termodinamik kanunları kullanarak problem çözme
ısı makinelerini analiz edebilme
termodinamiğin diğer mühendislik disiplinleriyle ilişkisini kavrama
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P07
P09
P02
P10
P03
P01
P04
P06
P05
hayat boyu öğrenmenin gereğinini tanınması ve uygulaması
etkin bir şekilde iletişim kurabilme becerisi
güncel konularda bilgi sahibi olma
deney tasarlama, yürütme ve sonuçları analiz etme, yorumlama yeterliliği
çeşitli teknikleri ve modern yöntemleri mühendislik mesleğinde uygulayabilme becerisi
ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, güvenlik, üretebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi kısıtların altında ihtiyaçlara cevap verebile, sistem, bileşen yada proses tasarlayabilme becerisi
matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme becerisi
çok disiplinli çalışma gruplarında iş yapabilme becerisi
profesyonellik ve etik sorumluluk anlayışı
mühendislik problemlerini tanımlama, formule etme ve çözme becerisi
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ara Sınav
1
%25
Ders Süresi
15
3
45
Kısa Sınav
4
%15
Sınıf Dışı Ç. Süresi
15
3
45
Ödev
4
%10
Ödevler
4
8
32
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
5
8
40
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
%50
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
8
8
Ara Sınav İçin Çalışma Süresi
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı İçin Çalışma Süresi
0
0
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10
Ö01
1
1
1
5
1
1
1
1
1
Ö02
1
1
1
5
1
1
1
1
1
Ö03
1
1
1
5
1
1
1
1
1
Ö04
1
1
1
5
1
1
1
1
1
Ö05
1
3
1
1
1
1
1
1
1
0
170
6
Download