Kuvvet ve Hareket

advertisement
Konular:
Kuvvet ve
Hareket
1-Kuvvet ve hareket
2-Mıknatısları tanıyalım
Kuvvet nedir?
• Kuvvet, bir cismi harekete
geçirebilmek, hareket halindeki bir
cismi durdurabilmek, hareketin
yönünü ya da hızını değiştirebilmek
için gerekli olan itme ya da çekme
miktarıdır.
Kuvvet çeşitleri
1-Temas gerektiren kuvvetler:
Cisimler arasında fiziksel
temas sonucu ortaya çıkan
kuvvetlere temas gerektiren kuvvetler denir.
örnek:
1-itme kuvveti
2-çekme kuvveti
3-sürtünme kuvveti
2-Temas gerektirmeyen kuvvetler
Fiziksel temas olmaksızın cisimleri hareket ettiren kuvvetlere temas gerektirmeyen
kuvvetler denir.
örnek:
1-manyetik kuvvet
2-elektriksel kuvvet
3-yer çekimi kuvveti
ÖRNEKLER
Kapı kolunu açmak için uygulanan kuvvet temas gerektirir.
Demir tozunu çeken mıknatıs
temas gerektirmez.
Mıknatısları tanıyalım
• Demir nikel kobalt gibi maddeleri çekme özelliği
gösteren maddelere mıknatıs denir
• 1-Mıknatıs çeşitleri
– Doğal mıknatıs
– Yapay mıknatıs
• Bilgi:Mıknatısların çekme özelliği cam ,tahta ve
kağıt gibi maddelerden geçer.
• Doğal mıknatıs:Doğada bulunan bir tür
demir oksit(manyetit)doğal
mıknatıstır.
• Yapay mıknatıs:Laboratuarlarda
bulunan çubuk,at nalı ve pusula ibresi
şeklinde yapay mıknatıslar bulunur.
Doğal mıknatıs
Yapay mıknatıs
Mıknatısın kutupları
Bir mıknatısta,mıknatıslık özelliğinin en
kuvvetli olduğu uç kısımlara mıknatısın
kutupları denir.
Çubuk mıknatıs tam ortasından bir iple
asıldığında kutuplardan biri kuzeyi,diğeri güneyi gösterir.
• Mıknatısın ‘’N’’ ve ‘’S’’ kutupları vardır.
• Mıknatısın iki kutbu aynı özelliğe sahip
değildir.Mıknatısın kutuplarından ;
• Aynı kutuplar’’birbirini iter,zıt kutuplar
birbirini çeker.
N
S
Farklı kutuplar
birbirini çekti.
S
S
Aynı kutuplar
birbirini iter.
Mıknatıslar nerelerde
kullanılır?
• Mıknatıslar elektrik motorlarının
bulunduğu buzdolabı ,çamaşır makinesi,
elektrik süpürgesi…gibi yerlerde kullanılıyor.
bilgi:Mıknatıslar televizyon ve bilgisayar gibi eşyalara tutulduğunda zarar
verir.
Pusula
• Pusula ortasında mıknatıslı bir iğnesi
olup yön bulmamıza yardımcı olan bir
araçtır.
Koyu renkli ucu daima kuzeyi gösterir.
bilgi:Bir pusula ibresinin daima kuzeygüney doğrultusunda olması manyetik
alanın varlığını belirtir.
Bilge AKBULUT 51
Elif GÜRE
850
BAY BAY!
Download