Elektromıknatıs - Bahçelievler Bilgi Evleri

advertisement
ELEKTROMIKNATIS
Elektromıknatıs, elektrik akımı kullanılarak demirden elde edilen mıknatıstır. Elekromıknatısın her iki ucu da manyetik
maddeleri çeker. Elektro mıknatısın kutupları sağ el kuralına göre bulunabilir. Bu kural, tel bobine alttan sarılıyorsa
sağ elimizi bobini alttan kavrayarak tutarız. Sağ elimizin baş parmağı elektro mıknatısın 'N' kutbunu gösterir. Pil,ters
çevrilirse elektromıknatısın her iki ucu da aynı şekilde çekme özelliği gösterir ama kutupları yer değiştirir. Ancak
elektro mıknatıslarda her zaman pil söz konusu değildir. Büyük elektro mıknatıslarda gelişmiş akü, motor vb. güç
kaynakları kullanılır. Elektromıknatısın kutupları sarımdan geçen akımın yönüne bağlıdır. Sağ elimizin dört parmağı
bobin üzerinden geçen akım yönünde olacak şekilde elimizi sardığımızda başparmak kuzey kutbunu gösterir. Diğer uç
ise güney kutbu olur. Kuzey kutbu mıknatısın pozitif, güney kutbu ise negatiftir. Bir elektromıknatısın çekim gücü;




Bobindeki sarım sayısı ile doğru orantılı,
Telden geçen akım miktarı ile doğru orantılı,
Pil sayısı ile doğru orantılı,
Pilin gerilimi ile doğru orantılıdır.
Elektromıknatıs her zaman mıknatıslık özelliği göstermez, akım kesildiği an mıknatıslık özelliği de kaybolur.
Kullanıldığı Yerler
Elektro mıknatıslar, elektrik zili, bilgisayar yapımı, telefon, telgraf gibi araçlar ve birçok elektronik aracın yapısında
kullanılır emir yükleme işleri yapan vinçler, elektromıknatıslarla yüklerini kaldırır. Ayrıca hurda toplama yerlerinde
hurdalar elektromıknatıslar sayesinde taşınıp istenilen yere götürülür ve hidroelektrik üretiminde kullanılır.
1
Bahçelievler Belediyesi Bilgi Evleri
Download