1-25.grp

advertisement
MANYETİK ENERJİ
Feramuz Taha YILDIZ
110106103040
İÇİNDEKİLER
•
•
•
•
•
•
MANYETİK
MIKNATIS
MANYETİK ALAN
ELEKTROMANYETİK TOP
MANYETİK TREN
MANYETİK MOTOR
MANYETİK
Herhangi bir Mıknatısın veya bir cismin çekim
gücü
MIKNATIS
• Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme
özelliği gösteren cisimlere MIKNATIS denir.
Doğal ve yapay olmak üzere iki çeşit mıknatıs
vardır.
• Doğal mıknatıs: İçerisinde manyetit adı verilen
demir oksit bileşiği içeren kayaç doğal
mıknatıstır.
• Yapay mıknatıs: Bizim kullandığımız
mıknatıslar yapay mıknatıslardır
• Her mıknatısın çevresinde manyetik alanı
vardır. Mıknatısın manyetik alan kuvvet
çizgileri kuzey kutbundan çıkar, güney
kutbunda son bulur
MANYETİK ALAN
• Manyetik alan hareket eden elektrik yükleri
tarafından, zamanla değişen elektrik alanlardan
veya temel parçacıkar tarafından içsel olarak
üretilir. Manyetik alan vektörel bir büyüklüktür.
Yani herhangi bir noktada yönü ve şiddeti ile
tanımlanır. Manyetik alan en genel şekilde
hareket eden elektrik yüküne etki eden lorentz
kuvveti ile tanımlanır. Manyetik alan, elektrik
alanı, akım ve onları yaratan yükler arasındaki
bağlantı Maxwell denklemleri ile açıklanır. Özel
görelilik kuramı'nda elektrik ve manyetik alan bir
nesnenin birbiriyle alakalı iki özelliğidir
• . Kuantum fiziğinde ise elektromanyetik
etkileşimler foton değişimi sonucunda oluşur.
Manyetik alanın birçok kullanımı vardır. Dünya
kendi manyetik alanını üretir ve bu manyetik alan
pusulanın temel çalışma prensibini oluşturur.
Dönen manyetik alan elektrik motorlarında ve
jeneratörlerde kullanılır.Manyetik kuvvetler bir
malzeme içerisindeki yük taşıyıcılarının sayısı
hakkında bilgi verir. Mıknatıssal veya manyetik
alan, bir mıknatısın mıknatıssal özelliklerini
gösterebildiği alandır. Mıknatısın çevresinde
oluşan çizgilere de, mıknatısın o bölgede
oluşturduğu manyetik alan çizgileri denir.
MANYETİK ALAN TARİHİ
• MÖ 13. asırda Çin'de pusula kullanılmaktaydı.
Yunanların MÖ 800 yıllarında manyetizma
hakkında bilgileri vardı. Manyetit taşının
(Fe3O4) demir parçalarını çektiğini keşfettiler.
Efsaneye göre Manyetit adı, sürüsünü
otlatırken ayakkabısının çivileri ve sopasının
ucu büyük manyetit parçalarına yapışıp kalan
Magnes adlı çobandan gelmektedir.
• 1269'da Pierre de Maricourt, doğal küresel bir
mıknatıs yüzeyinin çeşitli noktalarına bir iğne
yerleştirerek iğnenin aldığı yönlerin haritasını
elde etti. Yönlerin, kürenin çap boyunca
karşılıklı iki noktasından geçen ve küreyi
kuşatan çizgiler oluşturduklarını gördü. Bu
noktalara mıknatısın kutupları adını verdi
MANYETİK TOP
• Elektromanyetik topun içeriği geçirgen iki paralel ray üzerinde
elektromanyetik tesir ile hızlanan kayar bir armatürden oluşmaktadır.
Cereyan bir raydan aşağı gider, armatürden geçip diğer raydan geri gelir.
Elektromanyetik toplar ne patlayıcı ne de sevk maddesi (propellent)
kullanan, ancak çok yüksek kinetik enerjiye erişmek için elektromanyetik
güce dayanan atkılı silah olarak araştırılmaktadır. Şimdiki kinetik enrji
deliciler Mach 5 hızına ulaşabilirken, elektromanyetik topun Mach 10'u
geçebilecek ihtimali ile geleneksel iletilen cephanenin mesafesini ve tahrip
ediciliğini böylece fazlasıyle geçecektir. Özellikle savaş gemilerinde
patlayıcıların depolama ve kullanma eksikliği ise artı bir fayda sağlar.
Askerî uygulamalar dışında, NASA yüksek bir irtifadaki uçaktan yörüngeye
küçük bir yükü fırlatmayı teklif etmiştir. Ancak aşırı g kuvveti kapsadığı için
kullanım mecburen sadece en sağlam yükler ile kısıtlanmakatadır.
MANYETİK TREN
• Bildiğimiz gibi, iki mıknatısın eş kutupları birbirini iter. Alt alta uygun
şekilde konulmuş iki mıknatıstan biri manyetik itme kuvvetlerinin etkisiyle
diğerinin üzerinde hiçbir şeye değmeden havada durabilir.
Maglev trenler de temelde bu ilkeyle çalışırlar. Maglev trenlerin altında
mıknatıslar bulunur. Aynı zamanda maglev trenler için özel olarak üretilmiş
tren raylarında da elektromıknatıslar bulunur. Elektromıknatıs, bir telin
üzerinden elektrik akımı geçmesiyle oluşturulan manyetik alana sahip
mıknatıstır. Tellerden akım geçmediğinde manyetik etki de ortadan
kaybolur ya da akımın yönü kontrol edilerek mıknatısın kutupları
değiştirilebilir. Bu mıknatıslar sayesinde tren, raylar üzerinde 10 mm’lik bir
yükseklikte ilerler. Raylarla temas olmadığı için sürtünme büyük ölçüde
azaltılmış olur. Trenin şekli de havayla sürtünmeyi en aza indirecek şekilde
tasarlanır.
Maglev trenler, normal trenlere oranla daha hızlı ve ucuz olmalarına
karşın, çok güçlü elektromıknatıslar ve çok duyarlı kontrol sistemleri
gerektiriyor ve şu anki teknoloji, bu trenlerin yaygın kullanımına izin
verecek kadar gelişmiş değil. Maglev trenlerin önündeki diğer büyük
engelse, normal tren raylarında çalışamıyor olmaları
MANYETİK MOTOR
• Manyetik motor ile ilgili ilk araştırma ve çalışmaları Nikola
Tesla yapmıştır. Basına yansıyan ilk çalışma ise 1976 yılında Howard
Johnson’ın motorudur. Howard Johnson, bu sistemde normal mıknatıs
kullanmış ve bu yüzden pek bir verim alamamıştır. Ama o dönemde
yaşayan bilim adamlarının genel düşüncesi gibi o da sınırsız enerji
peşindeydi. Kısacası manyetik motorun çıkış amacı, sınırsız doğal bir enerji
kaynağı üretmektir.
•
.
• Bununla ilgili bilinen ve çalıştığını gösteren motor ise
Perendev’dir. Perendev’in sistemi de Howard Johnson’ın sistemine
benzemektedir. Silindir bir içyapı (rotor) ve onu çevreleyen silindir bir dış
yapıdan (stator) oluşmaktadır. Sistemin çalışması için önemli olan
mıknatısların çekim kuvveti, aralarındaki uzaklık ve yerleşim şekilleridir.
Sistem mıknatısların doğal itme ve çekme kuvvetinden yararlanarak
silindirik yapının hareket etmesi üzerine kurulmuştur
Download