Uploaded by selimatas01

depremler ve özellikleri

advertisement
FİZİK DERSİ PROJE
ÖDEVİ
‘DEPREMLER VE
ÖZELLİKLERİ’
İNCİ ATAŞ 10/F 788
DEPREMLER İLE İLGİLİ TEMEL
KAVRAMLAR
• Halk arasında zelzele olarak da bilinen deprem, yer
•
•
•
•
•
•
kabuğunda beklenmedik bir anda meydana gelen sarsıntı
olayına denir.
Bu sarsıntın boyutu yer altındaki sismik hareketlerin
büyüklüğüne göre yeryüzünde kırılma olarak kendini
gösterir.
Depremler oluşum şekillerine göre üçe ayrılırlar.
1. Tektonik Depremler
2. Volkanik Depremler
3. Çöküntü Depremler
Genel ve en şiddetli depremler tektonik depremler iken,
enerjileri düşük olan volkanik ve çöküntü depremleri
bölgeseldir.
FAY VE FAY HATTI
• Yer kabuğunda oluşan arazi kırığına fay,
fayın başladığı ve bittiği noktalar
arasındaki mesafeye fay hattı denir.
• Fay hattı geçen, deprem oluşma
ihtimalinin yüksek olduğu bölgelere
deprem bölgesi denir.
ÖNCÜ VE ARTÇI DEPREMLER
• Çoğu zaman büyük depremler öncesinde
küçük sarsıntılar meydana gelir. Ana
depremden önce meydana gelen bu küçük
çaplı sarsıntılara öncü deprem adı verilir.
• Ana depremden sonra meydana gelen,
ana depremden küçük depremlere artçı
depremler denir. Artçı depremlerin şiddeti
ve sayısı zamanla azalır.
DEPREMİN ÖLÇÜLMESİ-BÜYÜKLÜĞÜŞİDDETİ
• Depremin oluşumunu, deprem dalgalarının
•
yeryüzünde ve yer içinde ne şekilde yayıldığını,
bununla ilgili ölçü aletlerini, yöntemlerini ve
deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim
dalına sismoloji (deprem bilimi) denir.
Bu alanda çalışma yapan depremleri inceleyen
bilim insanlarına da sismolog (deprem bilimci)
denir.
• Depremin büyüklüğü, deprem sırasında yeraltında oluşan
•
•
•
titreşimleri kaydeden sismograf (depremölçer) denilen
aletle ölçülür, Richter ölçeği ile de belirlenir.
Depremin büyüklüğü arttıkça açığa çıkan enerji miktarı
da artar.
Yer altında meydana gelen herhangi bir depremin,
yeryüzündeki bir noktada oluşturduğu yıkım, panik,
korku gibi etkilerine depremin şiddeti denir.
Depremin şiddeti; depremin büyüklüğüne, odak
noktasının derinliğine, zemin yapısına ve yapılan
dayanıklılığına bağlı olarak değişir.
SON DEPREMLER
ANLIK DEPREM HARİTASI
KAYNAKÇA
• https://slideplayer.biz.tr/slide/12505074/
• http://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst6.
asp
• http://udim.koeri.boun.edu.tr/zeqmap/os
map.asp#
• Beni dinlediğiniz için teşekkürler…
Download