ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME * Üreme - Büyüme

advertisement
ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME
8.SINIF
1.ÜNİTE
KONU
NO: 04
* Üreme - Büyüme - Gelişme *
Şimdi erkek üreme hücresi sperm ile dişi üreme hücresi yumurtayı
inceleyelim.
SPERM
Baş
Erkek üreme hücresi
Sperm
Orta
Kısım
Kuyruk
Sperm'in Özellikleri
1. Baş, orta kısım ve kuyruk olmak üzere üç bölümden oluşur.
2. Çok sayıda üretilir, küçük ve hareketlidir.
YUMURTA
Hücre zarı
Çekirdek
Dişi üreme hücresi
Yumurta
Sitoplazma
Yumurta'nın Özellikleri
1. Hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten oluşur.
2. Az sayıda üretilir, Büyük ve hareketsizdir.
DİŞİ ÜREME ORGANI
2
1
3
4
1
Yumurtalık: Yumurtalıklarda yumurta üretilir. Dişi bireylerde
2 tane yumurtalık bulunur.
2
Yumurta Kanalı: Döllenmenin gerçekleştiği yerdir. Ayrıca
yumurtanın döl yatağına ulaşmasını sağlayan kanaldır.
www.fensepeti.com
Üreme, bir canlının kendine benzer yeni bir canlı oluşturmasıdır.
Üreme olayı için dişi üreme hücresi yumurta ile erkek üreme
hücresi spermin birleşmesi gerekir. Bu olaya döllenme adı verilir.
Spermler, yumurtaya varıncaya kadar uzun ve zorlu bir yolculuk
geçirirler. Bu yolculukta milyonlarca spermden bazıları yumurtaya
ulaşır fakat sonuç olarak yumurta bunlardan yalnızca biriyle birleşir.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ÜREME
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Bu konu anlatımı seti Metin GÖKTÜRK tarafından hazırlanmıştır. Konu anlatım seti ve diğer setler için www.fensepeti.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. 2017 ©
3
Döl Yatağı: Döllenmiş yumurtanın yerleşip, doğuma kadar
geliştiği yerdir.
4
Vajina: Döl yatağının dışarıya açıldığı esnek yapıdır.
ERKEK ÜREME ORGANI
3
4
2
1
1
Testis: Sperm hücrelerinin oluştuğu yerdir.
2 Salgı bezleri: Kaygan bir ortamı oluşturur bu sayede
spermlerin hareketlerini kolaylaştırır.
3
Sperm Kanalı: Spermlerin testislerden penise taşındığı yerdir
4
Penis: İdrar ve spermlerin dışarı atıldığı yerdir.
BEBEĞİN OLUŞUM AŞAMALARI
Sperm
Döllenme
Zigot
Fetüs
Embriyo
Yumurta
Bebek







Sperm : Erkek üreme hücresidir.
Yumurta : Dişi üreme hücresidir.
Döllenme: Sperm ile yumurta birleşmesine denir.
Zigot
: Döllenmiş yumurtaya denir.
Embriyo : Zigotun gelişmesi sonucu oluşur.
Fetüs
: Zigotun 9.haftadan sonraki haline verilen isimdir.
Bebek : 40. hafta sonunda dünyaya gelen canlıya denir.
HAMİLE BİR ANNE ADAYININ YAPMASI GEREKENLER
Sağlıklı bir bebeğin dünyaya gelmesi için öncelikle anne adayının
sağlıklı olması gerekir ve hamilelik döneminin sağlıklı geçirilmesi
gerekmektedir. Özellikle embriyonun çok hızlı geliştiği ilk üç ay
çocuk için hayati önem taşımaktadır.
Hamilelik döneminde anne adayı:
1- Doktor kontrollerini aksatmamalı.
2- Dengeli, sağlıklı ve organik beslenmeye dikkat etmeli.
3- Mümkün olduğu kadar ilaç kullanmamalı çok gerekli ise doktor
kontrolünde kullanılmalı.
4- Sigara, alkol başta olmak üzere kafeinli, gazlı ve katkılı yiyecekler
ve içeceklerden uzak durmalı. Pasif içici olacağı ortamlarda dahi
bulunmamalı.
5- Röntgen cihazı gibi radyasyon yayan ortamlardan uzak durmalı.
Aşağıdaki boş kutucuklara, verilen cümle doğru ise "", yanlış ise "X" işareti koyunuz.
Doğru/Yanlış
Doğru
Sayısı
Yanlış
Sayısı
Boş
Sayısı
1.
Hamileler röntgen cihazı gibi radyasyon yayan ortamlardan uzak durmalıdır.
2.
Zigottan doğuma kadar geçen süre tüm canlılarda aynıdır.
3.
Sperm ve yumurtanın birleşmesi olayına döllenme denir.
4.
Dişi üreme organı vücut içerisinde yer alırken erkek üreme organının bir kısmı vücut içinde bir kısmı da vücut dışında bulunur
5.
Yumurta üretimi yumurta kanalında gerçekleşir.
Boşluk Doldurma
Çok
sayıda
Yumurta
kanalı
Aşağıdaki boş yerlere vagonlarda verilen uygun kelimeleri doğru olacak şekilde yerleştiriniz.
Döl
yatağı
Küçük
Büyük
Testis
Plasenta
Bir tane
Yumurtalık
1. Embriyonun gelişimini tamamladığı yere ................................... denir.
2. Erkek üreme hücrelerinin üretildiği yere ........................., dişi üreme hücrelerinin
üretildiği yere ....................... adı verilir.
3. Anne karnındaki çocuk (fetüs), besin ve oksijen ihtiyacını göbek bağıyla bağlı olduğu ............................... denen yapı yardımıyla karşılar.
4. Erkek üreme hücresi .................. ve .................... üretilirken, yumurta hücresi yapı itibariyle ..................... ve her ay ...................... üretilir.
5. Sperm ve yumurta birleşmesi (döllenme) olayı ...............................'nda gerçekleşir.
Eşleştirme
Aşağıda yer alan resimlerin altlarında verilen boşluklara uygun kelimeleri yazınız.
*** İŞARETLİ YAPILARIN ADI VE GÖREVLERİ NELERDİR?
Adı
:
Görevi :
Adı
:
Görevi :
Adı
:
Görevi :
Adı
:
Görevi :
*** İŞARETLİ YAPILARIN ADI VE GÖREVLERİ NELERDİR?
Adı
:
Görevi :
Adı
:
Görevi :
Adı
:
Görevi :
Adı
:
Görevi :
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Konu Anlatımları İçin: www.fensepeti.com ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards