hücre - aliarslan

advertisement
HÜCRE


Bitki Hücresi
Hayvan Hücresi
HÜCRENİN TEMEL KISIMLARI



Hücre Zarı
Sitoplazma
Çekirdek
HÜCRE ZARININ
GÖREVİ
Hücre içi ve dışı arasında
madde alışverişini sağlar
ÇEKİRDEĞİN GÖREVİ
Hücre organellerinin düzenli
ve uyum içinde çalışmasını
sağlar
SİTOPLAZMANIN
GÖREVİ
Hücre organellerini barındırır
KOFUL
Hücrede;atık madde,su ve
besin depolar
MİTOKONDRİ
Hücre için gereken enerjiyi
üretir
KLOROPLAST
Bitkiye yeşil renk
verir.Fotosentezde görevlidir
Hücreler Birleşerek
DOKULARI
Dokular Birleşerek
ORGANLARI
Organlar Birleşerek
SİSTEMLERİ
Sistemler Birleşerek
ORGANİZMAYI
oluşturur.
CANLILARDA ÜREME
HÜCRELERİ
Sperm Hücresi(Erkek üreme Hücresi)
 Yumurta Hücresi(Dişi üreme Hücresi)

Yumurta sperm tarafından
döllenir
Bölünerek gelişmeye başlar
Hayvanlar çoğalma şekilleri
bakımından farklılık gösterir
Yumurtlayarak
 Doğurarak

ÇİÇEK:
Bitkilerde üremeyi sağlayan yapıdır
ÇİÇEĞİN BÖLÜMLERİ:




Erkek organ
Dişi organ
Taç yaprak
Çanak yaprak
Erkek organdaki polen
tanecikleri
TOZLAŞMA yoluyla dişi organa
taşınır
Tozlaşmayı sağlayan etmenler:



Rüzgar
Su
Canlılar
Tozlaşma sonucu
döllenme gerçekleşir
Döllenen yumurta bölünerek
gelişmeye başlar ve meyveyi
oluşturur
Download