PowerPoint Sunusu - files.eba.gov.tr

advertisement
BİTKİ VE HAYVANLARDA
ÜREME, BÜYÜME VE
GELİŞME
Elif Sena Ejder
Hümeyra Baki
Şehit Polis İsmail
Özbek Orta Okulu
6/c
OMURGASIZ HAYVANLARDA ÜREME
Omurgasız
hayvanlar da
genellikle eşeyli
ürerler ve
yumurta
oluştururlar.
Hayvanın türüne
göre iç döllenme
veya dış döllenme
yapabilirler.
OMURGALI HAYVANLARDA ÜREME
Omurgalı hayvanların tümü, insanlarda olduğu gibi
eşeyli ürerler. Bütün omurgalılarda erkek ve dişi
bireyler vardır.
ÇİÇEKLİ BİTKİLERDE ÜREME
Çevremizde gördüğümüz güzel çiçekler bulunduğu
bitkinin üreme organıdır. Çiçek yapısında dişi ve
erkek üreme organı bulunur. Çiçeğin yapısı
aşağıda verilmiştir
 Bazı
bitkiler
çiçekleri yoktur .
Kara yosunu , at
kuyruğu otu ,
kibrit otu vb.
çiçeksiz bitkilere
örnek verilebilir.
DIŞ DÖLLENME
 Dış Döllenme: Suda yaşayan hayvanların çoğunda
çiftleşme için herhangi bir organı genellikle
bulunmadığından, sperm hücreleri dış ortama
serbestçe bırakılır. Dış ortamda gerçekleşen bu
döllenmeye Dış döllenme denir. .(balina, fok, yunus
gibi memeliler hariç)
DIŞ DÖLLENME

Dış Döllenme: Suda
yaşayan hayvanların
çoğunda çiftleşme için
herhangi bir organı
genellikle
bulunmadığından,
sperm hücreleri dış
ortama serbestçe
bırakılır. Dış ortamda
gerçekleşen bu
döllenmeye Dış
döllenme denir.
BÜYÜME
Büyüme : Vücudun
hacim ve kütlesinin
artmasıdır.
Tek hücreli
canlılarda
sitoplazma
hacminin, çok
hücreli canlılarda
ise hücre sayısının
ve kütlesinin
artması ile olur.
GELİŞME

Gelişim; Kişinin
döllenmeden başlayarak
bedensel, zihinsel, dil,
duygusal ve sosyal
yönden (büyüme,
olgunlaşma ve
öğrenmenin etkileşimiyle)
son aşamasına ulaşıncaya
kadar sürekli ilerleme
kaydeden değişimidir
.
BOŞLUK DOLDURMA
ÜREME - POLEN - SPERM - MEYVE - HAVA
Canlılar neslinin devamı için kendine
benzer canlılar oluşmasına ……….
Denir.
 Erkek üreme hücresine ……….. Denir.
 Bitkide erkek üreme organı ………. Adı
verilir.



Tohum etrafında besin birikmesi ile ………. Olur.
Bitkilerin çimlenmesi için ………… ,su ve
sıcaklık gerekli.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards