İnsanlarda Üreme Büyüme ve Gelişme

advertisement
İnsanlarda Üreme Büyüme ve Gelişme
Her canlının neslini devam ettirmek için kendine
benzer bireyler meydana getirmesine üreme veye
çoğalma denir. Üreme canlılar için ortak br özeliktir.
Üreme eşeyli veya eşeysiz olarak gerçekleşir. İnsanlarda
üreme eşeyli olarak gerçekleşir. Üremede kullanılan
üreme organlara üreme sistemi denir. Erkek ve dişilerde
üreme organları farklılık gösterir.
Yumurta
Erkeklerdeki üreme organları spermi, dişilerde
ise yumurta oluşumunu gerçekleştirir. Sperm ve yumurta
hücrelerine eşey hücreleri adı verilir.
Sperm
Yumurta hücre zarı, çekirdek ve sitoplazmadan
oluşan dişi üreme hücresidir.
Yumurta hücresinin özellikleri
Sperm baş, boyun( orta kısım) ve kuyruk olmak
üzere üç kısımdan oluşur. Baş kısmında kalıtsal bilgi
bulunur. Baş kısmında yumurta hücresini delen özel
yapılar bulunur. Baş kısmında çekirdek büyük, sitoplazma
azdır. Kuyruk (kamçı) ise spermin hareket etmesini
sağlar.
Sperm hücresinin özellikleri
1- Küçük ve hareketlidir.
2-Baş boyun ve kuyruk olmak üzere üç kısımdan oluşur.
3-Sayıca çoktur.
4-Erkek üreme organı olan testislerde üretilir.
1-Büyük ve hareketsizdir.
2-Sayıca azdır. Genelikle tekdir.
3-Hücre zarı, çekirdek ve sitoplazmadan oluşur.
4-Dişi üreme organı olan yumurtalıkta üretilir.
Sperm ile yumurta hücresinin çekirdeğinin
birleşmesine döllenme denir. Döllenme için çok sayıda
sperm üretilir, ancak bu sperlerden yalnızca bir tanesi
yumurtayı döller. Yumurta bir sperm tarafından döllenir.
Döllenme sonucu oluşan ilk yumurtaya zigot adı verilir.
İnsanda Üremeyi Sağlayan Yapı ve Organlar
Dişi Üreme Sistemindeki Yapı ve Organlar: Dişi üreme
organındaki yapılar vücut içindedir.
1- Yumurtalık
2- Yumurta Kanalı
3- Döl Yatağı
4- Vajina
Yumurtalık: Dişi üreame organında iki tane yumurtalık
vardır. Yumurtalıklar dişi üreme hücresi yumurtanın
oluşumunu sağlar.
Yumurta Kanalı: Yumurtalıkta üretilen yumurtanın döl
yatağına ulaşmasını sağlar. Döllenme yumurta kanalında
gerçekleşir.
Döl Yatağı: Zigotun yerleştiği ve geliştiği yapıdır.
Vajina: Döl yatağı ile dış ortam arasındaki bağlantıyı
sağlayan yapıdır.
Erkek Üreme Sistemindeki Yapı ve Organlar: Erkek
üreme organlarının bir kısmı vücut içinde bir kısmı vücut
dışında buunur.
1- Testisler
2- Salgı bezleri
3- Sperm Kanalı
4- Penis
Testisler: Erkek bireylerde iki tane testis bulunur. Görevi
sperm üretmektir. Vücut dışında bulunur.
Salgı Bezleri: Spermlere kaygan bir ortam oluşturarak
hareketini kolaylaştırır.
Sperm Kanalı: Spermleri testisten penise taşınmasını
sağlar.
Penis: Sperm ve idrarın vücut dışına atılmasını sağlar.
Vücut dışında bulunur.
Sperm ile yumurtanın birleşmesine döllenme
denir. Döllenmiş yumurtaya zigot denir. Zigot oluştuktan
sonra bölünerek hücre sayısı artar. Zigotun gelşmesi
sonucunda embryo oluşur. Embriyo iki ay son fetü adını
alır. Fetüs gelişerek canlıyı meydana getirir.
6- Uygun spor ve egzersiz yapmalıdır.
7- Aşırı ve ağır yük kaldırmamalıdır.
8- Aşırı yorulmamalıdır.
9- Temizliğe dikkat etmelidir.
10- Uzun yolculuklar yapmamalıdır.
11- Rahat, geniş ve doğal giysiler giymelidirler.
İnsan yaşamı boyunca bazı dönemlerden geçer.
Bu dönemler, bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve
yaşlılıktır.
Anne karnından başlayarak boy ve kütle artışına
büyüme denir. Büyüme sonucunda her davranışın
yapılabilceği anlamına gelmez. İnsan vücudunda yapı ve
organların beliri işlevleri yapabilecek duruma
gelmelerine olgunlaşma denir.
Bebeklik ( 0-2 yaş): Günün büyük kısmını uyuyarak
geçirirler. Emme, yakalama, tutma, arama gibi bazı
reflekslere sahiptir. Başını dik tutamazlar, çevreye ilgisi
yoktur. Gürültüyü algılayabilir, sorunları ağlayarak ifade
eder.
*İhtiyaçlarını karşılayamaz.
* Ebebeynlerine bağlıdır.
* Emme, tutma, yakalama gibi hareketleri yapar.
* Bazı sözcükleri çıkarmaya başlar.
Embriyonun sağlıklı gelişebilmesi için alınması
gereken tedbirler
Sağlıklı bir bebeğin dünyaya gelmesi için
öncelikle anne adayının sağlıklı olması gerekir ve
hamilelik döneminin sağlıklı geçrilmesi gerekir.
Embriyonun en hızlı geliştiği dönem hamilileğin
ilk üç ayıdır. Bu dönemde anne adayının dikkat etmesi
gereklidir. Bu dönemde anne adayı dikkat etmezse çocuk
bedensel ve zihinsel yönden sorunlar görülebilir.
Hamilelik döneminde anne adayı;
1- Doktor kontrollerini aksatmamalıdır.
2- Düzenli ve dengeli beslenmelidir.
3- Doktor izni olmadan ilaç kullanmamalıdır.
4- Sigara ve alkol kullanmamalıdır.
5- Radyasyonlu ortamlarda bulunmamalıdır.
Çocukluk (2-12 yaş): Bu dönemde konuşmayı, yemek
yemeyi, elbiselerini giyip çıkarmayı öğrenir. Okul çağı
başlar. Tek cins grupları oluşur. Cinsel kimlik iyice
belirmiştir. Oyun evden sokağa kaymıştır.




Bu dönemde çocuklar bir çok ihtiyacını kendileri
karşılar.
Okula başlar.
Anne – baba ve çevresiyle iletişimi başlar.
Herşeye meraklıdır, öğrenmek ister.
Ergenlik ( 12 – 21 yaş) : Testis ve yumurtalık gibi cinsiyet
organlarının ve cinse özgü dış görünüm özelliklerin
gelişmesi, büyüme ve kimlik olgunlaşmasında belirgin
hızlanma, vücut organlarında ve bedensel yapıda
değişiklik, ergenlik sürecinin özelliklerini oluşturur.

Fiziksel, ruhsal ve cinsel gelişmenin ve değişimin
en hızlı olduğu dönemdir.
Yetişkinlik ( 21 – 65 yaş): Bu dönemde belli bir olgunluğu
ulaşılmıştır. Evlilik yapılmıştır. Çocuklar doğar ve
sorumluluk artar.
 Bu dönemde sorumluluk artar.
 Eğitim görme, iş bulma, melek seçme, evlenme
gibi aşamalar yaşanır.
Yaşlılık ( 65 yaş üzere) : Bu döneme ihtiyarlık dönemi de
denir. Yaşlılık döneminde vücuttaki yapım yıkımdan
azdır. Metabolizma yavaşlamıştır. Yaşlı insanlar iş gücünü
kaybetmişlerdir.


Bu dönemde hareketler yavaşlar.
Çabuk yorulur ve kolay unuturlar.
Download