TAT GIDA SANAYİ A. Ş. TEKGIDA

advertisement
TAT GIDA SANAYİ A. Ş.
İle
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
ARASINDA UYGULANACAK 01.01.2017 – 31.12.2018 YÜRÜRLÜK
SÜRELİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
EK MADDELER
EK MADDE 1: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ FARKINDALIK EĞİTİMİ
İşveren ve sendika, Anayasa, Uluslararası Sözleşmeler ve ilgili Kanun hükümleri çerçevesinde
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konusunda farkındalık yaratmak amacıyla tüm erkek ve kadın
işçilere yönelik ortaklaşa eğitim semineri düzenler. Bu eğitimden tüm çalışanların yararlanması
sağlanır. Eğitim programının içeriği ve eğitici kadrosunda taraflar birlikte karar verir. Bu
eğitimler üretimin aksamasına yol açmayacak şekilde yapılır.
Download