Slayt 1 - files.eba.gov.tr

advertisement
Hayvanlara İyi Davranmak
Hayvanlar da bizim gibi bu dünyanın misafirleridir.
Üstelik Yüce Allah, yaratılış gereği biz insanlara
verdiği pek çok meziyeti hayvanlara vermemiştir.
Hayvanların bir bölümünden doğrudan yararlanırız.
Onların etinden sütünden, yumurtasından, ürettikleri
ballarından gıdamızı alırız. Yünlerden, ipeklerden
kumaşlar yapar, kuşların tüylerinden başımızın altına
yastıklar yaparız. Bazı hayvanları taşımacılıkta,
bazılarını bilimsel deneylerde kullanır, bazı
hayvanlara da evlerimizi fabrikalarımızı bekletiriz. Bu
anlattıklarımızın hayvanların bize doğrudan
yararlarıdır. Bir de dolaylı yönden yararları vardır.
Hayvanlar aslında dünyamızın bakımıyla görevli birer
işçilerdir. Her birinin yaptığı iş diğerini tamamlar.
Hayvanlar elbette bu görevlerinin farkında değiller
ama Allah, her hayvanı kendi işini yapmaya uygun
olarak yaratmıştır. Bu yüzden hayvanlar doğal
dengenin en önemli halkalarını oluştururlar.
İnsanlar önceleri bu gerçeği fark edememişler,
bilinçsizce avlanma ve çevreyi kirletmenin
etkisiyle hayvanların sayıları azalmaya başlamış,
bazı türler yok olmaya yüz tutmuş, bazıları da
çoktan yok olmuştur.
Modernleşme çağının başlarında hayvanlar çok
zarar görmüş, o dönemde hiçbir kural tanımayan
insanlar ellerindeki ateşli silahlarla bir gün içinde
binlerce hayvan avlamış, öldürdükleri
hayvanların sadece derisini alıp gerisini
bırakmışlardır.
Oysa Kızılderililer bile sadece ihtiyaçları kadar
avlanır, sürüye zarar vermemek için sürünün
içinde yaşlı olanları avlamaya özen gösterirlerdi.
Çünkü onların dinlerine göre dünyada bulunan
her şey tanrının bir parçasıydı.
İslam dini de doğrudan insana yönelik bir
tehlike vermedikçe hiçbir hayvanın
öldürülmesine izin vermez. Hayvana ağır
yük yükleyip eziyet vermek günahtır.
Tok olduğu halde zevk için avlanmak hoş
görülmemiş, hayvanları hedef tahtası gibi
kullanıp onlar üzerinde nişan alma talimi
yapmak günah sayılmıştır.
Modern insan, hayvanların kürklerine sahip
olma konusunda açgözlülüğünün bedelini çok
kötü ödemektedir.
Bu yüzden uluslar arası ciddi yasalarla hayvanlar
koruma altına alınmıştır. Günümüzde yok olmak üzere
olan hayvanların nesillerini devam ettirebilmek için
milyonlarca dolar harcanmaktadır.
Download