TOKLU BESİ YEMİ

advertisement
ÖZELLİKLERİ
Enerji, Protein, Vitamin, Mineral ve diğer besin maddeleri bakımından zengin ve dengeli bir içeriğe sahiptir. Ekstra vitamin
takviyesine gerek duyulmaz.
Özellikle meradan yoğun besiye alınan Toklular için tavsiye edilir.
Bu yem hayvanlara 7 aylık yaştan itibaren verilmeye başlanır.
Kısa sürede yüksek verim artışı sağlar.
Hayvanlar 2,5-3 ay içerisinde kesim ağırlığına ulaşır.
Toklulara bu yem ile birlikte kaliteli bir kaba yem verilmesi ideal bir besi için yeterlidir.
Bu yem de diğer yemler gibi alıştırarak hayvanlara verilmelidir.
Karkas eti kalitesini ve miktarını yükseltir.
Çok iyi bir yem dönüşüm oranı, yüksek canlı ağırlık, yüksek kesim randımanı ve karlılık sağlar.
TOKLU
BESİ
YEMİ
Toz
Download