Fizik Bölümünde çalışılan araştırma konuları

advertisement
Fizik Bölümünde çalışılan araştırma konuları;
Prof. Dr. Ömer Faruk Dayı: Yüksek enerji fiziği, Matematiksel Fizik
Prof. Dr. Ayşe Erzan: Dengeden uzak sistemlerde hal degisimleri ve olceklenme davranislari; Ag
yapilari; "Sistem biyolojisi" baglaminda ortaya cikan problemler Yogun Madde - Istatistiksel fizik,
karmasik sistemler (complex systems)
Prof. Dr. Ahmet Togo Giz: Polimer sonokimyasi ve modellenmesi
Prof. Dr. M. Cem Güçlü: Nükleer Fizik, Hesaplamalı Fizik, Yüksek Enerjili Ağır İyon Çarpışmaları
Prof. Dr. Cenap Ş. Özben: Deneysel Nükleer ve Parçacık Fiziği
Prof. Dr. Yıldırhan Oner: Spin Camları, İntermetalik Alaşımlar, Elektrik Transport , Mıknatıslanma,
Ferromagnetik Rezonans, Düşük Sıcaklıklar, Süperiletkenlik
Prof. Dr. Neşe Ozdemir: Genel relativite, Eğri uzayda kuantum alan teorisi
Prof. Dr. Gönül Ozen: Fotonik Malzemeler, lazer spektroskopisi, termal ve mikroyapı analizi,
kristallenme kinetikleri, enerji transferi, fiber optik yükselticiler Katıhal, moleküler fizik
Prof. Dr. Günay Başar: 3 boyutta laserle tuzaklanmış nano-mikro parçacıkların Raman spektrumlarının
incelenmesi
Prof. Dr. Nazmi Postacıoğlu: Dalgaların ve Lazer Kaynağının Akışının Matematiksel Modellemesi
Prof. Dr. Orhan Kamer: Farklı yöntemlerle elde edilen malzemelerin karakterizasyonu ve elektrik
iletkenliği ve manyetik özelliklerinin farklı etkenleler (sıcaklık, manyetik alan, mekanik etki) altında
incelenmesi.
Prof. Dr. Ferid Salehli : Kristal Yapılar
Prof. Dr. Fatma Z. Tepehan: İnce filmlerinin hazırlanması ve karekterizasyonu, çok katmanlı
yansıtmayıcı, yansıtıcı sistemler, optik filtreler,elektrokromik devre elemanları
Prof. Dr. Hilmi Ünlü : Nanoyapı Yarıiletkenlerin ve cihazların tasarımı, ve CdSe tabanlı kuvantum
noktalarının sentezi, karakterizasyonu ve tasarımı
Prof. Dr. Cemal Yıldız : Nötron Transport teorisinde anisotropik saçılma çekirdekleri için Kritiklik
Problemler
Prof. Dr. Yaşar Yılmaz: Polimerleşme ve jelleşme kinetiği, Imprinted (seçilmiş hedef moleküllere
duyarlı) jel sentezi, Polimerlerde fraktal yapı analizi, Polimerlerin dielektrik özelikleri, Taşıyıcıları
iyonlar olan yarıiletken jel tasarımı (p-n eklemleri), Polimer –Nanokristal-jel etkileşmeleri, Metalpolimer ara yüzlerinde akım doğrultma, Kendiliğinden akım üreten polimer sentezi.
Doç. Dr. F. Gülay Acar: Atom molekül fiziği (ince ve aşırı ince yapı analizi), çapraz bağlı malzemeler ve
biyolojik uygulamaları (deformasyonu düzeltme, sıcaklık, difuzyon,stress-strain vs.)
Doç. Dr. İskender Atilla REYHANCAN: Nötron Fiziği ve Uygulamaları, Radyasyon ve Detektör Fiziği,
Nötron Radyografi ve Tomografi, Sayısal Görüntüleme Teknikleri.
Doç. Dr. Kerem Cankoçak: parcacik fizigi, radyasyon dedektorleri, LHC, Standart Model, Supersimetrik
Model. LHC hizlandiricisindaki CMS deneyinde Standart model otesi fizik arastirmalari
Doç. Dr. Kazım Yavuz Ekşi: Nötron yıldızları ve kara deliklerin astrofiziği, astrofiziksel diskler, alternatif
gravitasyon kuramlarının astrofiziksel test edilmesi
Doç. Dr. Haluk Ozbek: Sıvı kristal malzemeler, faz geçişleri, fototermal yöntemler
Doç. Dr. Ali Yıldız: Quantum Bilgi Kuramı
Doç. Dr. Sevtap Yıldız Özbek: Sıvı kristal malzemeler, faz geçişleri, fotopyrokalorimetrik yöntemler
Doç. Dr. H. Özgür Özer: Nanomekanik, Yüzey Fiziği, Atomik Kuvvet Mikroskopisi, Taramalı Tünelleme
Mikroskopisi
Doç. Dr. Esra Özkan Zayim: İnce Film Fiziği
Doç. Dr. Selçuk Aktürk: Lazerler, ultra hızlı ve doğrusal olmayan optik, Femtosaniye lazer malzeme,
ışık-madde etkileşimi.
Yard. Doç. Dr. Baki Altuncevahir: Manyetik malzemeler: İnce film, Mıknatıs, ve Nanoparcacıklar;
Manyetik malzemelerin transport özelliklerin sıcaklık ve manyetik alanın fonksiyonu olarak ölçülmesi :
AMR, GMR, MTJ
Doç. Dr. A. Savaş Arapoğlu: Sicim Kuramı, Alternatif Gravitasyon Kuramları, Kozmoloji
Yard. Doç. Dr. Zuhal Er: Çevre Radyoaktivitesi, Gemi Kökenli Deniz Kirliliği, ISO9000 ve ISO14000,
Gemi Elektriği ve Gemi Elektroniği
Yard. Doç. Dr. Meltem Güngörmez: Theoretical High Energy Particle Physics, Representation Theory
of Finite and Infinite Dimensional Lie Algebras, Calculation of Hyperbolic Lie Algebra Characters,
Gauge Theories and String Theories
Doç. Dr. Oğuzhan Gürlü: Nanoboyutta Yüzey Bilmi, taramalı tünelleme mikroskopisi, deneysel katıhal
fiziği
Yard. Doç. Dr. Yakup Hundur: Metal Nanoteller, Plazma-yüzey etkileşmeleri, Yüzey Fiziği, Model ve
Dinamik Simülasyonları (MD)
Doç. Dr. Demet Kaya Aktaş: Polimer jeller, Floresans Teknik, karışık sistemler, faz geçişleri, Yoğun
madde.
Doç. Dr. Şaziye Uğur: Polimer filmler, kompozite sistemler, floresans, difuzyon, çözünme, Yoğun
madde.
Yard. Doç. Dr. Sevim İşçi Turutoğlu: Reoloji, kolloid sistemler, kil-polimer nanokompozitler, Yoğun
madde.
Yard. Doç. Dr. Hakkı Tuncay Özer: · Lie algebras and their applications in physics, Two dimensional
Conformal field theory, String Theory, Infinite dimensional algebras, Constructions of Casimir
algebras,AKNS scheme : soliton connections taking values in infinite dimensional algebras.
Yard. Doç. Dr. Tolga Birkandan: Eğri uzayda kuantum alan kuramı, sembolik ve sayısal yöntemlerin
genel görelilik uygulamaları, yüksek boyutlu uzaylar, çıkarılmış (subtracted) geometri ve konformal
değişmezlik.
Yrd. Doç. Dr. Levent Subaşı: Hesaplamalı yoğun madde fiziği, Ultra-soğuk atomik gaz sistemlerinde
yoğuşmuş fazlar ve BCS-BEY geçişi
Öğretim Görevlisi Dr. İbrahim Türhan: İnce Film Optiği, Kaplama ve Analiz Yöntemleri
Öğretim Görevlisi Dr.Esra Alveroğlu: Organik elektronik, organojeller,biyoelektronik, nanokristal
oluşum kinetiği, nanokristal-polimer etkileşmeleri, nanokompozitlerde elektriksel iletkenlik,
spektroskopi
Öğretim Görevlisi Dr.Emre Onur Kahya: Kozmoloji, Alternatif Gravitasyon Teorileri, Kuantum
Kütleçekimi.
Dr. Ali Gelir: Kalıplanmış jel (akıllı jel) sentezi ve karakterizasyonu, Moleküler sensör tasarımı,
Spektroskopi, Polimerleşme ve jelleşme kinetiği, Polimerlerde fraktal yapı analizi, Polimerlerin
dielektrik özelikleri, Organik elektronik.
Download