Solow Artığı Derin Politik Ekonomi Dinamiklerini Yansıtır mı? Türkiye

advertisement
Paper ID Number: 311
EY International Congress on Economics I
"EUROPE AND GLOBAL ECONOMIC REBALANCING"
Ankara, October 24-25, 2013
Gazi University – Department of Economics
Solow Artığı Derin Politik Ekonomi Dinamiklerini Yansıtır
mı? Türkiye Örneği
[Does Solow Residual Reflect Deep Political Economy
Dynamics? The Case of Turkey]
İsmihan M.1
1
Atılım University, Department of Economics, Ankara, Turkey
[email protected]
Copyright © 2013 by Mustafa Ismihan. All rights reserved. Readers may make verbatim copies of this document for
non-commercial purposes by any means, provided that this copyright notice appears on all such copies.
1
EY International Congress on Economics I
"Europe and Global Economic Rebalancing”
October 24-25, 2013, Ankara/Turkey
Solow Artığı Derin Politik Ekonomi Dinamiklerini Yansıtır
mı? Türkiye Örneği
İsmihan M.
Özet
Gelişmekte olan ülkeler farklı ve genellikle kalıcı olmayan büyüme ve verimlilik performansı
sergilemektedir. Bu makale, Türkiye deneyiminden esinlerek, büyüme ve verimlilikteki uzun
dönemli aşırı oynaklığı basit bir toplam faktör verimliliği modeli oluşturarak açıklamayı
amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, bu çalışmada yeni politik ekonomi yazını (özellikle,
sosyo-politik ve kurumsal unsurlar dikkate alınarak) teorik bir köprü olarak kullanılıp kısa ve
orta vadedeki makroekonomik çıktıların uzun vadede ekonomik büyüme üzerine etkileri basit
bir üretim fonksiyonu çerçevesinde incelenecek ve Türkiye için zaman serisi analizi
sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Toplam faktör verimliliği, İstikrarsızlık, Ekonomik büyüme, Politik ekonomi.
JEL Kodları: E60, O40, O50
Does Solow Residual Reflect Deep Political Economy
Dynamics? The Case of Turkey
İsmihan M.
Abstract
Developing countries have shown distinct patterns of growth and productivity rates that usually
lack persistence. This paper, inspired by the Turkish experience, aims to develop a simple model
of total factor productivity for explaining the substantial volatility in long-run productivity and
growth. In doing so, this study attempts to explore the new political economy literature –e.g.
focusing on socio-political and institutional factors– as the theoretical bridge to link short and
medium-term macroeconomic outcomes to long-term economic growth in a simple production
function framework as well as time series analysis will be provided for Turkey.
Keywords: Total factor productivity, Instability, Economic growth, Political economy.
JEL Codes: E60, O40, O50
1
Download