PAME bugün Türkiye`deki Emek, Barış ve Demokrasi Mitingine

advertisement
PAME bugün Türkiye'deki Emek, Barış ve Demokrasi Mitingine yapilan bombalı saldırıyı
kınar!
Ölenlerin ailelerine ve meslektaşlarına başsağlığı yaralılara acil şifalar diler. PAME Türkiye işçi
sınıfı kardeşilerimizle dayanışma ve mücadelelerinin yanında olduğumuzu ifade ederiz. PAME,
Emperyalistlerin kendi çıkarları için bölgemize yaptıkları müdahalelere, Hükümetlerin ve
tekellerin işçi sınıfına karşı planladıkları ve yürütükleri bütün politikalarını bertaraf edilmek için,
işçi sınıfının birleşik mücadelesine inanmaktadır.
Yunanistan işçi sınıfı Türkiye işçi sınıfı kardeşlerimizle dayanışma içinde olduğumuzu bir kez
daha ifade ederiz. Emperyalist terörizmine karşı Halkların birlikte mücadelesidir.
PAME condemns the murderous attack against the peace-labour movement of Turkey
PAME that represents the class trade union movement of Greece condemns the murderous
bomb attack against the peace and trade union movement of Turkey. We express our solidarity
to our brothers, the people of Turkey and our condolences to the families and the colleagues of
the victims.
Against the plans of Governments of the monopolies, against the inter-imperialist contradictions
that turn our region into war zone and source of refugees, the people of Turkey went on a
mobilization in support of peace. This mobilization was attacked by bombers, with goal the
intimidation of the people’s, peace movement.
The class trade union movement of Greece, expresses its solidarity with the workers and our
brothers and sisters, peoples of Turkey. Response to the imperialist terror is peoples’ struggle.
Athens, October 12, 2015
Download