Memo: To All Staff Subject: Parents with Babies Making families feel

advertisement
Memo:
Subject:
To All Staff
Parents with Babies
Making families feel at home in our venue is an important part of our business.
They make up a large majority of our clientele. If you are concerned about a
crying or noisy baby, never admonish or reprimand the customer, or worse
still, ask them to leave. This is a blatant act of discrimination.
The best way to handle customers with babies is to accommodate them in the
best possible manner, positioning them in quiet areas and close to the rest
rooms.
If you receive complaints from other customers about a crying or noisy baby,
assure them that the venue is family friendly, offer to move them to another
seat or politely reinforce the fact that they are in a hospitality venue, where
there is little control over the noise levels of other patrons, including infants.
BİLDİRİ:Tüm Personele
KONU:Bebekli Aileler
Aileleri evlerindeymiş gibi hissettirmek işimizin önemli bir parçasıdır.Onlar
müşterilerimizin büyük bir kısmını oluşturur.Eger aglayan ya da gürültü yapan
bir bebek yüzünden endişelenirseniziz,asla öğüt vermeyin ya da kınamayın ya
da daha da kötüsü ayrılmalarını istemeyin.Bu bariz bir ayrımcılık eylemidir.
Bebekli müşterileri idare etmenin en iyi yolu mümkün olan en iyi şekilde,onları
sessiz yerlere almak ve dinlenme odalarında agırlamaktır.
Eger diğer müşterilerden aglayan ve gürültü yapan bebek yüzünden şikayet
alırsanız,onları tesisin aile dostu oldu hakında teminat ver ve onlara baska bir
yere nazikce tasınmayı teklif et.
Download