Selanik (Yunanca: Θεσσαλονίκη / Thessaloniki, Osmanlı Türkçesi

advertisement
SELÂNİK ŞEHRİ (YUNANİSTAN)
27 Mayıs 2010
Selanik (Yunanca: Thessaloniki, Yunanistan'ın ikinci büyük kenti ve Yunanistan
Makedonya bölgesinin yönetim merkezidir. Ayrıca aynı adı taşıyan ilin de merkezidir.
Selanik'in kentinin nüfusu 800.764 yakındır. Atina nüfus: 3 500 000, Patra 193 000, İrakliyo
150 000, Larisa 146 000, Volos 127 000
Önemli turistik ziyaret yerleri Beyaz Kule ve
Arkeoloji Müzesi'dir.
Tarihi
Selânik kenti M.Ö. 315 yılında Makedonya kralı
Kasandros tarafından bugünkü Thermi'de
kurulmuştur.Gideceğimiz PLANİTARYUM da bu
semtte bulunuyor.Yani selânik’in en eski yerleşim
bölgesine gidiyoruz.
Bir görüşe göre yukarıda da söylendiği gibi şehir,
Makedonya kralı Kasandros tarafından çevredeki
yerleşim yerlerini boşaltılarak, yeni bir kent ortaya
çıkarması ve o kente de eşinin adını koymasıyla
meydana gelmiştir.Yeni kurulan kentin adı
Thessaloniki olmuştur.
Şehir çeşitli dönemlerde değişik adlarla anılmıştır. Osmanlı döneminde bu şehre Selânik
denmiştir.
M.Ö. 168 yılından sonra Roma İmparatorluğu tarafından alınmıştır.Yani kurukuşundan
yaklaşık 150 yıl sonra dönemin büyük imparatorluğu Roma’nın topraklarına
katılmıştır.Doğu Roma İmparatorluğu (Daha sonra Bizans İmparatorluğu) kurulana kadar,
M.S. 324 yılında bu şehir Roma İmparatorluğu hakimiyetine kalmıştır.
Doğu Roma imparatorluğu ortaya çıkınca ilk başlarda her ne kadar bu şehir başkent olacak
önemde görülse de daha sonra Bizantio başkent olmuştur.Daha sonra bu şehrin İmparator
Konstantin’in adından Konstantinupolis olacaktı. Yani Konstantinin Şehri.
Selânik başkent olarak yerini almamış olsa da Bizans döneminde başkentten sonra ikinci
önemli şehir olma özelliğini korudu. Bunun sonucunda da şehir her alanda gelişti.
Osmanlı dönemi
Selanik 1430 tarihinde padişah II.
Murat'ın yönettiği bir Osmanlı
ordusu tarafından fethedildi. 15.
yüzyıl boyunca kente Anadolu'dan
getirilen çok sayıda Türk yerleşti.
1492 yılında Osmanlılar
İspanya'dan kovulan Sefarad
Yahudilere kapılarını açtıklarında
Selanik Yahudilerin yerleşmek için
en fazla tercih ettikleri şehir oldu.
Selanik 500 yıla yakın bir süre
boyunca bir Osmanlı şehri olarak
kaldı.Şehir Bizans döneminde
olduğu gibi Osmanlı döneminde de
siyasi, kütürel, askeri ve ekonomik
açıdan önemini korudu. Her
Bey Hamamı
bakımdan gelişmeler gösterdi. Çeşit çeşit Hristiyan, Yahudi ve Müslüman toplumların hep
birlikte uyum içinde yaşadığı önemli bir kültür ve ekonomi merkezi haline geldi.
1800'lü yılların sonları ve 1900'lü yılların başlarında Selanik şehrinin nüfusu:
→
Yıl 1890
118.000
Yahudiler nüfusun
yaklaşık olarak % 46
sını, Türkler % 22 ini,
Yunanlar % 13 ünü,
Bulgarlar % 8 ini
Romanlar % 2 sini ve
diğerler gruplar da %
7sini oluşturdukları
görülmektedir.
Yıl 1913
→
157.889
Yahudiler nüfusun
yaklaşık olarak % 40 ını, Türkler % 28 ini, Yunanlar % 24 ünü, Bulgarlar % 4 ünü, Romanlar
% 2 sini ve diğerler gruplar da % 1 sini oluşturdukları görülmektedir.
Yunanistan dönemi
09 kasım 1912'de Balkan Savaşları sonunda şehir Yunanistan yönetimine geçti.
1924 nüfus mübadelesi sonunda şehirde geride kalan bütün Türkler Türkiye'ye göç etti ve
Anadolu'dan gelen Rum göçmenler giden Türklerin yerini aldı.
Selanik, 1997'de Avrupa kültür başkenti seçildi.
Tarihi Eserler
Roma Çarşısı
Roma Çarşısı M.Ö. 2 – 3. yüzyıllarda
inşa edilmiştir.Günümüzde burada
çeşitli sergiler düzenlenmektedir.Bu
çarşı şehre ayrı bir katmaktadır.
Galeryus Kemeri
M.S. 250-311 yılları Roma
İmparatoru Galeryus döneminde
inşa edilen, Selânik şehrine ait
önemli tarihi eserlerden biri olan
Kemer, günümüzde Selânik halkı
tarafından Kamara diye
bilinmektedir. Çağımızda gençlerin en önemli buluşma yerlerinden biridir.
Rotonda
Rotonda Selânik şehrinin simge eserlerinden
biri olarak bilinmektedir.Bu şehrin tarihine
1700 yıl civarında tanıklık etmektedir.İlk
başta Galeryus’un mozolesi olarak, sonraları
Bizans döneminde kilise, daha sonra
Osmanlı döneminde camii işlevini
sürdürmüştür.
Bizans döneminden kalma birçok kilise Selânik şehrinin tarihi dokusuna önemli
ölçüde damgasını vurmaktadır.
Osmanlı döneminden de günümüze kadar korunabilmiş birçok eser mevcuttur.
Bunlar en önemlileri, Beyaz Kule, ki bu kule aynı zamanda şehrin sembolüdür.
Aynı zamanda Yedi Kule bu döneme ait eserler arasında yer aldığını
söyleyebiliriz.
CAMİLER
Selânik şehrinde Osmanlı Döneminde inşa edilen başlıca camiler şunlardır:
Alaca İmaret 1484
(Yanı başında imaret olduğu için böyle
adlandırılmıştır.)
Hamza Bey Camii 1467
HAMAMLAR
Bey Hamamı (Yapılan onarımdan sonra ziyarete açılmıştır)
Paşa Hamamı
Yahudi Hamamı
Download