6 dolasim kavram haritasi

advertisement
6. Sınıf
Dolaşım Sistemi
Kavram Haritası
Temiz kan sol karıncıktan aortla
çıkar tüm vücuda yayılır,
hücrelerden karbondioksit alınır,
hücrelere oksijen verilir.
Ana toplardamarlarla kirli kan
sağ kulakçığa girer.
Lenf damarları ve
lenf düğümlerinden oluşan
dolaşıma yardımcı
sitemdir.
Kirli kanın sağ karıncıktan,
akciğer atardamarıyla akciğere
gidip temizlenmesi, akciğer
toplardamarıyla sol kulakçığa
geri gelmesi olayıdır.
tanımıdır
tanımıdır
tanımıdır
Büyük Dolaşım
Lenf Dolaşımı
Küçük Dolaşım
O
(Genel Alıcı)
çeşididir
B
A
çeşididir
w
.f
en
w
de
w
rs
.
w
f
i.g
w en
en
w de
.
r
.t
f
w
en si.
r
w
g
w der en
.t
w .fe
s
w
nd i.ge r
w
n.
er
.
w fen si. tr
w
de ge
w
rs n.t
.f
en i.g r
de en
.t
rs
i.g r
en
.t
r
çeşididir
Dolaşım Sistemi
gruplarıdır
Plazma
bulunur
su, protein,
organik ve
inorganik
maddeler
Kalp
akciğer
aort
atardamarı akciğer
(temiz kan) (temiz kan) toplardamarı
üst ana
(temiz kan)
toplardamar
(kirli kan)
Kan
yapısındadır
w
w
w
AB
(Genel Alıcı)
yapısındadır
sağ kulakçık
K. Hücreleri
(kirli kan)
çeşididir çeşididir çeşididir
Alyuvar
Akyuvar
görevi
görevi
oksijen ve
karbondioksit
taşır.
mikroplara
karşı
savaşır.
Kan Pulcukları
alt ana
görevi toplardamar
(kirli kan)
Kanın
sağ karıncık
pıhtılaşmasını
(kirli kan)
sol kulakçık
(temiz kan)
sol karıncık
(temiz kan)
Damarlar
çeşididir
çeşididir
çeşididir
Toplar D.
görevi
Kılcal D.
görevi
Atar D.
görevi
Kanı kalbe
toplayan
damarlardır.
Kanı hücrelere
kadar götüren
damarlardır.
Kanı kalpten
götüren
damarlardır.
sağlar.
www.fendersi.gen.tr
Download