Dolaşım Sistemi I - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel

advertisement
KAZ
AN
SINIF
IM
KAVRAMA
ST
TE
12.
B
TEST
6
Dolaşım Sistemi I
1. Gelişmiş hayvanların dolaşım sistemi,
I. Metabolik atıkların taşınması,
II. Sindirim enzimlerinin taşınması,
III. Vücut ısısının düzenlenmesi,
IV. Hormonların taşınması,
4. Omurgalı hayvanların dolaşım sistemleri hakkında
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Tamamı kapalı dolaşım sistemine sahiptir.
B) Balıklarda sürekli kirli kan bulunan iki odacıklı kalp
bulunur.
C) Timsah dışındaki sürüngenlerde kalp üç odacıklıdır.
D) Kuşlar ve memelilerin kalplerinde temiz ve kirli kan
karışmaz.
E) Tamamında küçük kan dolaşımı görülür.
verilen faaliyetlerden hangilerini gerçekleştirebilir?
2. Aşağıda verilen canlılardan hangisinde kapalı kan
dolaşımı görülmez?
A) Halkalı solucan
B) Mürekkep balığı
C) Yılan
D) Örümcek
E) Semender
3. Açık kan dolaşımı gösteren canlılarda,
I. Boşaltım ürünleri,
II. Hormonlar
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I, II ve IV
D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV
5. I. Büyük kan dolaşımı
II. Üç bölmeli kalp
III. Değişken vücut ısısı
IV. Vücutta karışık kan taşıma
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri balık ve
kurbağalarda ortak olarak görülür?
A) I ve III
B) II ve IV
C) I, II ve III
D) I, III ve IV
E) I, II, III ve IV
6. Memelilerin kalbine ait,
I. Sol kulakcık
II. Sol karıncık
III. Solunum gazları
III. Sağ kulakcık
IV. Sindirim ürünleri
IV. Sağ karıncık
verilenlerden hangileri kan yoluyla taşınmaz?
verilen bölmelerdeki oksijen derişimi aşağıdakilerden hangisindeki gibi sıralanır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) II ve III
D) III ve IV
E) I, II ve IV
A) I > II > III > IV
B) I = II > III = IV
C) I > III = II > IV
D) III = IV > I = II
E) II = IV > I = III
Î
TEST
6
Dolaşım Sistemi I
7. Böceklerin dolaşım sisteminde,
10. Kapalı kan dolaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
I. Kalp
A) Kan basıncı ve akış hızı yüksektir.
B) Atardamar, toplardamar ve kılcal damardan oluşur.
C) Solunum gazlarını taşıyan pigment bulunur.
D) Omurgalı hayvanlara özeldir.
E) Kan damar dışına çıkmaz.
II. Atardamar
III. Toplardamar
IV. Kılcal damar
verilen yapılardan hangileri bulunur?
8. Aşağıda verilen canlılardan hangisinde solunum
organında temizlenen kan doğrudan vücuda pompalanır?
A) Balıklar
B) İki Yaşamlılar C) Sürüngenler
D) Kuşlar E) Memeliler
9.
Yukarıda şematize edilen kalp yapısına sahip canlılar için,
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
11. Dört bölmeli kalp yapısına sahip omurgalı canlılar
için aşağıda verilen ifadelerden hangisi ortak değildir?
A) Vücut ısısının sabit olması
B) Kirli kanın akciğerde temizlenmesi
C) Kalpte temiz ve kirli kanın karışmaması
D) Aort atardamarının vücuda kan taşıması
E) Küçük ve büyük kan dolaşımının bulunması
12. Omurgalı hayvanlarda gözlenen dolaşım sistemi ile
ilgili;
I. Kalplerinin bölmelerden oluşması
II. Küçük kan dolaşımı görülür.
II. Olgun alyuvarlarında çekirdeğin bulunması
III. Değişken vücut ısısına sahiptir.
III. Sabit vücut ısısına sahip olması
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
verilenlerden hangileri ortaktır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
KAVRAM
IM
EST
AT
KAZAN
I. Vücutlarında karışık kan bulunur.
Adı
:.............................................
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download