PowerPoint Sunusu

advertisement
PA. Akciğer Grafisi
Lateral Akciğer Grafisi
Toraks BT
KİSTİK TİMOMA
TİMİK KİST
SCHWANNOMA
RETROSTERNAL TİROİD + HAMARTOM
Behçet
Hastalığı
Bronkoskopi
Bronş biyopsisi
Rijid bronkoskop
Kronik havayolu enflamasyonunda gözlenen havayolu kriptleri
Submukozal bez kanallarının
genişlemiş orifisleri
Malign Havayolu Obstrüksiyonları
Içten Daralma
Epidermoid
Kolon adenoCA met
Silikon
stentler
Wall stent
Dumon stent
Torasentez
Kapalı
Plevra
Biyopsisi
Balgam İncelemeleri
Ziehl-Neelson boyama
Staphylococcus aureus
Streptococus pneumoniae
Kanser hücreleri
Churschmann spiralleri
Charcot-Leiden kristalleri
Ekokardiyografi
Sağ Kalp Kateterizasyonu
Tüberkülin Cilt Testi
BCG
Solunum Fonksiyon Testleri
Spesifik
Bronş provokasyon testi
Nonspesifik
FEV1/FVC
Obstrüktif
Restriktif
Bronkodilatatör sonrası FEV1 ‘deki artış
N
Astım? KOAH?
SFT normal çıkan astımda tanı için bronş provokasyon testi
İlaca bağlı akciğer fibrozisi?
Restriktif, DLCO
Akciğer rezeksiyonu sonrası hasta yaşayabilecek mi?
Operasyon sonunda beklenen FEV1 en az 800 ml olmalı
Download