sindirim sistemi

advertisement
SİNDİRİM SİSTEMİ
1
2
3
4
5
7
9
6
8
10
11
12
13
14
Across
Down
2. Proteinlerin sindiriminin başladığı organdır
5. Pankreasın salgıladığı sıvıdır
7. Ağızda besinlerin ıslanmasını sağlayan
salgı
9. Enzimler kullanarak yapılan sindirim
çeşididir
1. Sindirim yolunun en geniş kısmıdır
2. Kas hareketleriyle yapılan sindirim
çeşididir
3. Karbonhidratların sindiriminin başladığı
organdır
4. Sindirim olayında kavşak görevi görür
11. Karaciğerin salgıladığı sıvıdır
13. Sindirim sistemine yardımcı organlardan
biridir
14. Sindirim sonunda atıkların atıldığı
organdır
6. İnce bağırsaktaki besinlerin villus
yardımıyla kana geçmesi olayına denir
8. Vitamin,su ve mineralin emildiği organdır
10. Yağların sindiriminin başladığı organdır
12. Büyük moleküllü besinlerin küçük
moleküllü besinlere dönüşmesi olayına denir
Download