Uploaded by User3615

TEMEL DEĞERLER

advertisement
ADALET
Adalet, insanların sahip oldukları hakların
belirlenmesini ve bu hakların sahiplerine
teslim edilmesini sağlayan temel değerdir.
Adaletli kimse herkesin hakkını gözetir, hak
sahibine hakkını verir. Her durumda haklı
olanın yanında yer alır.
 "...Allah, adaletli
davrananları sever."
(Hucurat suresi, 9. ayet)
Download