PowerPoint Sunusu

advertisement
VRANIŞLA
HZ.MUHAMMED’İN
HAYATINDAN
ÖRNEK
DAVRANIŞLAR
KAZANIMLAR

Bu ünitenin sonunda öğrenciler;
Güzel davranışlara Hz. Muhammed’in hayatından örnekler
verir.
Hz. Muhammed’in örnek davranışlarının toplumsal hayattaki
önemini yorumlar.
Hz. Muhammed’in doğa ve hayvan sevgisiyle ilgili
davranışlarına örnekler vererek doğayı ve hayvanları koruma
konusunda duyarlı olur.
DEĞERLER
1-SÖZÜNDE DURMAK

2-HOŞGÖRÜLÜ OLMAK
3-HAKKI GÖZETMEK
4-ZAMANI İYİ
DEĞERLENDİRMEK
5-GÜVENİLİR OLMAK
6-DOĞAYI VE
HAYVANLARI SEVMEK
7-BİLGİYE ÖNEM VERMEK
1-Hz.muhammed sözünde
dururdu

 Peygamberimiz (sav) verdiği sözde duran, yaptığı
anlaşmaya bağlı kalan en büyük insandır. Bu
hususta dostunu da, düşmanını da ayırt etmemiştir.
Dostuna verdiği bir sözde durup, onu yerine
getirdiği gibi, düşmanlarıyla yaptığı anlaşmaya da
sadık kalmış, her ne pahasına olursa olsun, aykırı
hareket etmemiştir.
 «Bizi aldatan bizden değildir»buyurmuştur.
2-Hz.Muhammed
hoşgörülüydü

 Hz. Muhammed, hoşgörüyü insanlar arasında tek
taraflı değil, karşılıklı uyulması gereken bir davranış
biçimi olarak ifade etmiştir. Peygamberimiz, bu
konu ile ilgili bir hadisinde;
 «Hoşgörülü davran ki, sana da hoşgörü ile
davranılsın.» buyurmuştur.

 Herkese karşı hoşgörüyle davranan peygamberimiz,
kötülüğe kötülükle karşılık vermemiştir. Hatta kaba
ve görgüsüzce davrananlara karşı bile affedici,
bağışlayıcı ve hoşgörülü olmuştur. Çünkü bu
davranış biçimi Yüce Allah’ın Müslümanlardan
istediği bir tavırdır.
3-Hz.Muhammed hakkı
gözetirdi

 Peygamberimiz haksızlığa asla tahammül edemez,
haksızlık karşısında susan, kendini savunamayan
kişiyi dilsiz şeytan olmakla nitelendirir, onun bu halini
beğenmezdi.
 Görev başına getirdiği insanlara adaletli ve hoşgörülü
olmalarını emreden Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle
derdi:
 «Kıyamet gününde Allah’ın en çok sevdiği ve O’na en
yakın olan kişi adil devlet başkanı, en çok nefret ettiği
ve Allah’tan en uzak olan kişi de zalim devlet
başkanıdır.»
4-Hz.muhammed zamanı
iyi değerlendirirdi

 Peygamberimiz her konuda israf ve savurganlığı
kötü gördüğü gibi zamanı boşuna geçirmeyi, vaktin
kullanımında israf edilmesini hoş görmemiştir.
 Peygamberimiz buyurur ki:
 «İki nimet vardır ki insanlar bu ikisinde çok
aldanırlar: Sağlık ve boş vakit.»
 Başka bir hadisinde buyurur ki «Beş şey geçmeden
beş şeyin kıymetini bil»
İhtiyarlamadan önce gençliğinin

Hastalanmadan önce sağlığının

Fakirlik gelmeden önce zenginliğinin

Meşgul olmadan önce boş vaktinin

Ölmeden önce yaşamın

5-Hz. Muhammed
güvenilir bir insandı

 Güvenilirlik, peygamber efendimizin (s.a.v) en
belirgin özelliğidir. O, gençliğinden itibaren
güvenilirliği ile tanınmış, bu nedenle kendisine
güvenilir Muhammed anlamına gelen
Muhammed’ül-Emin denilmiştir.
 Efendimiz, söz vermişse mutlaka verdiği sözü yerine
getirir, kendisine verilen emanetleri sonuna kadar
korur, bir şey söylemişse muhakkak onu yapardı

6-Hz. Muhammed doğayı
ve hayvanları severdi

 Peygamberimiz döneminde henüz çevre sorunu diye
bir sorun yoktu. Sanayileşme olmadığı için onun
zararlı yan etkileri de görülmemekteydi. Buna
rağmen Peygamberimiz ağaçların korumanın
gerektiğini bildirmiştir.
 «Kim bir fidan diker veya ekin ekerse, onlardan
kuşlar ve diğer hayvan veya insanlar faydalandıkça
Allah onu sevaptan yararlandırır. Yaptığına karşılık
olarak ona sadaka sevabı olur.» buyurmuştur.
«kıyametin koptuğunu görsen de
elindeki fidanı dik»


 Peygamberimiz hayvanları birbiriyle dövüştürmeyi
yasaklamış, onlara işkence ve eziyet edenleri, nişan
hedefi yapanları lanetlemiştir. Zevk için avlanmak,
hayvanı öldürüp atmak da haramdır.
 «Haksız yere bir kuş veya daha küçük bir hayvan
öldüren insana Allah onun hesabını mutlaka
soracaktır.» buyurmuştur.


 Konuyla ilgili bir başka hadis de şöyledir:
 «Bir adam yolda yürürken çok susadı ve bir kuyu
bulup oraya inerek su içip çıktı. Bu sırada
susuzluktan dolayı nemli toprağı yalamakta olan bir
köpek gördü. "Bu köpek de susamış" diyerek kuyuya
indi. Ayakkabısına su doldurup yukarı çıktı ve
köpeğe içirdi. Bundan dolayı Yüce Allah o kulundan
razı olup onu cennetlik kıldı.»
7-Hz.Muhammed bilgiye
önem verirdi

 Peygamberimiz okuma yazma öğretilmesine ve
insanlara yararlı olacak her türlü bilgiye büyük
önem vermiştir.
 ‘’ilim öğreniniz ve onu insanlara öğretiniz ‘’
 «İlim öğrenmek için yola çıkan bir insan,
dönünceye kadar Allah yolundadır»gibi pek çok
sözüyle ilim öğrenmeyi teşvik etmiş ve her
fırsatta ilim adamlarına destek vermiştir.

 Hicretten sonra ilk olarak ‘’Suffe’’ denilen bir okul
yaptırmıştır.
 Bedir savaşında esirleri 10 kişiye okuma yazma
öğretmeleri şartıyla serbest bırakmıştır.
Download