İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EŞREFPAŞA HASTANESİ

advertisement
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
EŞREFPAŞA HASTANESİ
AKILCI İLAÇ KULLANIMI POLİTİKASI
Dünya Sağlık Örgütü tarafından Akılcı İlaç Kullanımı ; “Kişilerin klinik bulgularına ve
bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun süre ve miktarda, en düşük fiyata ve kolayca
sağlayabilmeleri” olarak tanımlanmıştır. Bu tanım doğrultusunda hastanemizin “Akılcı İlaç
Kullanımı İlkeleri” aşağıdaki biçimde saptanmıştır:
Hastalık ve sorunlara 'doğru tanıyı' koymak.
Bireysel farklılıklar da dikkate alınarak, 'uygun ilacı', 'uygun yoldan', 'uygun miktar ve
sürede' vermek.
Verilen ilacın veya ilaçların 'tedavideki başarısını' ve 'hastanın ilaca uyumunu' izlemek.
İlaç kullanımı sırasında oluşabilecek 'yan etkileri erkenden saptayıp' gerekli önlemlerin
alınabilmesi için girişimde bulunmak.
İlaçların 'besinlerle ve birden çok ilacın kullanıldığı durumlarda birbirleriyle
etkileşimlerini' izlemek.
Tedavide, hastalarımızın ilaçlarını 'kolayca temin edebildiği ve maliyetinin dikkate
alındığı' planlamaların yapılmasını sağlamak.
Hastanemizde kullanılan ilaçların 'denetimli ve doğru şekilde' hastalarımıza
ulaştırılabilmesini sağlamak.
'Gereksiz ilaç kullanımı' için önlemler almak.
Tüm hastanemiz çalışanları ile hastalarımız ve yakınlarını Akılcı İlaç Kullanımı
konusunda hazırlanan programlar çerçevesinde sürekli 'bilgilendirmek ve
hatırlatlamalarda bulunmak' amacı ile eğitim toplantıları düzenlemek ve görsel gereçleri
sağlayıp dağıtmak suretiyle farkındalık yaratmak.
Download