Uploaded by User12281

aclfr03-hasta-transfer-formu 20170123124133

advertisement
Dokuman No.
Yayın Tarihi:
Rev.No:
Rev.Tarihi:
Sayfa No:
HASTA TRANSFER FORMU
Hasta Adı Soyadı
Tanı
Alerjisi □ Yok □ Var…………………………….
TRANSFER EDİLDİĞİ
BÖLÜM
(Hemşire)
□
TRANSFER EDİLDİĞİ
KURUM
BİLGİLERİ (Hekim)
Kurum Adı:
/Unvanı
□ Sedye
TRANSFER
ŞEKLİ
□ Ambulans
(Hemşire)
Kurumun Telefonu
Kurum Dışı
T.A.:_____________
KATETERLER
(Hemşire)
DEVAM ETMEKTE OLAN
PERFÜZYON VE
TEDAVİLER
(Hemşire)
□ Açık
□ Yok
□
□
Kapalı
TAKİP EDİLEN VE İSTEM
YAPILAN TETKİKLER
(Hemşire)
UYGULANAN
HAREKET KISITLAMALARI
(Hemşire)
Diğer____________________
Teslim Alacak Yetkili
Solunum:__________ Ateş:________
□
Hasta Dosyası
Hasta Eşyaları Teslim Formunu doldurunuz.
Epikriz
□
Tetkikler
□
□
Adli Vaka Formu
Diğer ……………
Geri Alınacak
Ekipman
Alınmayacak

………………………………………………….

……………………………………………………………….
Geri
□
□
Takılış Tarihi
………………………………..
………………………………..
□
□
Bölgesi
………………………………..
………………………………..


…………………………..
…………………………..

……………………Dozu……………………Miktarı……………………….. Uygulama
Saati………………………..

……………………Dozu……………………Miktarı……………………….. Uygulama Saati……………………….

……………………Dozu……………………Miktarı……………………….. Uygulama saati………………………
Bölgesi
Tipi
Bölgesi
…………………………..
………………………….
………………………………
………………………………
…………………………..
………………………….
………………………………
………………………………
Bölgesi
PANSUMANLAR
(Hemşire)
Yatak
□ Yarı kapalı…………………………
□Var
Tipi
DRENLER
(Hemşire)
□
□
SpO2:_________
Bilinç Durumu
TESLİM EDİLEN EVRAK VE
EKİPMAN
(Hemşire)
Nabız:___________
□ Tekerlekli sandalye
Adı- Soyadı; İmza
TRS. KARARI
VEREN HEKİM
Saat:____/____
HASTA EŞYALARI
(Hemşire)
1/1
Servis
Oda - Yatak No:
Kan Grubu
Sistemik Hastalığı □ Yok □ Var………………………
TRANSFER NOTLARI
TRANSFER SEBEBİ
(Hekim)
HAYATİ BULGULAR
(Hemşire)
ACL.FR.03
03.09.2009
00
Temiz

Tarih / Saat
…………………………………………….

……………………………………………..

………………………………………

……………………………………………….

………………………………………………

……………………………………………….

………………………………………………
□
□ Yok
□
Var
□
□
Pozisyon yeleği
Parmaksız eldiven
Kol - ayak bilekliği
Teslim Alan Kişi
□ Kol
tespit tahtası
□ Diğer (Açıklayınız)…………………………….
Ambulans Kriterleri
DİKKAT EDİLECEK
KONULAR
(Hekim)
Teslim Eden Acil Servis Personeli
□
Karşılandı
…………………………………….
□
…………………………………….
□
Transfer Tarihi ve Saati
Download