Bir Kahraman Doğuyor

advertisement
ÖZGÜR GÜVERCİN
8.Sınıf İNKILAP TARİHİ
Bilginin
efendisi olmak
için
çalışmanın
kölesi olmak
lazımdır.
1. ÜNİTE
BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
“Her yüzyılda bir dahi yetişir,
bu yüzyılda maalesef bu,
Türklere nasip oldu.”
Winston Churchil
(İngiliz Başbakanı)
Selanik şehrini bulunuz.
OSMANLI
MİLLETLERİ
TÜRK
ERMENİ
BULGAR
ARAP
YAHUDİ
ARNAVUT
RUM
SIRP
MACAR
SELANİK
MİLLETLERİ
ERMENİ BULGAR
YAHUDİ
TÜRK
RUM
SIRP
SELANİK
RUMELİ’DE BİR LİMAN KENTİ
AVRUPA-OSMANLI TİCARETİ
DEMİRYOLU VAR.
(ÜSKÜP, MANASTIR, İSTANBUL)
Etkinlik çalışması
a. Osmanlı şehri olan Selanik’e
hangi yollarla ulaşılabilir?
b. Ulaşım kolaylığının bu şehre
ne gibi faydaları olabilir?
SELANİK
KONYA
•Rumeli’dedir.
•Çok milletlidir.
•Anadolu’dadır.
•Çok dinlidir.
•Müslüman Türkler var.
•Liman şehridir.
•Tarım şehridir.
•Ticaretle uğraşılır.
•Verimli ovaları vardır.
•Avrupa’ya açılan kapıdır.
•Gelenekçidir.
•Yeni fikirlere açıktır.
KONYA
SELANİK
ALİRIZA EFENDİ & ZÜBEYDE HANIM
ÇOCUKLARI
MUSTAFA
MAKBULE
AHMET
FATMA
ÖMER
NACİYE
Bunları biliyor musunuz?
-
-
-
-
-
Mustafa Kemal’in doğum günü tam olarak belli
değildir fakat kendisi “doğum dünüm 19
Mayıs’ta Samsun’a çıkış günümdür” demiştir.
Kardeşleri ölmeseydi 6 çocuklu bir aile olacaktı.
M. Kemal’in şahsi kütüphanesinde 3500 civarı
kitap vardır.
Öğrenciyken okuduğu kitaplarda cumhuriyet
kelimesinin altını çizmiştir.
Harp Okulundaki apolet numarası 1283 tür.
Adam olmak için
okumak,
öğrenmek şarttır;
başka çare yoktur.
ALİRIZA EFENDİ
Mahalle
mektebine
gitsin,
hoca-molla
olsun.
Şemsi Efendi
Okuluna
gitsin, batı
tarzı modern
eğitim görsün,
bürokrat ya da
asker olsun.
ATATÜRK’ÜN EĞİTİM HAYATI
MAHALLE
MEKTEBİNDEN
ŞEMSİ EFENDİ
OKULUNA
*1873’te açıldı.
*Batı tarzı eğitim
veren çağdaş bir
okuldur.
MAHALLE MEKTEBİ
Mustafa Kemal’in
Okuduğu Okullar
Mahalle Mektebi
Şemsi Efendi Okulu
Selanik Askeri Rüştiyesi
Manastır Askeri İdadisi(1896-1899)
İstanbul Harp Okulu (1899-1902)
İstanbul Harp Akademisi(1902-1905)
1881
1900
1905
HARBİYELİ
M.KEMAL
APOLET
NO: 1283
Mustafa Kemal’i En Çok Etkileyen
Düşünür ve Yazarlar:
Ziya Gökalp – Türkçülük akımı temsilcisidir.
Tevfik Fikret – Hürriyet ve Bağımsızlığa önem
veren bir şairdir.
Namık Kemal – Vatanperver ve Hürriyete önem
verir.
Mehmet Akif Ersoy – Hürriyet ve Bağımsızlık
konusunda etkili bir vatanperverdir.
Jan Jak Russo – Fransız Düşünür.
İstikbal
göklerdedir.
Tayyareler gün gelecek
savaşlarda önemli
roller oynayacaktır.
1905-1907: Şam – 5.Ordu
1907: Manastır 3.Ordu (Kolağası-Kd.Yüzbaşı)
1909: Hareket Ordusu Kurmay Başkanı
1910: Fransa-Picardie Manevralarına katıldı.
1911: İstanbul’da Genel Kurmayda görevlendirildi.
1911: Trablusgarp’ta (Derne ve Tobruk)
1912: Gelibolu (Balkan Savaşları sırasında)
1915: Çanakkale cephesi (I.Dünya Savaşı)
1916: Tümgeneral oldu. Muş ve Bitlisi Ruslardan aldı.
1917: İstanbul’a geldi. Veliaht Vahdettin ile Almanya’ya
gitti.
1918: Halep’e 7.Ordu’ya komutan olarak atandı.
1918: Yıldırım Orduları Grup Komutanlığına atandı.
1912
Balkan Savaşları
1911
Trablusgarp Savaşı
31 Mart İsyanı
1909
1914 1915 1916 1917 1918 1919
I.Dünya Savaşı
1922
Milli Mücadele
31 MART İSYANI (1909)
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp
MISIR
ENVER
PAŞA
BALKAN SAVAŞLARI SONUCU
Osmanlı toprağı olan Balkanlarda ilk isyan
1804 SIRP isyanıdır. Daha sonra Rumlar
isyan etmiş ve 1829’da YUNAN devletini
kurmuşlardır. Osmanlı’dan ayrılarak ilk
devlet kuran millet RUM lardır.
Bu milliyetçi isyanların nedenleri:
- Fransız İhtilali ile ortaya çıkan
milliyetçilik akımı.
- Rusların, Balkan milletlerini kışkırtması.
Mustafa Kemal’in gençlik yıllarında
Balkanlarda en yaygın olan fikir akımı
milliyetçilikti. Bu akım Osmanlı
Devletine çok zarar vermiş ve devletin
parçalanmasına neden olmuştur.
Mustafa Kemal’de bu fikir akımından
etkilenmiş ve Türk Milliyetçiliğini
savunmuştur. Bu sayede ileride
bağımsız bir Türk devleti kurabilmiştir.
KAFKAS
CEPHESİ
IRAK
CEPHESİ
SURİYE-FİLİSTİN
CEPHESİ
KANAL
CEPHESİ
HİCAZ-YEMEN
CEPHESİ
I.DÜNYA
SAVAŞI
I.DÜNYA SAVAŞI
ÇANAKKALE
CEPHESİ
Mustafa Kemal ilk askeri
başarısını aşağıdaki savaşlardan
hangisinde elde etmiştir?
A. II.Balkan Savaşı
B. Çanakkale Cephesi
C. Trablusgarp
D. Büyük Taarruz
Mustafa Kemal ilk askeri
başarısını aşağıdaki savaşlardan
hangisinde elde etmiştir?
A. II.Balkan Savaşı
B. Çanakkale Cephesi
C. Trablusgarp
D. Büyük Taarruz
I. Mahalle Mektebi
II. Manastır Askeri İdadisi
III. Deniz Harp Okulu
IV. Harp Akademisi
Mustafa Kemal, yukarıdaki okullardan
hangilerinde okumuştur?
A. I ve II
B. I, II ve III
C. II ve III
D. I, II ve IV
I. Mahalle Mektebi
II. Manastır Askeri İdadisi
III. Deniz Harp Okulu
IV. Harp Akademisi
Mustafa Kemal, yukarıdaki okullardan
hangilerinde okumuştur?
A. I ve II
B. I, II ve III
C. II ve III
D. I, II ve IV
“Vatanın her karış toprağı vatandaş
kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz.”
Atatürk yukarıdaki sözüyle
hangi yönünü belli etmiştir?
A. İleri görüşlülüğü
B. Vatan severliği
C. Barış severliği
D. Hoşgörülülüğü
“Vatanın her karış toprağı vatandaş
kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz.”
Atatürk yukarıdaki sözüyle
hangi yönünü belli etmiştir?
A. İleri görüşlülüğü
B. Vatan severliği
C. Barış severliği
D. Hoşgörülülüğü
Atatürk’ün, bağımsızlık mücadelesini ve
yeni Türk devletinin kuruluşunu
belgelerle anlattığı eserin adı
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Kumandan ile Hasbihal
B. Medeni Bilgiler
C. Milli Mücadele
D. Nutuk
Atatürk’ün, bağımsızlık mücadelesini ve
yeni Türk devletinin kuruluşunu
belgelerle anlattığı eserin adı
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Kumandan ile Hasbihal
B. Medeni Bilgiler
C. Milli Mücadele
D. Nutuk
I. Trablusgarp Savaşı
II. I.Dünya Savaşı
III. Milli Mücadele
Yukarıdaki savaşları kronolojik olarak
veren seçenek hangisidir?
A. I-II-III
B. II-I-III
C. III-I-II
D. II-III-I
I. Trablusgarp Savaşı
II. I.Dünya Savaşı
III. Milli Mücadele
Yukarıdaki savaşları kronolojik olarak
veren seçenek hangisidir?
A. I-II-III
B. II-I-III
C. III-I-II
D. II-III-I
Atatürk hem askerlik, hem devlet
kuruculuğu, hem de inkılapçılık
yapmıştır. Buna göre;
I. Çok yönlü bir lider,
II. En başarılı olduğu alan askerlik,
III. Farklı alanlarda hizmet etmiştir.
Atatürk ile ilgili hangilerine ulaşılabilir?
A. I ve II
B. II ve III
C. I ve III
D. I, II ve III
Atatürk hem askerlik, hem devlet
kuruculuğu, hem de inkılapçılık
yapmıştır. Buna göre;
I. Çok yönlü bir lider,
II. En başarılı olduğu alan askerlik,
III. Farklı alanlarda hizmet etmiştir.
Atatürk ile ilgili hangilerine ulaşılabilir?
A. I ve II
B. II ve III
C. I ve III
D. I, II ve III
Mustafa Kemal, eğitimini daha
çok hangi alanda
yoğunlaştırmıştır?
A. Askeri
B. Siyasi
C. Ekonomik
D. Dini
Mustafa Kemal, eğitimini daha
çok hangi alanda
yoğunlaştırmıştır?
A. Askeri
B. Siyasi
C. Ekonomik
D. Dini
II. MEŞRUTİYET
1908 yılında ilan edildi. Buna göre;
• Padişahtan meclisi kapatma yetkisi alındı,
• Padişahtan sürgün etme yetkisi alındı,
• Hükümet meclise karşı sorumlu olacaktı,
• Yasa teklifi için padişahtan onay alınmasına son
verildi.
BU DURUM;
*** Meclis üstünlüğüne dayalı demokratik
bir sisteme geçildiğinin kanıtıdır.
DİKKAT:
II.Meşrutiyet’in ilanı sırasında ülkede bir
otorite boşluğu yaşanmıştır. Bu yüzden
bazı topraklar kaybedilmiştir.
 Yunanistan – Girit’i ilhak etti.
 Avusturya – Bosna-Hersek’i aldı.
 Bulgaristan – Bağımsız oldu.
KRONOLOJİ
1908 II.Meşrutiyet
1909 31 Mart Olayı
1911 Trablusgarp Savaşı
1912 Uşi Antlaşması
1912 Balkan Savaşlarının başlaması
1913 Londra Antlaşması
1913 Bükreş, İstanbul, Atina
1914 İstanbul Antlaşması
TRABLUSGARP SAVAŞI
(1911-1912):
OSMANLI X İTALYA
Trablusgarp
MISIR
 Nedenleri:
 Ulusal
(Siyasi) birliğini geç tamamlayan
İtalya’nın sömürge arayışı içinde olması.
(Temel neden)
 İtalya’nın, Habeşistan yenilgisinin acısını
çıkarmak istemesi.



Büyük devletlerin (Düvel-i muazzama) sus payı
verircesine İtalya’ya destek olması.
Trablusgarp’ın İtalya’ya coğrafi yakınlığı.
Osmanlı’nın zayıf durumda olması, Trablusgarp
toprağı ile kara bağlantısının olmaması.
 Gelişimi:
 Mısır,
İngiltere’nin elinde olmasından
dolayı karadan yardım gönderilemedi.
Ayrıca donanmada yeterli değildi.
 Trablusgarp’a giden Türk subayları
başarılı olunca İtalya zor durumda
kaldı ve Akdeniz’e yönelerek 12 adayı
işgal etti.
ENVER
PAŞA
 Sonuçları:
 Uşi
Antlaşması (18 Ekim 1912):
 Trablusgarp ve Bingazi İtalyanlara
bırakıldı.
 12 Ada, Balkan savaşları başladığı için
geçici olarak İtalyanlara bırakıldı.
 İtalya, kapitülasyonların kaldırılmasında
Osmanlı Devletine yardımda
bulunacak.
ON İKİ ADA
NOT: Trablusgarp savaşı ile
Osmanlı, Kuzey Afrika’daki
son toprak parçasını da
kaybetmiştir.
TRABLUSGARP SAVAŞI
İtalya’nın hammadde ve pazar arayışı yüzünden
çıkmıştır.
VURGU:
“hammadde ve pazar arayışı” dır.
Bu durum:
Trablusgarp Savaşı’nın bir sömürgecilik savaşı
olduğunun kanıtıdır.
TRABLUSGARP SAVAŞI SONUCUNDA;
***Osmanlı, Rodos ve On iki Ada’yı geçici olarak
İtalya’nın korumasına bırakmıştır.
Bu durum;
Osmanlı Devleti’nin askeri ve siyasi gücünün
kalmadığının kanıtıdır.
Topraklarını korumaya çalışması da, bu
savaşın yayılmacı ve sömürgeci bir savaş
olduğunu gösterir.
I.BALKAN SAVAŞI
(1912-1913)
Karadağ, Bulgaristan,
Sırbistan,Yunanistan
X
OSMANLI
BALKAN SAVAŞLARI SONUCU
 Nedenleri:
*** İki temel neden vardır:
 Balkan devletlerinin bölge üzerindeki
emelleri. (Balkan ittifakı)
 Büyük devletlerin kışkırtmaları. (Rusların
Panslavist politikası ve İngiltere’nin Rusları
desteklemesi)
 Osmanlı’nın İtalya ile savaş halinde olması
ve askeri gücünün zayıflamış olması.
BALKAN SAVAŞI
I. Yeni kurulan Balkan devletlerinin
sınırlarını genişletmek istemeleri,
II. Rusya’nın, bu küçük balkan devletlerini
kullanarak Akdeniz’e açılmak istemesi
nedeniyle çıkmıştır.
YORUM:
Balkan Savaşları’nın ulusçuluk
(milliyetçilik) ve Panslavizm etkisi ile
çıktığının kanıtıdır.
Not:
-Savaşı başlatan devlet Karadağ,
savaşa katılmayan balkan devleti ise
Romanya’dır.
-En karlı çıkan devlet Bulgaristan’dır.
Sonuçları:
 Savaştan
kısa süre önce askerlerin
büyük bir kısmının terhis edilmiş olması
ve askerler içerindeki siyaset (particilik)
in yayılması Osmanlı ordusunun kısa
sürede yenilmesine sebep olacaktır.
 Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti.
 İttihat-Terakki, “Bab-ı Ali Baskını” ile
yönetime el koydu.
İTTİHAT ve TERAKKİ CEMİYETİ
TEŞKİLAT-I
MAHSUSA
BAB-I ALİ BASKINI
Bab-ı Ali Baskını ile İttihat Terakki partisindeki
bazı subaylar silah kullanarak sadrazam Kamil
Paşa’yı istifaya zorladılar.
VURGU:
“Sadrazamın istifaya zorlanması” dır.
ÇIKARIM:
• Bab-ı Ali Baskını, bir hükümet darbesidir.
• Yani mevcut düzeni yada rejimi değiştirmeye
yönelik değildir.
Londra Antlaşması (30 Mayıs 1913)

Osmanlı’nın batı sınırı Midye-Enez hattı olacak.
 Arnavutluk
ve Adaların geleceğini büyük
devletler belirleyecek.
 Yunanistan; Selanik, Güney Makedonya ve
Girit’i alacak.
 Bulgaristan; Kavala, Dedeağaç ve bütün
Trakya’yı alacak.

Sırbistan; Orta ve Kuzey Makedonya’yı alacak.
Yorum: Osmanlı kuruluş devrinden
bu yana Edirne ve Kırklareli ilk kez
elden çıktı. Ege adaları fiilen yitirildi.
Arnavutluğun bağımsızlığı ilanı ile
Osmanlıcılık fikri geçerliliğini yitirdi.
II.BALKAN SAVAŞI (1913)
Romanya, Karadağ, Yunanistan,
Sırbistan,
Osmanlı (En son katıldı)
X
BULGARİSTAN
 Nedeni:
 I.Balkan
Savaşı’nda Bulgaristan’ın
diğerlerine göre daha fazla toprak
kazanmış olması.
 Özellikle Makedonya’nın
bölüşülmesi meselesi sorun
yaratmıştır. (Verimli topraklar)
 Sonuçları:
 Bulgaristan
yenildi.
 Balkan devletleri kendi aralarında
Bükreş Antlaşmasını imzaladılar.
 Osmanlı, Edirne ve Kırklareli’ni geri
almıştır.
II.Balkan Savaşı Sonu
Antlaşmalar
 Bükreş
:Balkan devletleri (1913)
 İstanbul :Osmanlı-Bulgaristan(1913)
 Atina :Osmanlı-Yunan (1913)
 İstanbul
:Osmanlı-Sırp (1914)
Balkan Savaşlarının Genel Sonuçları:
 Osmanlı’nın
Balkanlardaki egemenliği
büyük ölçüde sona erdi.
 Ege adaları elden çıktı.
 Osmanlıcılık yerine Türkçülük gelecek
 İttihat-Terakki iktidara geldi.(Bab-ı Ali)
 Bu günkü Türk-Bulgar sınırı belirlendi.
 Batı Trakya Türkleri sorunu çıktı.
BALKAN SAVAŞLARI SONUCU
Aşağıdaki olayların hangisi ile İttihat
ve Terakki Cemiyeti’nin bir
bağlantısı yoktur?
A. Bab-ı Ali Baskını
B. II. Meşrutiyet’in ilanı
C. Trablusgarp Savaşı
D. 93 Harbi
E. Balkan Harbi
Aşağıdaki olayların hangisi ile İttihat
ve Terakki Cemiyeti’nin bir
bağlantısı yoktur?
A. Bab-ı Ali Baskını
B. II. Meşrutiyet’in ilanı
C. Trablusgarp Savaşı
D. 93 Harbi
E. Balkan Harbi
Aşağıdakilerden hangisi II.Balkan
Savaşı’na eski başkentini ele
geçirmek için girmiştir?
A.Romanya
B.Sırbistan
C.Osmanlı
D.Yunanistan
E.Karadağ
Aşağıdakilerden hangisi II.Balkan
Savaşı’na eski başkentini ele
geçirmek için girmiştir?
A.Romanya
B.Sırbistan
C.Osmanlı
D.Yunanistan
E.Karadağ
Download