İnterfaz Profaz Metafaz Anafaz Telofaz

advertisement
Temel
özellikleri
Sitoplazma
bölünmesi
Mitoz
Nedir?
İnterfaz
Telofaz
Profaz
Anafaz
Metafaz
Oluşan hücreler ana
canlıya benzer. Mitoz
bölünme çok
hücrelilerde büyüme,
yaraların onarılması
gerçekleşir. Tek
hücreli canlılarda ise
üremeyi sağlar.
Bir hücreden birbirinin
aynısı iki yeni hücre
oluşmasını sağlayan
bölünme çeşididir.
İçerisinde iki hücrenin de
materyallerini barındıran
bu tek hücre Metafaz
evresinde boğumlanan
bölgeden tamamen
ayrılarak iki ayrı hücre
halini alır.
Profaz evresinde kaybolan
çekirdek zarı, çekirdekçik
ve organeller yeniden iki
taraf için de oluşmaya
başlar. Kutuplara çekilen
kromatitler oluşan
çekirdek zarlarının
içerisine girerek DNA’yı
Eşlenmiş kromatitler,
tamamlar.
sentromerleri ve iğ
iplikleri ile ikiye ayrılarak
sağ ve sol kutuplara doğru
çekilmeye
başlarlar. Kromatitlerin
kutuplara ulaşmaları ile
anafaz evresi sonlanır.
Bu evreye hazırlık
evresi adı da verilir.
İnterfazda bölünmenin
gerçekleşebilmesi için
gereken organellerin
düzenlenmesi
tamamlanır.
Eşlenmiş olan kromatinler kısalıp
kalınlaşarak yeni hücre için gerekli olan
kromozomlara dönüşürler. Çekirdek zarı,
çekirdekçik ve organeller yavaşça dağılarak
tamamen kaybolurlar.
Eşlenmiş kromozom
çiftleri hücrenin ekvator
çizgisinde yan yana
gelerek tek sıra halinde
dizilirler. Sentromer
bölgelerinden de iğ
ipliklerine tutunurlar.
Download