lojistik ve tedarik zinciri yönetimi eğitimi

advertisement
LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Eğitimin Amacı:
Tedarik zincirlerinin tasarımı ve yönetimi uzun dönemli çaba ve uzmanlık
gerektirmektedir. Tedarik zincirleri içerisinde gerek alım gerekse dağıtım süreçlerinde
birçok risk bulunmaktadır. Yeni dönemde tüm işletmelerin gündeminde talep olduğu
zaman üretim ve tedarik yapılanması geçerlidir. “Tam zamanında” anlayışının
yaygınlaşması küçük partiler halinde sık teslimatlar anlamını taşımaktadır. Bu durum
lojistik; taşıma, depolama ve dağıtım operasyonlarının ne denli hayati bileşenler
olduğunu göstermektedir. B u eğitimin amacı, lojistik operasyonlarının Tedarik Zinciri
Yönetimi (TZY) içerisindeki rolünü ortaya koymaktır.
Katılımcılar: Şirketlerin lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde aktif rol alan sorumlularuzmanlar-yöneticiler.
Eğitimin İçeriği:
Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş ve Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramı
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
Yurtiçi ve Uluslararası Tedarik
Stratejik Lojistik Anlayışına Geçiş
Yurtiçi ve Uluslararası Taşıma Operasyonları ve Mevzuat
Depolama
Dağıtım Yönetimi (ürün teslimatları ve iadelerin toplanması)
Perakende Sisteminde Ürün Akışları
Satış Noktaları (bayii, mağaza, şube) ve Dağıtım-Toplama Operasyonlarının
Etkinliğinin Sağlanması
Güzergâh Planlaması
Araç ve Sürücü (operatör) Yönetimi
Lojistik İşletmesi İle İlişkiler





Üçüncü Parti Lojistik
Lojistik İşletmesinin Belirlenmesi ve Seçim Süreçleri
Lojistik İşletmelerinin Tedarik Zinciri Organizasyonu ve Müşteri Hizmetleri
Üretici ve Lojistik Firma Arasında Ortak Dil Kullanımı
Lojistik Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Performans Kriterleri
Tedarikçi İlişkileri Yönetimi






Tedarikçi Hayat Eğrisi
Tedarikçi Seçimi
Tedarikçi İlişkileri
Örgütsel İletişim
Tedarikçi Değerlendirme Teknikleri
Tedarikçi Geliştirme Politikaları
Tedarik Zinciri Koordinasyonu ve Sözleşme Yönetimi
Tedarik Zincirinde Entegrasyon
Tedarik Zincirinde E-İş ve Bilişim Teknolojileri
Vaka Çalışmaları
Katılımcı Sayısı: Katılımcı sayısı 14 kişi ile sınırlandırılmıştır.
Eğitim Süresi: 09:30 – 12:30 / 13:30 – 17:00
Eğitim Ücreti: UTİKAD üyeleri ve öğrenciler için 150 TL + KDV
UTİKAD üyesi olmayan kurumlar için 200 TL + KDV
Kesin kayıt işlemi: Kayıt işlem formunun doldurulmasını takiben, ödemenin T.C
Vakıflar Bankası Florya Şubesi TL IBAN NO: TR49 0001 5001 5800 7296 2715 48
numaralı hesaba yatırılarak dekontunun [email protected] adresine iletilmesiyle
kesin kayıt işlemi tamamlanacaktır.
Kayıt işlem formu için tıklayınız.
Download