LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Eğitimin Amacı

advertisement
LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
Eğitimin Amacı:
Tedarik zincirlerinin tasarımı ve yönetimi uzun dönemli çaba ve uzmanlık
gerektirmektedir. Tedarik zincirleri içerisinde gerek alım gerekse dağıtım süreçlerinde
birçok risk bulunmaktadır. Yeni dönemde tüm işletmelerin gündeminde talep olduğu
zaman üretim ve tedarik yapılanması geçerlidir. "Tam zamanında" anlayışının
yaygınlaşması küçük partiler halinde sık teslimatlar anlamını taşımaktadır. Bu durum
lojistik; taşıma, depolama ve dağıtım operasyonlarının ne denli hayati bileşenler
olduğunu göstermektedir. Bu eğitimin amacı, lojistik operasyonlarının Tedarik Zinciri
Yönetimi (TZY) içerisindeki rolünü ortaya koymaktır.
Eğitimin İçeriği:












o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş ve Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramı
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
Yurtiçi ve Uluslararası Tedarik
Stratejik Lojistik Anlayışına Geçiş
Yurtiçi ve Uluslararası Taşıma Operasyonları ve Mevzuat
Depolama
Dağıtım Yönetimi (ürün teslimatları ve iadelerin toplanması)
Perakende Sisteminde Ürün Akışları
Satış Noktaları (bayii, mağaza, şube) ve Dağıtım-Toplama Operasyonlarının
Etkinliğinin Sağlanması
Güzergâh Planlaması
Araç ve Sürücü (operatör) Yönetimi
Lojistik İşletmesi İle İlişkiler
Üçüncü Parti Lojistik
Lojistik İşletmesini n Belirlenmesi ve Seçim Süreçleri
Lojistik İşletmelerini n Tedarik Zinciri Organizasyonu ve Müşteri Hizmetleri
Üretici ve Lojistik Firma Arasında Ortak Dil Kullanımı
Lojistik Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Performans Kriterleri
Tedarikçi İlişkileri Yönetimi
Tedarikçi Hayat Eğrisi
Tedarikçi Seçimi
Tedarikçi İlişkileri
Örgütsel İletişim
Tedarikçi Değerlendirme Teknikleri
Tedarikçi Geliştirme Politikaları
Tedarik Zinciri Koordinasyonu ve Sözleşme Yönetimi



Tedarik Zincirinde Entegrasyon
Tedarik Zincirinde E-İş ve Bilişim Teknolojileri
Vaka Çalışmaları
Katılımcı Profili: Tüm çalışanlar ile lojistik birimi.
Eğitim Süresi: 1 GÜN 09:30 – 12:30 / 13:30 – 17:00
Eğitmen: Prof.Dr.Murat Erdal
Katılım Belgesi: Seminer katılımcılarına Katılım Belgesi verilecektir.
Eğitim Ücreti: UTİKAD üyeleri ve öğrenciler için 150 TL + KDV
UTİKAD üyesi olmayan kurumlar için 200 TL + KDV
Kayıt: Kayıt işlem formunun doldurulmasını takiben, ödemenin T. Vakıflar Bankası
Florya Şubesi TL IBAN NO : TR49 0001 5001 5800 7296 271548 numaralı hesaba
yatırılarak dekontunun [email protected] adresine iletilmesiyle kesin kayıt işlemi
tamamlanacaktır.
Eğitim Katılım Koşulları

Eğitim için kayıt yaptırılması ve kayıt ücretinin yatırıldığına ilişkin ödeme
dekontunun eğitim tarihinden en geç 3 gün öncesine kadar UTİKAD'a iletmesi
zorunludur.

Eğitim Katılımcı sayısı 14 kişi ile sınırlandırılmıştır. Katılım talebinin yoğun
olması durumunda ödemesi yapılmış başvuru önceliği esas alınır.

Yeterli katılımcı sayısına ulaşılmadığı takdirde eğitim semineri iptal edilebilir
veya ertelenebilir. Bu durumda UTİKAD, eğitimin iptal edildiğini veya ileri bir
tarihe ertelendiğini, eğitim gününden 2 gün önce kayıt yaptıran katılımcılara eposta yolu ile bildirecektir.

UTİKAD önceden bildirmek şartıyla
mekanlarında değişiklik yapabilir.
eğitim
saatlerinde
veya
Kayıt işlem formu için tıklayınız.
Daha detaylı bilgi almak için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
eğitim
Download