PowerPoint Sunusu

advertisement
ÇALILAR
Prunus divaricata
Kiraz Eriği
Prunus divaricata
küçük ağaç veya
büyük çalılardır,
yapraklar
4-6
cm ve dökülür.
Şubat
ayında
yapraklanmadan
çiçek
açarlar.
Çiçekler beyaz
renkte Meyve 2
-3 cm çapında
sarı veya kırmızı
renkte
sert
çekirdeklidir,
yenebilir;
Ağustos-Eylül
arasında
olgunlaşır.
Kiraz Eriği
Mespulis germanica
MESPILUS GERMANICA: MUŞMULA
Muşmula , döngel,
beşbıyık, ezgil
Küçük bir ağaç .
Çiçek tablasıyla
sarılmış etli
meyveleri, eriksi ya
pıdadır. koyu
kahverengiye
dönen meyve
kabuğu ve koyu
kahve meyve eti
vardır
Pyracantha coccinea
Pyracantha coccinea Ateş Dikeni
Herdem yeşil çalı.
Meyveleri halk
arasında "Köpek
Elması" olarak da
bilinir.
3 m boy.
İnce uzun ve
oval yaprakları vardır
. Salkım şeklinde
sarımtrak ve
beyaz çiçekler açar.
Dikenli bir çalıdır.
Koyu kırmızı, kırmızı
turuncu ve sarı
renkli, üzüm salkımı
şeklinde meyveleri o
lur.
Ceratonia siliqua : Keçi Boynuzu
Ceratonia siliqua L. Harnup
 6–10 m, boy
 Tek tüysü yaprak deri gibi serttir, 5–9 yaprakçık, düz Üst yüzleri parlak
koyu yeşil, alt yüzü kırmızı kahverengidir. Herdem yeşil
 Meyve 10–20 cm deri gibi serttir. keçiboynuzu gibi eğri ve serttir. Yenir
 Tohumlardan çeşitli yerlerde kullanılan yağ elde olunur.
 Kuyumcu, baharatçı ve eczacılar dara ve karat olarak tohumları
 Odunundan müzik aletleri, özellikle ud yapımında yararlanılır.
 taşlık, kalkerli arazide çok bulunur, eskiden beri kültüre alınmıştır
 Dikkati çeken bir süs bitkisidir
Cercis siliquastrum : Erguvan
Cercis siliquastrum L., Erguvan










Boylu çalı, bazen de 7–8 m’ye küçük bir ağaçtır.
Genç sürgünler ve yaprak sapları kırmızı renktedir.
5–10 cm büyüklüğünde yapraklar dairemsidir.
Tam kenarlıdır. Dipleri yürek gibi oyuk, uçları yuvarlaktır.
Tüysüzdür
Gövde çiçeklenme (Cauliflore), Tropik bitki özelliğidir
Çiçeğin kendisine özgü güzel erguvani rengi vardır. !!!!!!!
Yapraklanmadan önce açar ve çok güzel bir görünüm alırlar.
Son derece dekoratif bir süs bitkisidir.
Maki vejetasyonundandır.
İstanbulun erguvanları meşhurdur!!!!!!
Cercis siliquastrum
Spartium junceum : İspanyol Katır Tırnağı
Katırtırnağı (Spartium
junceum),
Akdeniz'e özgü bir çalı türü.
Spartium cinsinin tek türüdür
Katırtırnağı 2-5 m (bazen 5 m) çok
sayıda gövdeye sahip bir çalıdır. Kalın,
etli gri-yeşil sürgünleri ile 1–3 cm
uzunluk ve 2–4 mm genişliğinde
seyrek
küçük yaprakları vardır. Fotosentez ol
ayı daha çok yeşil sürgünlerde
meydana gelir.Geç ilkbahar ve yazın
gelişen, oldukça yoğun ve hoş kokulu
soluk sarı çiçekleri 2 cm çapındadır.
Yaz sonunda olgunlaşan siyah
legümen meyveleri var
"Spartium junceum (habitus)" by © Hans Hillewaert /. Licensed under CC BY-SA 3.0 via
Daphne pontica: Doğu Karadeniz Dafnesi
Daphne pontica L.: Dağ
Sırımbağı, Dağ Defnesi
 1m boy, herdem yeşil
bodur bir çalıdır.
 Yaprak 3-8cm, parlak yeşil,
deri gibi sert, sivri uçlu, dip
kısmı dar, kama gibi ve çok
sıralı sarmal dizilidir.
 Çiçekler sarımsı yeşil renkte
olup, 1-3 adeti bir sap
üzerinde
 Meyve küremsi, siyah renk
 Zehirli olduğundan çocuk
oyun bahçelerinde
kullanılmamalıdır.
Daphne pontica: Doğu Karadeniz Dafnesi
Myrtus communis : Yaban Mersini
Myrtus communis Yabani Mersin
Çalı, bazen 4–5 m boylu çalı
Sürgün dört köşeli, yaprak sade, tam, kısa saplı, sivri
Herdemyeşil, üstü parlak koyu yeşil, altı mattır.
Aromatik bir kokusu vardır.
Dizilişleri karşılıklı, bazen üçlü çevreldir.!!!!!!
Nohut gibi yalancı üzümsü meyve, mavimsi, bazen de
beyaz
Tatlı ve baharatlı olup yenir.
Yabani Mersin, Kocayemiş, Akçakesme ve diğer maki
elementleri ile birlikte bulunur.!!!!!!!
Yapraklarından tıp ve eczacılıkta Myrtol elde olunur.
Myrtus communis
Cornus sanguinea: Yabani Kızılcık
Cornus sanguinea L.
Yabani Kızılcık
 4m’ye dek boy,
 genç sürgün parlak kan
kırmızı, yuvarlak ve dağınık
tepeli, yaprak döken bir
çalıdır.
 Yaprak karşılıklı, tam
kenarlı, 4–10cm,
yumurtamsı ya da eliptik,
sonbaharda dökülmeden
önce morumsu kırmızı bir
renge döner.
 Çiçekler, şemsiyemsi dik
duran salkım şeklinde
beyaz renklidir. Meyve
yeşil, sonra parlak siyah ve
yoğun bir kurul halindedir.
Cornus mas: Kızılcık
Cornus mas Kızılcık
Kışın yaprağını döken, 3–8m’ye kadar boylanabilen, dik ve sık dallı, boylu
çalı ya da küçük bir ağaçtır. Yaprakları karşılıklı dizilmiş, yumurtamsı, 4–
10cm, sivri uçlu, kenarları dişli ve mat yeşil renklidir. Yapraklarda 3-5 çift
yan damar vardır. Yan damarlar damla ucuna yöneliktir. Çiçekler
yapraklanmadan önce açılır. Sarı renkli ve şemsiyemsi küçük kurullar
oluşturur. Meyve 1–1,5cm, olgun halde kırmızı renkli ve yumurta
şeklindedir.
Euonymus europaeus: Adi papaz külahı
Euonymus
europaeus L.
Botanik özellikleri: 5m’ boy, yaprağını döken, boylu çalı ,küçük bir
ağaçtır. Dalları seyrek ve dört köşelidir. Tepe yapısı dağınıktır. Yapraklar
karşılıklı dizili, darca yumurta şeklinde, sivri uçlu, kenarı keskin dişlidir.
Üstükoyu yeşil, altımavimsi yeşildir. Çiçekler 3-9’lu, şemsiyemsi salkım
kurul halinde, sarımsı yeşil renklidir. İlkbaharda çiçek açar. Meyve, koyu
pembe ya da kırmızı renkli, 4 parçalı bir kapsüldür.
Euonymus latifolius
Euonymus latifolius
Büyük Yapraklı Papaz Külahı
3m ya da en çok 6m’ye
kadar boylanabilen, narin
yapılı ve gevşek tepeli, kışın
yaprağını döken, boylu çalı
ya da küçük bir ağaçtır.
Yapraklar büyük, canlı yeşil,
8-16cm uzunluğunda ve
7cm eninde, yumurtamsı ya
da eliptik, kenarları ince
dişli ve sivri uçludur.
Sonbaharda dökülmeden
önce parlak kırmızı bir
renge dönüşür. Dikkati
çekmeyen küçük yeşil
çiçekler Mayıs’ta açar.
Meyve Ağustos’ta
olgunlaşır, uzun saplı ve gül
kırmızısı, tohumları ise
portakal sarısı rengindedir.
Ilex colchica
Ilex cinsinin Çalı ya da küçük ağaç biçimli olan ve bazısı yaprak döken, bazısı da yaprak dökmeyen
bitkilerdir. Çoğunluğunun dekoratif niteliği vardır.
Türkiye'de çobanpüskülü (Ilex aquifolium) ile ışığan (Ilex colchica) türleri bilinir.
Buxus sempervirens: Adi Şimşir
Buxus
sempervirens
Çoğunlukla sık dallı bir çalı, bazen 6–10m boylarında herdem yeşil küçük bir ağaçtır. Yeşil renkli genç sürgünler dört
köşeli ve hafif tüylüdür. Yapraklar karşılıklı dizilmiş, eliptik, yumurtamsı biçimde, 1-3cm, tam kenarlı, üst yüzü
parlak koyu yeşil, alt yüzü açık yeşildir. Beyazımsı çiçekler yan durumlu, yaprakların koltuklarında oluşur ve küçük
kurullar halindedir. İlkbahar aylarında çiçeklenir. Kapsül meyve deri gibi sert, 7–8 mm çapında, olgunlaştığında
koyu parlak, siyah renklidir. Kapsülün üst kısmında boynuz şeklinde iki çıkıntısı olup, içinde bol tohum
bulunur. Zehirli bir bitkidir. Park bahçenin vazgeçilmezidir
Laurocerasus officinalis Roem. : Karayemiş
Laurocerasus officinalis Karayemiş
5–6 m boyunda, herdem yeşildir.
Yaprak uzun şerit , deri gibi sert, 5–15 cm,
kısa saplı, tam veya düzensiz seyrek dişli, her iki yüzü çıplaktır.
Üst yüzü parlak koyu yeşil, alt yüzü açık yeşildir.
Yaprak sapına yakın yerde iki adet siyah beze bulunur.!!!!!!!!!!
Beyaz çiçekler 5–10 cm bir eksen de dik duran terminal salkım oluşturur
DRUPA, önceleri yeşil, sonra siyahtır, yenir ve pazarlarda satılır.
Yapraktan Aqua laurocerasi -Laurocerasin elde edilir.
Meyveden likör, yapraktan da çelenk yapılır. Değerli süs bitkilerindendir.
zararlı bir alt flora olarak bulunur.
P. mahalep L., P. padus: Kuş Kirazı, P. spinosa: Çakal Eriği gibi türleri var
Laurocerasus officinalis
Crataegus tanacetifolia Kotan alıcı
Crataegus orientalis : Doğu Alıcı, Doğu Geyik Dikeni
Crataegus tanacetifolia Kotan alıcı
 8-10 m boy calı ya da kucuk ağaclardır. Seyrek dikenlidir.
 Ters yumurtamsı ya da baklavamsı-yumurta şeklindeki yapraklar 1,52,5 (-5) cm uzunluğunda, 1,5-2,5 cm enindedir. Tabanı kama
şeklindedir.
 Ust yuzu yeşil renkte ve alt yuze gore daha yoğun ince, uzun,
yumuşak tuyludur. Ciceksiz surgunlerde orta damara kadar derin
parcalanmış 3-7 (-9) lobludur. Kenarları salgı bezeli, testere dişlidir.
Yaprak sapı 3-10 mm’dir.
 Cicek kurulu 4-8 adet, 2-2,5 cm beyaz cicekten oluşur. Canak
yapraklar geniş ucgenimsidir ve meyvede geriye kıvrılır.
 2 cm capındaki kuremsi meyve sarı renklidir. Bazen kırmızı lekeli
olabilir. Ozellikle uc kısımda kısa yumuşak tuyludur ve 5 cekirdeklidir.
Mayıs-temmuz aylarında ciceklenir
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards