veritabanı 2

advertisement
DERS BİLGİ FORMU
DERSİN ADI
BÖLÜM
PROGRAM
DÖNEMİ
DERSİN DİLİ
DERS KATEGORİSİ
VERİ TABANI 2
Bilgisayar Teknolojileri
Bilgisayar Programcılığı
Türkçe
Zorunlu Ders
Meslek Dersi
X
Seçmeli Ders
ÖN ŞARTLAR
SÜRE VE DAĞILIMI
Haftalık
Ders
Saati
Okul Eğitimi
Süresi
4
56
Bireysel Öğrenme
Süresi (Proje,
Ödev, Araştırma,
İşyeri Eğitimi)
64
Ders Kredisi
KREDİ
DERSİN AMACI
ÖĞRENME ÇIKTILARI
VE YETERLİKLER
DERSİN İÇERİĞİ VE
DAĞILIMI
(MODÜLLER VE
HAFTALARA GÖRE
DAĞILIMI)
Toplam
120
AKTS Kredisi
(1kredi=25-30 saat)
(1modül=1 kredi)
4
4
Bu ders ile öğrencinin, veritabanı ve sunucularını yönetme ile ilgili
yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
1. Veritabanını kurmak
2. Temel tablo işlemleri yapmak
3. İleri tablo işlemleri yapmak
4. Veritabanı sunucusunu yönetmek
Hafta
Modüller/İçerik/Konular
Endüstri standardı en az iki farklı üreticinin sunucu
1
yazılımını kurmak
Veritabanı yönetim panelini kurmak, Veritabanı oluşturmak
2
ve kullanıcıları tanımlamak
Veritabanı oluşturmak ve kullanıcıları tanımlamak,
3
Tabloları tanımlamak ve diyagram yönetmek
Tabloları tanımlamak ve diyagram yönetmek, Veri aktarma
4
işlemleri yapmak
Veri aktarma işlemleri yapmak, Var olan veritabanından
5
yeni veritabanı oluşturmak
Var olan veritabanından yeni veritabanı oluşturmak,
6
Görünüm, tetikleyici, altprogramlar ve indeksleri
düzenlemek
Görünüm, tetikleyici, altprogramlar ve indeksleri
7
düzenlemek
Görünüm, tetikleyici, altprogramlar ve indeksleri
8
düzenlemek, Kullanıcı rollerini, kullanıcı tanımlı veri tiplerini
düzenlemek
9
Kullanıcı rollerini, kullanıcı tanımlı veri tiplerini düzenlemek
10
Kural ve varsayılan değerleri düzenlemek
Kural ve varsayılan değerleri düzenlemek, Veri çoğaltma
11
12
13
14
işlemleri ve bakım planı yapmak
Veri çoğaltma işlemleri ve bakım planı yapmak
Performans analizi ve iyileştirmeleri yapmak
Performans analizi ve iyileştirmeleri yapmak
Download