Konjenital Hipotiroidi (KHT) nasıl bir hastalıktır?

advertisement
Konjenital Hipotiroidi (KHT) nasıl bir hastalıktır?
Tiroid bezinin gelişimsel hatalarından, tiroid hormon sentezi ve tiroid bezinin çalışmasında doğuştan gelen
bozukluklardan kaynaklanan, tiroid hormon yetersizliği ile karakterize klinik bir durumdur. Kalıcı hipotiroidinin en
sık karşılaşılan nedeni konjenital nedenlerdir.
Çocukluk döneminde en sık karşılaşılan endokrinolojik
sorundur.Prevalans ırk ve etnik yapıya göre değişmekle birlikte dünya genelinde 3.500-4.000 canlı doğumda bir
görülür. Ülkemizde geçici hipotiroidi vakaları ile birlikte yılda yaklaşık 2000 vaka kaydedilmektedir. döneminde
belirti ve bulgular vakaların çoğunda çarpıcı olmadığından erken tanı güçtür. Tedavi edilmeyen vakalarda ciddi
zekâ geriliği ve asimetrik cücelik ortaya çıkar. Erken teşhis yapılmaz ise kalıcı zekâ geriliği kaçınılmazdır. Erken
tanı konan çocuklarda tedavi oldukça kolay, ucuz ve etkindir. Piyasada tiroid hormonu içeren farklı ilaçlar mevcut
olup, tedavi maliyeti kullanılan ilaca ve doza göre değişmekle birlikte çok düşüktür.
Download