Uploaded by yukselenvahit

tiroid

advertisement
WP normal tiroid
WP normal tiroid
 Tiroid glandı larinksin ön ve altında iki büyük
lateral lobu birbirine bağlayan ince
isthmusdan oluşan 15-20 gr ağırlıkta fibröz
kapsülle çevrili bir organdır. Fibröz septalarla
lobüllere ayrılır Her lobül 20-40 folikülden oluşan
stroma kapiller ağdan ve lenfatikten zengindir.
 Endokrin glandlar içinde en büyüğü ve yüzeyel
yerleşimli olduğundan kolayca IIAB alınabilir.
Konjenital anomaliler
 Tiroglossal duktus kisti: Tiroidin en sık klinik olarak
saptanan anomalisidir.Sinus traktusu tiroidin tubuler
gelişiminde kalması ile gelişir.Tüp tıkanır küçük
segmentler kist oluşturur.Her yaşta görülür.Erişkin
yaşamda bulgu verir.
 Müsinöz berrak sekresyon bulunur.
 Boyunda trakea önünde orta hatta bazen 2-3 cm
ulaşan yuvarlak veya fusiform kitle izlenir.
Segmentler boyunda üst kısımda ise çok
katlı yassı epitelle döşeli kistler sanki dilin
posterior kısmı foramen çekuma benzer
şekildedir.Boyun alt kısmında ise tiroid
glandına ait epitel bulunur.Karakteristik
olarak lenfositik infiltrat izlenir.
İnfekte olabilir.Abse kavitesi gelişebilir.
Nadiren kanserler gelişebilir.
Download