Tiroid hastalıklarına bağlı görülen göz değişiklikleri nelerdir

advertisement
Tiroid Bozukluklarına Bağlı Göz Sorunları
En sık olarak tiroid bezinin fazla çalıştığı hipertiroidi hastalarında olmakla beraber,
tiroid fonksiyon bozukluğu olan hastaların yaklaşık olarak %30’unda gözlerde bazı
tipik değişiklikler ortaya çıkar. Bu değişiklikler üst göz kapağında yükselme ve alt göz
kapağında aşağı çekilme, gözlerin arkasında bulunan yağ dokusundaki artışa bağlı
olarak gözlerde öne itilme, göz hareketlerini sağlayan kaslarda kalınlaşmaya bağlı
olarak çift görme ve görme sinirinde sıkışmaya bağlı fonksiyon bozukluğu şeklinde
olabilir.
Hipertiroidiye bağışıklık sisteminin tiroid bezini daha fazla çalışması için uyaran
antikor denilen bazı moleküller üretmesi neden olur. Göz çevresindeki dokularda
oluşan değişikliklere neyin sebep olduğu tam olarak bilinmemekle beraber burada da
antikorların rol oynadığı düşünülmektedir. Göz çevresindeki değişiklikler tiroid
rahatsızlığı olan tüm hastaları etkilemediği gibi, ortaya çıktığı zaman her iki gözü de
eşit oranda etkilemeyebilir. Göz tutulumu en sık olarak tiroid fonksiyon bozukluğunun
ortaya çıkmasından sonraki bir yıl içinde görülür. Bazı hastalarda göz değişiklikleri
hormonal değişiklikler başlamadan önce ortaya çıkarken bazı hastalarda ise tedavi ile
hormon seviyesi normale döndükten sonra göz değişiklikleri başlayabilir. Nadiren
hastalarda göz değişiklikleri ortaya çıkmasına karşın hormon seviyelerinde hiçbir
zaman sorun görülmeyebilir.
Tiroid bozukluklarına bağlı olarak gözlerde oluşan değişiklikler birkaç aydan birkaç
yıla kadar değişebilen bir süre aktif olarak devam ettikten sonra belli bir noktada
duraklar. Aktif göz tutulumunun en kısa sürede sonlanması için öncelikle tedavi ile
tiroid hormon seviyesinin düzenlenmesi gerekir. Tiroid sorunu olan hastalarda sigara
kullanımı hem göz tutulumunun ortaya çıkma ihtimalini arttırır hem de göz
değişikliklerinin daha şiddetli olmasına neden olur. Bu nedenle sigara kullanan tiroid
hastalarının sigarayı bırakması son derece önemlidir. Tiroide bağlı göz değişiklikleri
ortaya çıkan hastaların düzenli olarak takiplerinin yapılması gerekir. Göz tutulumunun
aktif olduğu dönemde hastaların kuruluk ve batma yakınmalarını azaltmaya yönelik
olarak yapay gözyaşı damlaları ve kapaklara soğuk pansuman uygulaması, çift
görme varsa prizmalı gözlükler kullanılır. Nadiren gözlerdeki öne itilme ve
kapaklardaki çekilme kornea tabakasında kuruma veya görme sinirinde sıkışmaya
neden olarak görmeyi tehdit ederse steroid tedavisi, radyoaktif ışın tedavisi veya
dekompresyon ameliyatı yapılması gerekebilir. Dekompresyon cerrahisinde göz
çevresindeki kemiklerin bir kısmı çıkartılarak göz küresinin geriye gitmesi sağlanır.
Düzenli takipler sonucunda aktif göz bulgusu olmaksızın 6 ay süreyle değişmeden
kalan ve bu süre içinde hormon seviyesi normal seyreden hastalarda göz
tutulumunun durduğu kabul edilir. Bu noktadan sonra eğer gerekiyorsa alt ve üst göz
kapaklardaki çekilmeyi düzeltmek için göz kapağı cerrahisi, çift görmeyi düzeltmek
için şaşılık cerrahisi yapılabilir. Ancak bu tür cerrahi girişimler tiroid hastalığına bağlı
olarak gözünde etkilenme olan hastaların sadece %20’sinde gerekli olur.
Download