HAREKET VE KUVVET

advertisement
HAREKET VE KUVVET ÜNİTESİ ETKİNLİKLERİ
13. Aşağıdakilerden hangisi esnek maddedir?
1.Sabit bir noktaya göre yer değiştiren cisim,hareketlidir.
A) oyun hamuru
Aşağıdakilerden hangisi hareketli bir cisimdir?
14. Aşağıdakilerden hangisi kuvvet uygulamadan hareket edebilir?
A) Rayda ilerleyen tren
B) Duran otobüs
A) uçurtma
C) Güneş
D) Kavak ağacı
15. Çalışan bir çamaşır makinesinin hareketi hangisine örnektir?
B) balon
C) cam bardak
B) tren
C) kuş
D) mikser
2.Cismin kuvvet etkisiyle kendi etrafında dönmesi,dönme hareketidir.
A) dönme
Aşağıdakilerden hangisi dönme hareketi yapar.
16.Enver aşağıdaki hareketlerden hangisini yaptığında çekme kuvveti
A) Sallanan beşik
B) Dönme Dolap
uygulamış olur?
C) Saatin sarkacı
D) Günebakan çiçeği
A) tahtaya çivi çakarken
B) topa vururken
3. Bir cismin sabit bir noktaya göre bulunduğu yere ne denir?
C) pencereyi açarken
D) çekmeceyi kapatırken
A) hareket
17. Aşağıdakilerden hangisi dönme hareketine örnek oluşturmaz?
B) kütle
C) konum
D) hareketsiz
B) sallanma
D) tahta
4. Bir cismin bulunduğu konumdan başka bir yere gitmesine ne denir?
A) salıncak
A) hareket
18.Hangisi yörüngesine göre hareket şeklidir?
B) hız
C) konum
D) yer değiştirme
A) hızlı
5. Bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetine ne denir?
A) ağırlık
B) kütle
C) hacim
B) mikser
C) hızlanma
D) boşluk
B) yavaş
D) yavaşlama
C) yelkovan
D) dönme dolap
C) sabit
D) dairesel
19.Aşağıdakilerden hangisi hızlarına göre bir hareket çeşididir?
6.İstasyona yanaşan trenin hareketi aşağıdakilerden hangisidir?
A) dairesel
A) sabit hız
20.Hangisinde kuvvetin etkisi ortadan kalktığında eski durumuna gelmez?
B) hızlanan
C) yavaşlayan
D dairesel
A) sünger
7.Limana yanaşan bir gemi hangi hareketi yapmaktadır?
A) hızlanma
B) dönme
C) yavaşlama
B) eğrisel
D) sallanma
B) lastik
kullanmaktadır?
sağlamaz?
A) yavaşlatma
B) çekmek
C) kaldırmak
D) itmek
C) tahta
D) yavaş
D) silgi
21.Otobüsün direksiyonunu çeviren şoför kuvvetin hangi özelliğini
8.Aşağıdakilerden hangisini yapmak cisimleri hareket ettirmemizi
A) bakmak
C) doğrusal
B) şekil değiştirme
C) hızlandırma
D) döndürme
22. Bir cismin hareketi sırasında izlediği yola ne denir?
9. Aşağıdakilerden hangisi farklı bir kuvvet türü ile hareket eder?
A) hız
A) otobüs
23.Aşağıdakilerden hangisinin hızı diğerlerinden fazladır?
B) gemi
C) kamyon
D) yel değirmeni
B) yol
D) yörünge
10. Aşağıdaki cisimlerden hangisi üzerine uygulanan kuvvet kaldırıldığında
A) tren
eski şeklini almaz?
24.Aşağıdakilerden hangisi hareketini yer değiştirme şeklinde yapar?
A) yay
B) şişirilmiş balon
C) telden yapılmış çiçek
D) paket lastiği
A) karınca
B) uçak
C) kuvvet
B) çiçek
C) otomobil
D) çıta
C) çam ağacı
D) çayır
11.Aşağıdakilerden hangisi hızlanan hareketi yapar?
25.Mıknatısta bulunmayan kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?
A) limana yanaşan gemi
B) havalanan uçak
A) itme
C) durağa yaklaşan otobüs
D) çiçeğe konan arı
26.Hangi seçenekte bir kuvvet uygulaması yoktur?
12.Mıknatısın hangi özelliği iğnelerin bir arada durmasını sağlar?
A) çekme
B) itme
C) döndürme
D) sıkma
A) bükme
B) çekme
B) sıkma
C) manyetik
C) germe
D) fiziksel
D) dokunma
Download