BARTIN UNİVERSİTESİ 2014 YAZ SEZONU PEDEGOJİK

advertisement
BARTIN UNİVERSİTESİ 2014 YAZ SEZONU
PEDEGOJİK FORMASYON
ÖZEL EĞİTİM SORULARI
SORU 1
İşitme engellinin sınıflandırılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A-)işitme engellinin durumuna göre sınıflandırma yapılır.
B-)işitme engellinin oluş zamanına göre sınıflandırma yapılır.
C-)işitme engellinin nedenlerine göre sınıflandırma yapılır.
D-)işitme cihazının durumuna göre sınıflandırma yapılır.
E-)işitme engellinin oluş yerine göre sınıflandırma yapılır.
Cevap D
SORU 2
Bireyde zeka geriliği,bellek bozuklu,işitme özrü ve konuşma organlarında bozukluk olmadığı halde
Beyindeki ilgili alanların tahribi sonucu konuşma veya konuşulanları anlama yeteneğinin
kaybı……………………….. dır?
A-)söz yitimi(Aphasia)
B-)sesin eklenmesi
C-)Gecikmiş konuşma
D-) Fonasyon
E-) Hiçbiri
Cevap A
SORU 3
Görme engelli kişilerin teyp kaseti yoluyla okuma hızlarını arttırmak için aşağıdakilerden hangisi
kullanılmaktadır?
A-)Okuma büyüteçleri
B-)Kabartma yazısıyla yazılmış kitaplar
C-)kısaltılmış okuma metinleri
D-)Büyütülmüş harflerle yazılmış kitaplar
E-)Konuşan kitaplar
Cevap E
SORU4
Özel eğitim ile ilgili ilk yasal düzenleme ne zaman yapılmıştır?
A-) 1984
B-)1983
C-)1991
D-)2001
E-)2005
Cevap B
SORU5
Türkiye de görme engelliler için kaç tane okul bulunmaktadır?
A-)12
B-)13
C-)10
D-)9
E-)11
Cevap C
SORU5
Kabartma harflerle okuma ve yazmanın yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A-)sağdan sola doğru yazılır ve okunur.
B-)soldan sağa doğru yazılır ve okunur.
C-)sağdan sola doğru yazılır ve soldan sağa doğru okunur.
D-)soldan sağa doğru yazılır ve sağdan sola doğru okunur.
E-)soldan sağa doğru yazılır ve soldan sağa doğru okunur.
Cevap D
SORU6
Görme keskinliğini ölçen karta ne denir?
A-) okuma tablosu
B-)snellan kartı
C-)ölçüm tablosu
D-)Brellan
E-)Hiçbiri
Cevap B
SORU7
Haptik duyum hangi durumlarda gereklidir?
A-)Zihinsel engellilik
B-)Duyma güçlüğü
C-)Görme engelliliği
D-)Bedensel engellilik
E-)Konuşma güçlüğü
Cevap C
SORU8
‘’Bacakların olmayışı yürümeyi engeller,parmakların sakatlığı kalem tutmayı engeller ve birey
yapmak istediği rolleri yerine getiremez’’. Bu durum aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile açıklanır?
A-)Zedelenme-sapma
B-)Yetersizlik
C-)Özel gereksinimi olan birey
D-)Özür-engel
E-)Hiçbiri
Cevap D
SORU9
İnsan için normal kabul edilen boyutlar içindeki bir aktivite veya beceriyi yapabilme yeteneğindeki
bozukluk sonucu ortaya çıkan eksiklik veya kısıtlığa ne denir?
A-)Sakat
B-)Özürlülük
C-)Hastalık
D-)Engelli
E-)Epilepsi
Cevap B
SORU10
Özel eğitim hizmetleri yönetmenliğine göre aşağıdakilerden hangisi kaynaştırma eğitiminin
ilkelerinden değildir?
A-)Özel eğitim gerektiren her bireyin akranları ile birlikte aynı kurumda eğitim görmeye hakkı
vardır.
B-)kaynaştırma eğitimine devam eden öğrenciler,özel gereksinimlerine göre birkaç sınıfta
toplanırlar.
C-)Bütün bireyler öğrenebilir ve öğretilebilir.
D-)karar verme süreci; Aile-okul-eğitsel tanımlama,izleme ve değerlendirme ekibi dayanışmasına
dayalı olarak gerçekleşir.
E-)Hizmetler bireyin yetersizliğine göre değil ,bireylerin eğitim gereksinimine göre planlanır.
Cevap B
SORU11
Aşağıdakilerden hangisi kaynaştırma eğitiminin engelli öğrenciler için yararlarından değildir?
A-) Eğitim programlarının yanında aile eğitimi,sosyal,kültürel ve serbest zaman etkinlikleri
sayesinde öğrenmeleri gerçeklesşir.
B-) Normal gelişim gösteren akranları tarafından özürlü öğrenciye karşı olan kabul,
hoşgörü,yardımlaşma,demokrasi ve ahlaki anlayışlar gerçekleşir.
C-)Olumsuz davranış yerine olumlu davranışları artacaktır.
D-)Engelli çğrenci daha iyi meslek edinir ve toplumda bir statü kazanır.
E-)Engelli öğrencinin özelliklerine uygun ortamın hazırlanmasından dolayı uyumu ve başarısı
artacaktır.
Cevap D
SORU12
Konuşma sorunu olan biri bireyin konuşma davranışlarından hangi özellikler görülmez?
A-)işitilemeyecek kadar aşırı yüksek sesle konuşmak.
B-)Konuşmanın rahatlıkla anlaşılamaması.
C-)Belirli bir sesin beklenildiği gibi söylenememesi.
D-)Konuşurken zorluk çekme.
E-)Söz dizimi,dil biçimi vb sapmaları.
Cevap A
SORU13
Aşağıdakilerden hangisi dil ve konuşma sorunları, nedenlerine göre ayrılmamışlardır?
A-)Anatomik
B-)Fizyolojik
C-)Norolojik
D-)Biyokimyasal
E-)Filoloji
Cevap E
SORU14
Aşağıdakilerden hangisi doğum sonrası özre neden olmaz?
A-)Orta kulak enfeksiyonu
B-)Menenjit
C-)Beyin travması
D-) Fenilkötünün
E-) Şeker hastalığı
Cevap D
SORU15
Örgün eğitim sistemi içinde ilk yer alan okul , aşağıdaki özel geresinimli birey guruplarından
hangisine himet etmiştir?
A-) İşitme engelliler
B-)Zihin engelliler
C-) Görme engelliler
D-) Ortopedik engelliler
E-)Özel yetenekliler
Cevap A
SORU16
Görme kalıntısından ve geri kalan diğer duyulardan yararlanarak bir yerden bir yere gidebilme
becerisine ne denir?
A-) Bağımlı hareket
B-) Zihinsel tasarım
C-) Yankılama
D-)Dolaşma
E-) Oryantasyon
Cevap D
SORU17
Aşağıdakilerden hangisi görme engeli yaratabilecek temel nedenlerden biri değildir?
A-)Glokom
B-)Görme siniri atrofisi
C-) Kırılma kusurları
D-)Retinopati
E-)Katarakt
Cevap C
SORU18
Aşağıdakilerden hangisi görme yetersizliğinden etkilenmiş olmanın ipuçlarından değildir?
A-)Sürekli gözleri kapalı tutma isteği olanlar.
B-)Gözlerini ışıktan kaçıran ve gözleri titreyenler.
C-)Uzun süre aynı yere bakanlar
D-)Gözlerinde kızarıklık ve yaşarma olanlar.
E-)Fraklı bir şekilde gözlerini döndürenler.
Cevap A
SORU19
Bir çocuk konuşma seslerini doğru veya akıcı bir şekilde üretmekte zorluk yaşıyorsa o zaman bu bir
…………… bozukluğudur.
A-) konuşma bozukluğu
B-)dil bozukluğu
C-) ses bozukluğu
D-) iletişim bozukluğu
E-) artikülasyon bozukluğu
Cevap B
SORU20
Aşağıdakilerden hangisi işitmeye yardımcı olan araçlardan biri değildir?
A-)Cep tipi cihazlar
B-)kulak arkası cihazlar
C-)Gözlük tipi cihazlar
D-)kulak içi cihazlar
E-)Telsiz cihazlar
CEVAP E
SORU21
Aşağıdakilerden hangisi nöbetlerin niteliğine göre sara-epilepsi türlerinden değildir?
A-)Büyük nöbet
B-)Küçük nöbet
C-)psiko-devimsel nöbet
D-)Jaksonian nöbet
E-) Kompleks nöbet
CEVAP E
SORU22
Kulak zarının titreşimleri orta kulak boşluğu içindeki kemikçik zincirinin tirtreşmesi ile nereye
aktarılır?
A-)Oval pencere
B-) Çekiç
C-) Örs
D-)Özengi
E-)Dış kulak
CEVAP A
SORU23
İnmenin etkisi ile kol yada bacaklarda sadece birinde kasılmanın olduğu yada sadece bir bacakta
hissizliğin gözlendiği duruma ne ad verilir?
A-) Beyin inmesi
B-)Monopleji
C-)Hemipleji
D-)Tripleji
E-)Parapleji
CEVAP B
SORU24
İşitme engelli çocuk eğitimcileri işitme kaybı derecesini odyolojik ölçümlere göre aşağıdakilerden
hangisini belirlememiştir?
A-)Hafif derecede kayıp
B-)Orta derecede kayıp
C-)Düşük derecede kayıp
D-) İleri derecede kayıp
E-) Çok ileri derecede kayıp
CEVAP C
SORU25
Kişinin değişik etkinliklere katılımını sınırlandıran tıbbi sorunların ve bakımlarının sürekli olması
şekline ne denir?
A-)Bedensel engelliler
B-)İşitsel engelliler
C-)Zihinsel engelliler
D-)Süreğen hastalıklar
E-)Kas hastalıkları
CEVAP D
SORU26
Aşağıdakilerden hangisi konuşma sorunlarından biri değildir?
A-)Anatomik sorunlar
B-)Fizyolojik sorunlar
C-)Norolojik sorunlar
D-)Kişinin fiziksel sorunları
E-)Kişinin biyokimyasal sorunları
CEVAP D
SORU27
Türkiye deki bireylerin % kaçında görsel algı sorunu vardır?
A-)%4,50
B-)%4,51
C-)%4,52
D-)%4,53
E-)%4,65
CEVAPC
SORU28
Hangi durumlardan hangisi engelli bireylerde doğrudan uyumsal ve duygusal sorunlar ortaya
çıkmasına sebep olur?
A-)Toplumda yaşayan diğer bireylerin onlarla ilgili olumsuz bakış açıları ve tutumları.
B-)Bedensel yetersizlikleri.
C-)Yaşam içerisindeki yetersizlikleri adaptasyon sorunları.
D-)İş yapabilme yeteneklerinin sınırlı olması.
E-)yeterliliklerinin farkında olmaları.
CEVAP A
SORU29
Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir sisteminin zedelenmesi sonucu ortaya çıkan bedensel
yetersizliklerden ve süreğen hastalıklardan değildir?
A-)Cerebral Palsi
B-)Spina Bifida
C-)Polio
D-)Çoklu Sklerosis ve konvülziyon bozuklukları
E-)Athetoid
CEVAP E
SORU30
İnmenin etkisi ile kol ya da bacaklardan sadece birinde kasılmanın olduğu ya da sadece bacakta
hissizliğin gözlendiği duruma ne denir?
A-)Parapleji
B-)Tripleji
C-)Monopleji
D-)Hemipleji
E-)Kuadrepleji
CEVAP C
SORU31
Beyin inmesinden etkilenen çocuklar için alınması gereken önlemlerden ,mimari engellerin
kaldırılmasına ek olarak program ve eğitim süreçlerinde öğretmenin yanında hangi uzmanların
bulunması gereklidir?
A-)psikolog-fizyoterapist-cerrah
B-)Fizyoterapist-özel eğitim öğretmeni-konuşma sağaltımcısı
C-)çevirmen-psikolog-özel eğitim öğretmeni
D-)özel eğitim öğretmeni-psikolog-beden eğitim öğretmeni
E-)polio uzmanı-fizyoterapist-psikolog
CEVAP B
SORU32
Polio , sindirim yoluyla kana karışan …………….omurilikte hareket hücrelerini yok etmesi sonucunda
bacakların hareket etme işlevini yitirmesidir.1950 li yılların sonunda ……… serumu
mükemmelleştirilmeden önce polio-çocuk felci korkulan ………….. bir hastalıktı.
Yukarıda tanımı yapılan polio-çocuk felcinin tanımında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
sırasıyla getirilmelidir?
A-)klokosamin-salk-ölümcül
B-)virüs-%9 izotonik-salk
C-)virüs-salk-bulaşıcı
D-)Paramesyum-virüs-salk
E-)ribozom-salk-bulaşıcı
CEVAP C
SORU33
Ortopedik yetersizlikten etkilenmiş ve süreğen hastalığı olan çocukların, eğitimi için sınıfta veya
okulda yapılması gerekenlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A-)Mimari engeller kaldırılarak normal okul ve sınıfların oluşturulması.
B-) özel bir bakıcının bulunması
C-)Ebeveynlerden birinin özel ihtiyaçlar için yanında bulunması
D-) gerekli fiziksel araç ve gereçler ile desteklenmesi
E-)Eğitim programı için kaynaşma sınıfının oluşturulması
CEVAP A
SORU 34
Aşağıdakilerden hangisi işitme kaybı derecelendirme tanımlarından biri değildir?
A-)Hafif derece kayı
B-)orta derece kayıp
C-)az derece kayıp
D-)çok ileri derece kayıp
E-)ileri derece kayıp
CEVAP C
SORU35
Aşağıdakilerden hangisi en karmaşık işitme için önemlidir?
A-)orta kulak
B-)dış kulak
C-)iç kulak
D-)oval pencere
E-)örs
CEVAP C
SORU36
Aşağıdakilerden eğitim ortamının işitme engelli çocuğa özgü bir düzenleme değildir?
A-)Bireysel işitme cihazları sağlanmalı.
B-)Ses ulaşımını sağlayıcı FM cihazları kullanılmalı.
C-)Sınıf içi akustik düzenlemeler yapılmalı.
D-)Sınıf içerisindeki ve dışındaki gürültü seviyeleri en aza indirilmeli.
E-)Dudak okuma öğretilmeli ve sadece bu doğrultuda hareket edilmeli.
SORU37
Aşağıdakilerden hangisi işitme engelli öğrencilerin eğitimi için uygulanması gereken durumlardan
değildir?
A-)Gündüzlü bir özel eğitim programına yerleştirmek.
B-)Normal işiten yaşıtları ile birlikte bir eğitim kurumuna yerleştirmek , diğer adı ile kaynaştırma.
C-)Gündüzlü bir eğitim ortamının aynı kurum içinde yer alması ve yarı-zamanlı kaynaştırma
programının uygulanması.
D-)Kaynaştırma uygulanan tüm kurumların içinde destek eğitim hizmeti birimlerinin bulunması.
E-)Kaynaştırma sınıfları dışında diğer normal öğrenciler ile bir arada eğitim vermemek.
CEVAP E
SORU38
İşitme engelli olan bireylerin eğitiminin bireysel planlanmasını içeren konular arasında
aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A-)Normaller ile hangi konuları hangi koşullarda bir arada öğrenebileceği.
B-)Hangi konularda, hangi zaman aralıkları ile özel eğitime gereksinimi olduğu.
C-)Gerekli olan destek hizmetlerini verecek olan personelin kimler olacağı.
D-)öğrenci için gerçek öğrenmenin en iyi hangi ortamlarda ve koşullarda sağlanabileceği.
E-)Personel seçiminde, seçilen personel seçiminin özel sınavlar ile yapılması.
CEVAP E
SORU39
Aşağıdakilerden hangisi 2916 sayılı özel eğitime muhtaç çocuklar konunu ilkelerinden değildir?
A-)Her çocuğun özel eğitim almaya hakkı vardır.
B-)Özel eğitimde erkenlik esasır.
C-)Özel eğitimde bireysellik yoktur.
D-)Özel eğitimde süreklilik esastır.
E-)Özel eğitimde işbirliği esastır.
CEVAP C
SORU40
Üstün zekalılar ve üstün yeteneklilerin eğitimi İle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A-)Üstün zekalılar ve üstün yetenekliler uyumlu olurlar.
B-)Bu bireylerde davranış ve ruhsal bozukluklar gözlenir.
C-)Üstün zekalılar aşrı hareketlidir.
D-)üstün zekaya ve yeteneğe sahip bireyler bencildirler.
E-)Üstün zekalılar ve yetenekliler diğer bireyleri aşağılamaktan hoşlanırlar.
CEVAP A
SORU41
Üstün yetenekli ve üstün zekalı bireyler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A-)ölçü araçlarının standart olmaması nedeniyle toplumdan topluma, sosyo-ekonomik düzeyde
,kültür ve ülkelere göre değişiklikler göstermektedir.
B-)Bütün anne ve babalara göre çocukların henüz anne karnında üstün zekalı ve yetenekli kabul
edilmelerinin asıl nedeni, çocuklarının anne ve baba için duygusal anlam ifade etmesidir.
C-)En son doğan kardeşin kesin üstün zekalı olacağı anlamı olmasa dahi üstün zekalı ve yetenekli
olma olasılığı yüksektir.
D-)üstün zekalı ve üstün yetenekli bireylerdeki farklılıkların anormallik olarak algılaması kabul
edilebilir bir durumdur.
E-)Bir bireyin üstün zekalı ve üstün yetenekli olup olmaması yapılan ZB testi ile kesinleştirilemez.
CEVAP D
SORU42
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A-)Piaget ve onun geliştirdiği Bilişsel Gelişim kuramına göre zeka’’ bireyin çevreye uyum ve
eşgüdüm sağlamasının bir yönüdür’’
B-)İşlemsel Yaklaşıma göre ‘’ zeka öğrenme yeteneğidir’’.
C-)İşlemsel yaklaşıma göre ‘’ zeka genel problem çözme yeteneğidir’’.
D-)Psikometrik kurama göre zeka bireyde farklılıklar gösterir ve bu farklılıkların zeka testleri ile
ölçülebileceği üzerinde durulmuştur.
E-)Okapino Doroseviç’e göre zeka hayata kalabilme yeteneğidir.
CEVAP E
SORU43
Zekadaki bireysel farklılıkları bilimsel olarak ele alan ilk bilim insanı kimdir?
A-) Dalton
B-)Galton
C-)Jhon Dewey
D-)Galileo
E-)Gardner
CEVAP B
SORU44
Aşağıdakilerden verilenlerden hangisi zeka türü olarak ele alınamaz?
A-)Sözel/duyuşsal
B-)Mantıksal/matematiksel
C-)Görsel/uzamsal
D-)Bedensel/kinetiksel
E-)Kişisel/içsel zeka
CEVAP A
SORU45
Türkiye’de üstün zekalı,üstün yetenekli çocukları tanımlamada rehberlik ve araştırma
merkezlerinde halen ZB testine başvurulmasının asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Matemaiksel olarak somut sonuçlar verdiğinden.
B-)Test tekniği yöntemi ile daha kısa sürede sonuç verdiğinden.
C-)ülkedeki çocuk nüfusunun fazla olmasından.
D-)İnsan zekasının ölçümü için kullanılabilecek tek yöntem olduğundan.
E-)Zeka kavramının tam anlamıyla kavramsallaştırılmaması sebebiyle.
CEVAP C
SORU46
Bir çocuğun üstün yetenekli ve üstün zekalı olarak tanımlanmasında aşağıdaki yöntemlerden
hangisinin kullanılmaz?
A-) Aday gösterme
B-)Öğretmen gözlem kanaati
C-)Akran Gözlem kanaati
D-)Aile geçmişi
E-)Sınavlardaki başarısı
CEVAP E
SORU47
Osmanlı Devleti nin üstün zekalı ve üstün yetenekli bireyleri yetiştirip ülke yönetiminde söz sahibi
olmasını sağlayan ve tarihte dünyaya örnek teşkil eden okullara ne ad verilirdi?
A-)Ber-ü Humayun
B-)Nizam-ül Mülk medresesi
C-)Enderun mektebi
D-)Ahilik teşkilatı
E-)Bahr-i Humayun
CEVAP C
SORU48
Gerçek anlamda bir çocuğun üstün zekalı, üstün yetenekli olduğuna karar verebilmek için
kullanılabilecek en iyi yöntem hangisidir?
A-)Gözlemlere dayalı olarak yapılan araştırmalar.
B-)ZB testi sonuçları.
C-)Çocuğun sorulan sorulara kısa sürede cevap verip vermemesi.
D-)Sınav sonuçları.
E-)Matematiksel zeka yeteneği.
CEVAP A
SORU49
1948 yılında üstün yetenekli, üstün zekalı öğrencilerin devlet himayesinde yetiştirilmesi için
çıkarılan yasanın adı nedir?
A-)Sosyal hizmetler yasası.
B-)kanun-i Esasi
C-)Nezaret-i Celile-i yasası
D-)Fatih Kanunnamesi
E-)İdil Biret Suna Kan yasası
CEVAP E
SORU50
Özel gereksinimli çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için çıkarılan yasanın adı
aşağıdakilerden hangisidir?
A-)Rehberlik hizmeti kanunu
B-)Eğitilebilir çocuklar iş okulu kanunu
C-)Özel eğitime muhtaç çocuklar kanunu
D-)Özel okullar kanunu
E-)Engelli çocuklara yardım kanun
CEVAP C
SORU50
Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli çocuklar için çıkarılan kanunda yer alan maddeler
arasında değildir?
A-)Her çocuğun eğitim hakkı vardır.
B-)Özel eğitim genel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır.
C-)Özel eğitimde bireysellik esastır.
D-)Özel eğitimde tek elden planlama ve yürütme yasasıdır.
E-)Özel eğitim işbirliği ve eş güdüm gerektirmez.
CEVAP
SOR51
İlk özel eğitim öğretmeni yetiştirme hangi okulda başlamıştır?
A-)Gazi Eğitim Ensitüsü
B-)İstanbul Eğitim Ensitüsü
C-)Hacetepe Eğitim Ensitüsü
D-)Boğaziçi Eğitim Ensitüsü
E-)Ankara Eğitim Ensitüsü
CEVAP A
SORU52
Aşağıdaki guruplardan hangisi için uygulanan özel eğitim sistemi en az seviyededir?
A-)İşitsel engelliler
B-)Görme engelliler
C-)Bedensel engelliler
D-)Öğrenme güçlüğü gösterenler
E-)Zeka engelliler
CEVAP D
SORU53
Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli bir çocuğun eğitimde kullanma zorunluluğu olan
araçlardan biri değildir?
A-)Daktilo
B-)Braille tablet
C-)Tükenmez kalem
D-)Uzun baston
E-)Bireysel işitme cihazı
CEVAP C
Download