bulaşıcı olmayan hastalıklar, programlar ve kanser başkan

advertisement
BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR, PROGRAMLAR VE KANSER
BAŞKAN YARDIMCILIĞI
BİLGİ NOTU
KRONİK HASTALIKLAR, YAŞLI SAĞLIĞI VE ENGELLİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Engelliler Ve Sağlıklı Yaşam Kültürünün Geliştirilmesi
Dünya nüfusunun yaklaşık %15’i -bir milyardan fazla kişi- çeşitli yeti yitimi (Engellilik) durumuna sahiptir.
110 -190 milyon insan fonksiyonlarda ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Engellilik oldukça çeşitlilik göstermekte,
nüfusun yaşlanması ve kronik hastalıklardaki artış nedeni ile engelli sayısı da artmaktadır.
Halkımızın sağlık düzeyini yükseltmek ve geliştirmek için bedensel, zihinsel, sosyal ya da ekonomik koşulları
nedeniyle özel ihtiyacı olan insanların (yaşlı, engelli, aile içi şiddete maruz kalan kişiler, sokak çocukları vb.
gibi) korunması ve kendi ihtiyaçlarına uygun sağlık hizmetlerine kolay erişebilirliğin artırılmasına yönelik
faaliyetlerimiz yer almaktadır.
1. Engelliliğin önlenmesi:

Her bebeğimize yeni doğan işitme taraması, fenilketonüri, Biyotidinaz ve Hipotiroidi
Taraması, Gelişimsel Kalça Displazisi Erken Tanı Ve Tedavisi, hemoglobinopati
taramaları yapılmakta, erken yaş taramalarınının ( Kırma kusurları, işitme taramaları)
yaygınlaştırılması çalışmaları sürdürülmektedir. Her bir tarama ile kalıcı engelliliğin
önlenmesi ve varsa fonksiyon kayıplarının erken tespiti ile erken tedaviye erişimin
sağlanması hedeflenmeketedir.
2. Sağlık kuruluşlarına ve sağlık hizmetine erişilebilirliğinin geliştirilmesi:

Erişebilirlik çalışmalarının standartlara uygun olarak yapılabilmesine yönelik olarak
“Sağlık Kurumlarında Özürlü Bireyler İçin Ulaşılabilirlik Temel Bilgiler
Rehberi” 2012 yılında tüm sağlık kuruluşlarına duyurulmuştur.
http://kronikhastaliklar.thsk.saglik.gov.tr/Dosya/Dokumanlar/kitaplar/engelliler_icin_ulasilabi
lirlik_rehberi.pdf

Sağlık kuruluşlarında engelli ve yaşlı hastalara hizmet alımlarını kolaylaştıracak,
işlemlerinde yardımcı olacak refakatçi personel (hostes hizmeti) temin edilmesi,

İşitme engelli hastalarla iletişimi sağlamak üzere hastanelerimizde sağlık personeline
işaret dili eğitimleri verilmekte,

Poliklinik hizmetlerinde öncelik sırasına uygun hareket edilmekte,
BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR, PROGRAMLAR VE KANSER
BAŞKAN YARDIMCILIĞI
BİLGİ NOTU

Engelli vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarına kayıt ve kabul işlemleri yapılırken özel
durumuna uygun şekilde gerekiyorsa oturması sağlanarak işlemleri yapılmakta,

Engelli ve kimsesiz hastaların başvurdukları sağlık kuruluşundan başka bir sağlık
kuruluşuna nakli gerektiğinde, imkanlar ölçüsünde transferi sağlanmakta,

Engelli bireylere sağlık hizmet sunum konusunda ilgili personel hizmet içi eğitim
programlarına alınması (işaret dili eğitimleri vb.) ve eğitimlerinin sürekliliği
sağlanması çalışmaları sürdürülmektedir.
3. Engelli bireylerin farkındalığının artırılması:

TKHK
tarafından
Hasta
hakları
uygulamalarının
engellilere
tarafından
da
anlaşılmasına yönelik olarak sesli ve braille alfabesi ile hazırlanmış hasta hakları
dokümanları tüm hastanelerin hasta hakları birimlerinde halkımızın kullanımına
sunulmuştur.

Toplum farklındalığının artırılması amacıyla sağlıkta özel günler ve haftalar takvimi
ile uyumlu olarak hazırlanan dokümanların görme ve işitme engellilerin de
erişebileceği şekilde Braille alfabesi ve sesli kitap vb. türde sunulmasına yönelik
hazırlıklar yapılmaktadır.
Download