Günümüzde, bireylerin yaşam tarzlarını doğrudan etkileyen ev

advertisement
Günümüzde, bireylerin yaşam tarzlarını doğrudan etkileyen ev otomasyon sistemleri
tasarlanmaktadır. Akıllı ev alanında yapılan çalışmalar, bireyin ihtiyaçlarını kolay bir
şekilde karşılamayı amaçlamaktadır. Yapılan akıllı ev modelleri sadece sağlıklı bir
bireyin ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Fakat engelli, hasta ve yaşlı bireyler için bu uygulamalar yetersizdir. Bu çalışmada, Kinect teknolojisi kullanılarak engelli bireylerin
evde yalnız kaldıkları sürece, günlük hayatlarını daha güvenli ve pratik hale getirecek
bir ev otomasyonu amaçlanmaktadır. Gerçekleştirilen çalışmadaki engelli bireyler yaşlı,
hasta ve fiziksel engeli bulunan bireyler olarak belirlenmiştir. Bu çalışma, Kinect
teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak yapılan çalışma sayesinde,
engelli birey günlük hayatında zorlanarak yaptığı temel işlemleri daha kolay yapması
amaçlanmaktadır. Bununla beraber engelli bireyin yaşam kalitesini olumlu yönde
etkileyeceği düşünülmektedir.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards