PowerPoint Sunusu

advertisement
MURATPAŞA BELEDİYESİ
2015 YILI
MAVİ BAYRAK
ÇEVRE EĞİTİM ve BİLİNÇLENDİRME
ETKİNLİKLERİ
BELEDİYEMİZ HAKINDA GENEL BİLGİLER
Belediye Nüfusu
: 465.927
Toplam Turistik otel, pansiyon vb. Sayısı : 265
Turistik Tesislerin Toplam Yatak Sayısı : 25.836
Mavi Bayrak Ödüllü Tesis ve Plaj Sayısı : 9
Belediyenin Toplam Kıyı Uzunluğu
: 20 km.
ETKİNLİĞİN ADI
Zincir İşletmelerde «Atığını Dönüştür Doğayı Koru» projesi
kapsamında Eğitim Bilgilendirme çalışmaları.
Etkinliğin Tarihi: 03.11.2014
ETKİNLİĞE AKTİF OLARAK KATILANLAR
Murat paşa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü Eğitim Bilgilendirme personeli ve eğitim
uzmanı, işletme çalışanları ve eğitim esnasındaki
müşteriler.
AMAÇLAR VE SONUÇLAR
Zincir niteliğindeki yiyecek içecek satışı yapan
işletmelerden kaynaklı oluşan çevre kirliliğini önlemek için,
ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ile ilgili
işletme çalışanlarına eğitim ve bilgilendirme çalışmaları
yapılmıştır.
ETKİNLİĞİN ADI
Geri Dönüşüm Evi Yerleştirme Projesi
ETKİNLİĞİN TARİHİ: 2014 – 2015 Eğitim
Öğretim Yılı
ETKİNLİĞE AKTİF OLARAK KATILANLAR
Muratpaşa Belediyesi, Öğrenci ve Öğretmenler
AMAÇLAR VE SONUÇLAR
Okullarımızda ,öğrencilere ambalaj atıklarının kaynağında
ayrı toplanmasının ve geri dönüşümün önemini
vurgulamak, farkındalık yaratmak, çevrenin ve doğal
kaynakların korunması bilincini oluşturmak amacıyla görsel
sunum yapılarak eğitim verilmiş ve ardından okul
bahçesinde, idarenin uygun gördüğü yere «Geri Dönüşüm
Evi» yerleştirilmiştir.
2014-2015 Eğitim Öğretim yılında,
toplam 41 Okulda , 4728 öğrenciye
ambalaj atıklarının kaynağında ayrı
toplanmasının ve geri dönüşümün
önemini
vurgulamak,
farkındalık
yaratmak amacıyla görsel sunum
yapılarak eğitim verilmiş ve ardından
okul bahçesinde, idarenin uygun
gördüğü yere 16 adet «Geri Dönüşüm
Evi» yerleştirilmiştir.
ETKİNLİĞİN ADI
Okullar arası Atık Pil Toplama Kampanyası
ETKİNLİĞİN TARİHİ: 10 Haziran 2015
ETKİNLİĞE AKTİF OLARAK KATILANLAR
Muratpaşa Belediyesi-Kaymakam-Vali Yardımcısı- TÜRÇEV
Antalya Koordinatörü-Çevre Mühendisleri Odası BaşkanıTAP Derneği Bölge Sorumlusu- Kampanyada dereceye
giren okulların öğretmen ve öğrencileri- S.T.K.’lar-Çevre
Gönüllüleri, eko- okul öğretmen ve öğrencileri
AMAÇLAR VE SONUÇLAR
Öğrencilere atık pil toplama alışkanlığı kazandırılması
amacıyla, Antalya ili genelinde TAP Derneği ile birlikte
yürütülen bu kampanyada, Antalya ili genelinde Hanım
Ömer Çağıran İlkokulu birinci, Ahmet Ferda Kahraman
İlkokulu ikinci, Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu
dördüncü ve Atatürk Ortaokulu beşinci olarak derece
almıştır.
Çocuklarda çevreye karşı duyarlılığı arttırmak
amacıyla TAP Derneği ile birlikte yürütülen
kampanya neticesinde, Antalya ili genelinde
birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci olan
okullarımıza TAP Derneği Bölge Sorumlusu
tarafından ödülleri takdim edilmiştir. Ayrıca
dereceye
giren dört okul Belediyemiz
tarafından da ödüllendirilmiştir.
ETKİNLİĞİN ADI
Geri Dönüşüm Tesisine Teknik Gezi
ETKİNLİĞİN TARİHİ: 2014-2015 Eğitim Ve Öğretim Yılı
ETKİNLİĞE AKTİF OLARAK KATILANLAR
Muratpaşa Belediyesi, Eğitim Bilgilendirme Servisi, Geziye
katılan eko-okulların koordine öğretmenleri ve öğrencileri
AMAÇLAR VE SONUÇLAR
Öğrencilere Geri dönüşümün önemini vurgulamak,
farkındalık yaratmak ve bilinç oluşturmak amacıyla görsel
sunum yapılarak eğitim verilmiş ve «Geri Dönüşüm Evi»
yerleştirilmiş olan okullar, ambalaj atıklarının, kaynağında
ayrılması ve biriktirilmesinden, geri kazanılmasına kadar
süren yolculuğunu gözlemlemeleri için Geri Dönüşüm
Tesisine teknik geziye götürülmüştür.
Öğrencilerimiz,
kaynağında
ayırdıkları
ve
ayrı
biriktirdikleri ambalaj atıklarının, geri dönüşüm tesisinde
hangi aşamalardan geçirildiğini gözlemlediler, Tesisin
Çevre Mühendisinden konu ile ilgili bilgi aldılar.
ETKİNLİĞİN ADI
Hanelerde Sıfır Atık Projesi
ETKİNLİĞİN TARİHİ: 24.02.2015
ETKİNLİĞE AKTİF OLARAK KATILANLAR
Muratpaşa Belediyesi, site sakinleri, site yönetimi, site
görevlisi ve mahalle muhtarı
AMAÇLAR VE SONUÇLAR
«Atma Dönüştür, Muratpaşa’yı Değiştir» sloganı ile site
sakinlerine ve site görevlilerine yönelik çevre ve geri
döşümün önemi, ambalaj atıklarının, atık yağların ve atık
pillerin kaynağında çöpten ayrı olarak biriktirilmesi
konusunda çevre eğitim ve bilgilendirme yapılmıştır.
Ambalaj atıklarının, hanelerde evsel çöpe karışmadan ayrı olarak biriktirilmesinin, geri dönüşümün
önemini vurgulamak ve katılımcı kent yaşayanlarının etkinliğini arttırabilmek amacıyla hane
sakinlerine ambalaj, atık pil ve bitkisel atık yağlarını ayrı biriktirmeleri konusunda, site görevlisine
de hane sakinlerinin ayrı olarak topladığı geri dönüştürülebilen atıkları uygun toplama noktalarına
bırakmaları konusunda eğitim ve bilgilendirme yapılmıştır.
ETKİNLİĞİN ADI
Tüketime İnat Üretim Sergisi
ETKİNLİĞİN TARİHİ: 28.02.2015
ETKİNLİĞE AKTİF OLARAK KATILANLAR
Muratpaşa Belediyesi, Yavuz Selim Lisesi öğrencileri ve
Koordine öğretmenler
AMAÇLAR VE SONUÇLAR
Öğrencilerimiz, “Tüketime İnat Üretim» anlayışını
kazandırmaya, kâğıt tüketiminin azaltılması ve geri
dönüşümün önemini vurgulamak üzere Hikmet Özkaya’nın
hazırlamış olduğu «Kağıtların Dansı» isimli sergiyi gezmiş ve
atölye çalışmalarına katılmıştır.
Hikmet Özkaya’nın atık market broşürlerinden hazırlamış
olduğu çeşitli tasarımların sergilendiği «Kağıtların Dansı»
isimli sergiye öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Serginin
sonunda atölye çalışmalarına katılan öğrenciler kendi
objelerini tasarladı.
ETKİNLİĞİN ADI
Orman Haftası Kutlamaları
ETKİNLİĞİN TARİHİ: 24.03.2015
ETKİNLİĞE AKTİF OLARAK KATILANLAR
Muratpaşa Belediye Başkanımız, Başkan Yardımcılarımız,
Meclis Üyelerimiz, TÜRÇEV Antalya Koordinatörü, Çevre
Mühendisleri Odası Başkanı, Çevre Gönüllüleri, Mahalle
Muhtarı, Eko- okul Müdür, Müdür Yardımcısı, Koordine
öğretmen ve öğrencileri
AMAÇLAR VE SONUÇLAR
Çocuklara ağacın, ormanın önemini anlatmak ve onları bu
konuda bilgilendirmek, çevre bilincinin oluşmasına katkı
sağlamak amacıyla, Orman Haftası Kutlamaları kapsamında
«Çiçek Çocuk Bahçesi» ‘ne fidan dikimi ve iki ayrı serginin
atölye çalışmaları yapılmıştır.
«Kağıtların Dansı» sergisi ve öğrencilerin katıldığı atölye çalışmalarından kareler.
Doğal atık ahşap malzemeden tasarlanmış olan objelerin sergisi, tüm davetlilerden büyük ilgi gördü.
Çiçek Çocuk Bahçesinin açılış töreni, tüm davetlilerimiz eşliğinde gerçekleştirildi.
Açılışın ardından Turunç fideleri, «Çiçek Çocuk Bahçesi»ne dikildi.
ETKİNLİĞİN ADI
Ödüllü Ambalaj Atığı Toplama kampanyası
ETKİNLİĞİN TARİHİ: 05.04.2015
ETKİNLİĞE AKTİF OLARAK KATILANLAR
Muratpaşa Belediyesi, kapalı pazaryerini kullanan tüm
vatandaşlar
AMAÇLAR VE SONUÇLAR
Çevreye duyarlı, katılımcı ve çözüm üretebilen kent
yaşayanları sayısını arttırabilmek ve halkı teşvik etmek
amacıyla, her pazaryerinde 4 hafta üst üste uygulanacak
olan «Geleceğimi Düşünüyorum, Çevremi Koruyorum,
Atığımı Ayırıyorum» kampanyası başlatılmıştır.
Geri dönüşümün önemini vurgulamak amacıyla, Pazaryerlerinde başlatılmış olan bu kampanya, her Pazar
yerinde 4 hafta üst üste uygulanmıştır. 1. hafta belirli miktarda ambalaj atığı getiren vatandaşlarımıza
turunç kokulu sabun, 2.hafta el havlusu, 3.hafta pazar filesi ve 4. hafta pazar arabası hediye edilmiştir.
ETKİNLİĞİN ADI
Atık Dağı Projesi
ETKİNLİĞİN TARİHİ: 14.05.2015
ETKİNLİĞE AKTİF OLARAK KATILANLAR
Muratpaşa Belediyesi, Doğa Koleji Lise Bölümü Okul
Müdürü, Öğretmen ve öğrenciler
AMAÇLAR VE SONUÇLAR
Çevreye ve doğaya duyarlı, bilinçli bireyler yetiştirmek
amacıyla «Atığını dönüştür, Muratpaşa’ yı değiştir» sloganı
ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Doğa Koleji,
birlikte Atık Dağı projesini yürütmüştür. Bu proje ile,
ambalaj, atık pil ve bitkisel atık yağların kaynağında
ayrılarak biriktirilmesinin önemi vurgulanmıştır.
Projeye öğrencilerin ilgisi ve katılımı büyük oldu. Toplam 325 litre bitkisel atık yağ, 250 kg. ambalaj atığı, 2
kg. atık pil ve 4 kg. elektronik atık, Doğa Koleji öğrencilerince toplanarak, Belediyemiz Lisanslı atık yağ ve
geri dönüşüm firmalarına teslim edildi. Çevreci yaklaşım ve duyarlılıklarından ötürü tüm öğrencilerimize
Teşekkür Belgesi ve Defne ağacı fidesi armağan edildi.
ETKİNLİĞİN ADI
Temiz Çevre Kampanyası
ETKİNLİĞİN TARİHİ: 22.05.2015
ETKİNLİĞE AKTİF OLARAK KATILANLAR
Muratpaşa Belediyesi, kapalı pazaryerini kullanan tüm
vatandaşlar
AMAÇLAR VE SONUÇLAR
“Temiz Çevre Kampanyası” kapsamında Soğuksu Mahallesi
Bayındır Parkında, geri dönüşümün önemini vurgulamak
amacıyla Çevreye duyarlı, katılımcı ve çözüm üretebilen
kent yaşayanlarının etkinliğini arttırarak farkındalık
yaratabilmek için, mahalle muhtarımızın, halkın ve sivil
toplum
kuruluşlarının
katılımıyla
kampanya
gerçekleştirilmiştir. Etkinliğin sonunda parka, sokak
hayvanlarını
doyuran
geri
dönüşüm
otomatı
yerleştirilmiştir.
Bayındır Parkında sabah sporunun ardından mahalle sakinleri ve Çevre Gönüllüleri ile birlikte, temizlik
çalışması yapıldı. Parka sokak hayvanlarını doyuran Geri Dönüşüm Otomatı yerleştirilerek, geri dönüşümün
önemi bir kez daha vurgulanmış oldu.
ETKİNLİĞİN ADI
Atık Malzemelerden Tasarım Sergisi
ETKİNLİĞİN TARİHİ: 26.05.2015
ETKİNLİĞE AKTİF OLARAK KATILANLAR
Muratpaşa Belediyesi, Sergiye katılan okulların öğretmen
ve öğrencileri, vatandaş
AMAÇLAR VE SONUÇLAR
2015 yılı “5 Haziran Dünya Çevre Günü” etkinlikleri
kapsamında; çevresel atıkların sanata dönüşebileceğini ve
değişen çevre kavramlarına uyumu cesaretlendirmek,
tüketimi azaltarak tekrar kullanım ve geri kazanım
konusunda farkındalık yaratabilmek için, İlçemizde bulunan
okulların öğrencilerinin, Geri Dönüşüm malzemelerinden
yapmış oldukları tasarımlar sergilenmiştir.
Eko okul öğrencilerinin, ambalaj atıklarından ve tekrar kullanılabilir malzemelerden tasarlamış oldukları
ürünler büyük ilgi gördü.
ETKİNLİĞİN ADI
Dünya Çevre Günü Etkinlikleri Kapsamında Çevre Şenliği
ETKİNLİĞİN TARİHİ: 10.06.2015
ETKİNLİĞE AKTİF OLARAK KATILANLAR
Muratpaşa Belediyesi, Kaymakam, Vali Yardımcısı, TÜRÇEV
Antalya Koordinatörü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Çevre Yönetimi ve Denetim Şube Müdürü, Çevre
Mühendisleri Odası Başkanı, TAP Derneği Bölge Sorumlusu,
Çevre Gönüllüleri, S.T.K.’lar, Eko okul öğretmen ve
öğrencileri,, Mavi Bayrak almaya hak kazanmış otel ve tesis
Mavi Bayrak Sorumluları, vatandaşlarımız.
AMAÇLAR VE SONUÇLAR
5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası
etkinlikleri kapsamında Antalya’ da bulunan yerel
yönetimlerin, kurumların, S.T.K’ların, İlçemizde bulunan
okulların ve vatandaşlarımızın katılımı ile kutlanan çevre
şenliğinde,
doğal çevrenin korunması gerekliliği
vurgulanmış, «Çevrenin Miras Değil, Gelecek Nesillere
Devredilecek Bir Emanet Olduğu» ‘ nun altı çizilmiştir.
Şenlik Öğrencilerin hazırlamış olduğu dans, müzik ve tiyatro gösterileri ile devam etmiş olup, yemeğin
ardından atölye çalışmalarına geçilmiştir. Öğrenciler kendilerine armağan edilmiş olan heybelere,
«Hayallerindeki Doğa» yı boyayarak keyifli vakit geçirmiştir.
ETKİNLİĞİN ADI
Muratpaşa Duvarları Çiçek Açıyor Projesi
ETKİNLİĞİN TARİHİ: 10.06.2015
ETKİNLİĞE AKTİF OLARAK KATILANLAR
Muratpaşa Belediyesi, İlçemiz sınırlarında bulunan Eko
Okullar
AMAÇLAR VE SONUÇLAR
Ambalaj atıklarının tekrar kullanımı ve geri kazanımı yoluyla
doğal kaynakların verimli kullanımını arttırmak ve
farkındalık yaratmak amacıyla, «Muratpaşa Duvarları Çiçek
Açıyor» kampanyası başlatılmış olup, Dünya Çevre
Gününde katılımlarından dolayı okullara ödülleri ve
Teşekkür Belgeleri takdim edilmiştir.
«Muratpaşa Duvarları Çiçek Açıyor» projesine katılım göstererek, Okullarının bahçesini güzelleştiren
öğrencilerin tasarımları çok beğenilmiştir. Çevre Şenliğinde katılım gösteren eko okullarımıza Belediyemiz
tarafından Teşekkür Belgeleri ve ödülleri takdim edilmiştir.
ETKİNLİĞİN ADI
«Dünya Çocuk Günü» kutlamaları
ETKİNLİĞİN TARİHİ: 05.10.2015
ETKİNLİĞE AKTİF OLARAK KATILANLAR
Muratpaşa Belediyesi, Antalya Yetim ve Yardıma Muhtaç
Çocuklar Vakfı öğrenci ve öğretmenleri
AMAÇLAR VE SONUÇLAR
Çocuklara yönelik çevre ve geri dönüşümün önemini
vurgulamak, ambalaj atıklarının çöpten ayrı olarak
biriktirilmesi, atık üretiminin azaltılması hususunda bilinç
oluşturmak amacıyla yapılan etkinlik, çeşitli etkinlikler,
oyunlar ve yarışmalarla kutlanmıştır. Çocuklarda naylon
poşet yerine bez çanta kullanımının yaygınlaştırılması
amaçlanmıştır.
«Dünya Çocuk Günü» kutlamalarına katılım gösteren AYÇOV Vakfına Belediyemiz tarafından Teşekkür Belgesi sunulmuş ve
öğrencilere Çevre Eğitim Kitap seti, Kara Çam Tohumlu kalem, bez çanta, tişört, şapka vb. çeşitli armağanlar verilmiştir.
Download