dersimiz: ışık kirliliği

advertisement
DERSİMİZ: IŞIK KİRLİLİĞİ
Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesi’nin 93,5 puanla hak kazandığı “European Darsky
Protectors” isimli Erasmus Projesi kapsamında Antalya’daki ışık kirliliği ölçülüp belediyelere
ve üniversitelere rapor halinde iletilecek. 6 ülkeden birer okulun katıldığı projede yer alan
öğrenci ve öğretmenler, yurt içi ve yurt dışında çeşitli etkinliklere katılarak "citizen scientist”
(vatandaş bilim insanı) olma yolunda ilk adımı atacaklar.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesi uluslar arası bir
başarıya imza attı. Okulun koordinatörlüğünü yaptığı “European Darsky Protectors” isimli Erasmus
Projesi , 93,5 puan alarak, Türkiye Ulusal Ajansı’ndan finansal kaynak almaya hak kazandı. Aldemir
Atilla Konuk Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Nurcan Atak ve Fizik Öğretmeni Aslı Gülsüm
Döyen'in koordinatörlüğünü yaptığı proje ile sağlığı, çevreyi, enerji tüketimini, güvenliği ve iklim
değişikliğini olumsuz etkileyen ‘ışık kirliliğine’ dikkat çekmek hedefleniyor. Türkiye, Polonya,
Yunanistan, Finlandiya, İtalya ve Romanya’dan birer okulun katıldığı proje kapsamında; 2 yıl
boyunca, 6 ülkede ışık kirliliği, enerji, çevre ve ekoloji temalı proje aktiviteleri gerçekleştirilecek.
CİTİZEN SCİENTİST OLACAKLAR
Proje kapsamında; katılımcı okulların öğretmen, öğrenci, velileri bilgilendirilerek her birinin “citizen
scientist” (vatandaş bilim insanı) olması hedefleniyor.(Citizen scientist dünya çapında yürütülmekte
olan bilimsel bir çalışmadır) ‘IŞIK KİRLİLİĞİ’ RAPORU HAZIRLANACAK Proje ile Avrupa 2020
hedeflerindeki önceliklerde bahsi geçen sürdürülebilir enerji sistemleri ve iklim değişikliği konusu ile
ilgili olarak temiz, çevreci ve akıllı aydınlatma sistemleri araştırılıp, öneriler geliştirilecek. Yapılan
ölçümlerle hem Antalya’nın hem de katılımcı okulların bulunduğu şehirlerin ışık kirliliği haritası
çıkartılarak, belediyelerle, üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşılacak. Katılımcı ülkelerde
yenilenebilir, sürdürülebilir ve alternatif enerji kaynakları araştırılarak bu ülkelerde yapılan
çalışmalar gezi ve gözlem yapılarak incelenecek.
Geri dönüşümün doğal hayata ve ülke ekonomisine katkısı araştırılarak yapılan çalışmalar da
gözlemlenecek. Proje sonunda iki yıl boyunca yapılan proje aktivite ve çalışmalarında elde edilen
veriler, raporlar, çıktılar yerel basının da katkısıyla yerel belediyelerle, üniversitelerle, Sivil Toplum
Kuruluşlarıyla, ticaret ve sanayi odalarıyla ve diğer okullardan gelen öğretmen ve öğrencilerle
paylaşılacak.
DOĞRU AYDINLATMAYA DİKKAT ÇEKİLECEK
Projenin ülke ekonomisine katkı sağlayacak önemli bir amacı da bulunuyor. Proje ile ışık kirliliğinin
ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkileri ve enerji kaybı incelenerek doğru aydınlatma yöntemleri
üzerinde araştırma yapılacak. Proje sürecinde yapılan çalışmalar, raporlar, veriler Muratpaşa
Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ile paylaşılarak pilot çalışmalar için önerilerde
bulunulacaktır.Proje başlangıcında uygun bir alan bulunması durumunda proje hatıra ormanı
oluşturulacak.
BUGÜNE KADAR NELER YAPILDI?
Proje kapsamında yerel aktivite olarak öğrenci ve velilere TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’ne gidilmiş ve
gece gözlemi yapıldı.
Okulda öğrencilere ve öğretmenlere proje tanıtımı yapıldı ve Projeye katılan öğrencilere yönelik
‘Astronomi Öğretmen Semineri -9 Juniour ‘ düzenlendi. Bu seminerde öğrencilere temel astronomi
bilgileri, ışık kirliliği ve çevre kirliliği ve koruma konularında bilgi verilmiştir. Seminer Akdeniz
Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Doç. Dr. Memduh Sami Taner, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nden
Orhan Erece ve Muratpaşa Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü’nden Çevre Koruma Müdürü Ceren
Şahin ve ekibinin katkılarıyla düzenlendi
KONUKLAR ANTALYA’DA AĞIRLANDI 27-31 Ekim 2016 tarihleri arasında Finlandiya, Yunanistan ,
Romanya ve İtalya’daki proje ortağı okullardan gelen öğretmenler Antalya’da ağırlandı
.
Toplantının ilk günü, Aldemir Atilla Konuk Lisesi ziyaret edildi ve diğer ülkelerden gelen konuk
öğretmenler, Antalya’daki öğretmen ve öğrencilerle tanışma ve okul hakkında bilgi edinme fırsatı
buldular.
Daha sonra konuk öğretmenler, Muratpaşa Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü’nün organizasyonu ile
Muratpaşa Belediyesi’nde Belediye Başkan Yardımcısı tarafından ağırlandı ve Belediye ve hizmetleri hakkında
bilgi edindiler. Proje yönetim toplantısında ise 2 yıl boyunca yapılacak olan faaliyetlerin planlaması, görev
dağılımı yapıldı
İkinci gün Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Memduh Sami Taner’in
desteğiyle, ortak okullardan ve Antalya içinden ve diğer illerden gelen öğretmenler için Işık Kirliliği
temalı “Astronomi Öğretmen Semineri- 9 International “ düzenlendi.
Seminerde; Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Günseli ORHON “Türk Eğitim Sistemi ve Bilim
Eğitiminde Sorunlar”, Prof. Dr. Zeki ASLAN “Avrupa ve Dünyada IK Sorunu/Önemi “, Anadolu
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Bülent ASLAN “Her Yönüyle Işık Kirliliği, Türkiye’deki IK Temalı Çalışmalar
ve IK Öğretmen Projesi”, Kültür Üniversitesi’nden Prof. Dr. Dursun Koçer “Işık Kirliliği ve İKÜ TIKE
PROJESİ” ve TÜBİTAK TUG’ dan Astronom Bülent Kaynar, “Temel Astronomi bilgisi ve teleskop
kullanımı” hakkında katılımcılara bilgiler verdiler. Ayrıca teleskopla gece gözlemi ve ışık kirliliği
ölçümü ile ilgili workshoplar yapıldı.
Üçüncü gün Termessos ve Kaleiçi’ne düzenlenen gezi ile yabancı misafirler Antalya’nın doğal, tarihi ve
kültürel değerlerini tanıma fırsatı buldular.
HABER LİNKİ
http://www.akdenizhavadis.com/dersimiz-isik-kirliligi.html
Download