Eşleştir oyununu indirmek için tıklayınız.

advertisement
Eşleştir!
Bu etkinliğin amacı, çocuklara tüm canlıların doğada bir yeri olduğu bilinci oluşturmaktır. Etkinliğin
gerçekleştirmek için, ‘oyun kartları’nın çıktısı ve kalın karton gerekmektedir.
 Bu oyunda her iki çocuk için bir set hazırlayın. Kartları hazırlamak için ‘oyun kartları’nın
çıktısını alın ve aynı boyutta kestiğiniz kalın kartonlara yapıştırın. Bu kartları oyun masasının
üzerine karıştırarak yerleştirin.
 Çocuklar ikişerli gruplar halinde bu kartları doğru eşleştirmeye çalışacaklar. Siz onlara
zorlandıkları yerlerde belirli/yönlendirici sorular sorarak yardımcı olun.
Oyun Kartları:
Solucan
Yapışkan karbonhidratlar salgılayarak çeşitli mineraller ile humus
parçacıklarının bir arada tutunmasını sağlar
Bakteri
Azotu bitkilerin kullanabileceği hale dönüştürür
Mantar
Zor ayrışan organik maddeleri (iğne yapraklar, ağaç kabuğu, vb.)
parçalar
Köstebek
Toprak altında kazdığı tüneller sayesinde toprağı havalandırır
Bitki kökleri
Bakteri ve mantarlar için karbonhidrat (şeker vb.) ve protein içeren
bileşikler salgılar.
Likenler
Salgıladığı bir kimyasal madde sayesinde kayaları parçalar
Kuş
Topraktaki solucan, vb hayvanlarla beslenir
Protozoa
ve Bakteri ve mantarları tüketerek, bunların hücrelerinde bağlanmış olan
nematodlar
besinlerin tekrar toprağa dönmesini sağlarlar
Ağaçlar ve bitki Toprağı bir arada tutarlar
örtüsü
Kaynak: 8. Yavru TEMA Şenliği Toprak Oyunları Kitapçığı (2012), TEMA
Download