soru1-2-hatay ilinde ticaret ve suriye etkisi

advertisement
SORU1-2-HATAY İLİNDE TİCARET VE SURİYE
ETKİSİ
Türkiye’nin lokomotif sanayi merkezi olma potansiyeline sahip olan Hatay, ihracat açısından, oldukça
fazla avantajlara, sahip bir ildir. Hatay, Orta-Doğu’dan Kuzey Afrika’ya, Asya’dan Avrupa’ya uzanan
ticaret yollarına, deniz ve karadan ulaşıma uygundur. Liman tesisleri ve alternatif kara, demir,
havayolu bağlantıları ile Türkiye’nin, lider ihracatçı bölgelerinden biri olmaya, adaydır. Ayrıca,
geleceğin, kıtalar arası "Enerji Koridoru" olma potansiyeline de sahiptir.
Son yıllarda İthalatçı ve İhracatçı firma sayılarındaki artış, Hatay ekonomisine çok önemli bir
hareketlilik kazandırmıştır.
İlimiz 2014 yılında;
- 953 ihracatçı firması ile 81 ilin içerisinde 13.sırada,
- 365 ithalatçı firması ile 16.sırada yer almaktadır.
- Hatay 2014 yılında; 141 ülkeye ihracat, 83 ülkeden de ithalat gerçekleştirmiştir.
Hatay 2014 yılında yaklaşık 5,5 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. Bunun yaklaşık
3,4 milyar dolarlık kısmı ithalat ve 2,1 milyar dolarlık kısmı ihracattan oluşmaktadır. Söz konusu dış
ticaret performansı ile Hatay iller arasında ithalatta 8. İhracatta ise 9. sırada yer almıştır.
2014 Yılı sonu itibariyle;
Hatay’ın İhracat rakamı : 2 milyar 115 milyon dolar, (9. sırada)
İthalat ise : 3 milyar 357 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. (8.sırada)
Dış ticaret hacmi 5 milyar 472 milyon dolar olmuştur.
2014 VE 2015’İN İLK 6 AY KIYASLAMASI;
Hatay'ın dış ticareti yıllar itibarıyla artış göstermektedir. Hatay, 2003 yılından sonra dış ticaret hacmini
yaklaşık 7 kat artırmayı başarmıştır. 2003-2014 yılları arasında büyüme trendi küresel çapta yaşanan
ekonomik kriz nedeniyle 2009 yılında sekteye uğramakla beraber, 2010 yılında tekrar eski seyrine
ulaşmıştır.
Ekonomi Bakanlığı verilerine göre Hatay ilinin ihracatta ve ithalatta rekor düzeylere ulaşmış, dış
ticaret hacmi ise 2015 yılının ilk altı ayında, 2014 yılı ilk altı ayına oranla %14 oranında azalmıştır.
Hatay’ın 2014 yılı ilk 6 ay ihracat rakamı 1 milyar 077 milyon $ iken
2015’in ilk 6 ayında bu rakam % 14 düşerek ; 920 milyon 953 bin $ olarak gerçekleşmiştir.
İthalatta ise 2014’ün ilk 6 ayında ise 1 milyar 663 milyon $ iken
2015’in aynı dönemine oranla % 2.17 düşerek; 1 milyar 627 milyon $ ‘ a gerilemiştir.
Hatay’ın 2014 yılında en çok ihracat yaptığı ilk 5 ülke sırasıyla; Suriye, Irak, Suudi Arabistan, Mısır
ve Rusya Federasyonu’dur.
Hatay’ın en çok ithalat yaptığı ilk 5 ülke sırasıyla; A.B.D, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Brezilya ve
İngiltere’dir. (kaynak: TUİK)
Hatay’ın Fasıl Bazında İhracatı (2014)
Sıra
No
Fasıl
No
1
2
72
8
Demir ve çelik
Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu meyvalar
3
73
4
84
5
7
Demir veya çelikten eşya
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler,
nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular
Diğer
Toplam
Fasıl Adı
Hatay'ın
İhracat Değeri
($)
678.204.830
383.316.266
266.386.618
99.272.404
96.690.663
83.252.993
2.117.436.889
Hatay’ın Fasıl Bazında İthalatı (2014)
Sıra
No
1
Fasıl
No
72
2
27
3
4
26
31
5
84
Fasıl Adı
Demir ve çelik
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların
damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli
maddeler, mineral mumlar
Metal cevherleri, cüruf ve kül
Gübreler
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler,
nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları
Diğer
Toplam
Hatay'ın İthalat
Değeri ($)
1.726.503.630
782.295.618
385.733.658
86.858.665
61.767.644
19.808.892
3.357.489.035
Hatay ihracatı içerisinde özellikle demir-çelik endüstrisine dayanan sanayi ürünlerinin ve yaş meyve
ve
sebze
ağırlıklı
tarım
ürünlerinin
ağırlığının
fazla
olduğu
görülmektedir.
2011 yılında Suriye'de yaşanan kriz nedeniyle söz konusu ülkeyle ihracatımız durma noktasına
gelmişse de bu durum yurtdışı pazarlarını her geçen gün artıran Hatay'ın ihracatında önemli bir
olumsuzluğa yol açmamıştır. Üstelik Hatay'ın ihracat yaptığı ilk on ülke içerisinde Ortadoğu ülkelerinin
payı kriz öncesinde 2010 yılında 35,3% iken 2012 yılında 45,8%'e ulaşmıştır.
Ortadoğu'da tekrar istikrar sağlandığı takdirde, pazarını genişleten ve Ortadoğu dışındaki pazarlarda
da daha fazla söz sahibi olmaya başlayan Hatay ihracatının artış trendinde, kuşkusuz daha da büyük
sıçramalar görülmesi beklenmektedir.
SURİYE KRİZİ ÖNCESİ VE SONRASI BÖLGEDE KARAYOLU EŞYA TAŞIMACILIĞI VE MISIR RO-RO
HATTI
KRİZ ÖNCESİ SURİYE VE BÖLGESEL TAŞIMALAR
Suriye’de meydana gelen siyasi ve şiddet olayları Suriye’ye ve Suriye üzerinden yapılan taşımaları
olumsuz etkilemiştir. Olaylar başlamadan önce vizelerin kaldırılması, arkasından Ürdün ve Lübnan
gibi ülkeler ile vizeler serbest hale gelmesi, yüksek düzeyde stratejik işbirliğine geçilmesi sayesinde
bölge çok daha önemli hale gelmiştir.
Şu anda, ikili ve transit taşıma Suriye üzerinden sınır kapılarının kapalı olması sebebi ile
yapılamamaktadır. Transit taşımalar Doğu Akdeniz havzasında kurulan Türkiye ve Mısır, Türkiye ve
Lübnan arasındaki Ro-Ro seferleri ile Suriye by-pass edilerek gerçekleştirilebilmektedir. Türkiye’den
Mısır’a Ro-Ro ile ulaşan firma, Mısır ve Suudi Arabistan arasındaki Ro-Ro’yu kullanarak Körfez
Ülkelerine güvenlik sıkıntısı olmadan ulaşabilmektedir.
2012 yılının Temmuz ayında sınır kapısının tamamıyla kapanması sonrasında bir müddet Suriye ile
ticaret kesilmiştir. Hâlihazırda Suriye ile sınır ticareti yapılmaktadır. Cilvegözü sınır kapısına gelen
araçlar yüklerini Suriyeli araçlara aktarmaktadır.
KRİZ SONRASI SURİYE VE BÖLGESEL TAŞIMALAR
HATAY RO-RO/TÜRKİYE-MISIR-S.ARABİSTAN HATTI
Malumları olduğu üzere, Suriye’deki iç karışıklıklar ardından Nisan 2012’de Ortadoğu ülkelerine
taşımalar Mısır üzeri RO-RO ile yapılmaya başlanmıştır. Hat Ekonomi bakanlığının 1000 USD /Beher
araç teşviki ile kurulmuştur.
Anılan tarihten bugüne Güzergâha gelip faaliyette bulunan RO-RO firmaları çeşitli nedenlerden ötürü
devamlılık arz edememiştir. Kimi düşük kapasiteli gemi kullanmış, kimi yıkıcı rekabete girmiş ve
sektörü ciddi sıkıntılara sokarak hattan çekilmişlerdir. Bu yüzden de araçlarımız Mısır ve Suudi
Arabistan limanlarında uzun süreler beklemiş, şoförlerimiz zor koşullarla karşılaşmış hatta bir dönem
98 Tırımız ve şoförümüz 45 gün Mısırda mahsur kalmışlardır.
Yukarıda aktarılmaya çalışılan nedenlerden dolayı Hataylı 55 Uluslararası Karayolu Eşya Taşımacı
C2 belgeli firma bir araya gelerek HATAY RORO LİNE A.Ş firmasını kurup 2 adet gemi kiralayarak 15
EKİM
2014
günü
seferlerine
başlamıştır.
Bu
firmanın
kurulmasında
asıl
amaç güzergâhımızı kurtarmak, ihracat ürünlerini zamanında varış noktasına ulaştırmak ve daha
önce bölgenin, sektörün yaşadığı sıkıntıların önüne geçmektir.
TÜRKİYE VE KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ ÜLKELERİ ARASINDA TAŞIMACILIK
MEVCUT HATLAR
I)
MISIR
Suriye sınır kapısının kapanması sonrasında 2012 yılından, 22 Nisan 2015 yılına kadar Mısır
üzerinden Suudi Arabistan’a ulaşım sağlanmıştır.
İskenderun limanından Mısır, Mısır içinde 200 kilometre konvoy, sonrasında Ro-Ro ile Suudi
Arabistan’a ulaşım şeklinde gerçekleşmektedir.
Öte yandan, Mısır ile Türkiye arasındaki olumsuz siyasi ilişkiler sebebiyle Mısır toprakları üzerinden
karayolu geçişine engel koymuş, Türkiye ve Mısır arasında Ro-Ro hattı kurulumuna ve Mısır
toprakları üzerinden transit geçişe imkân veren anlaşmayı uzatmamıştır.
Ayrıca Mısır Suudi Arabistan’a ulaşmaya çalışan sürücülerin transit geçişlerine de izin
vermemektedir.
II) SÜVEYŞ KANALI GEÇİŞİ, HALİHAZIRDA DEVAM EDEN HAT
Mısır’ın transit geçişe engel koyması sonrasında halihazırda Hatay Ro-Ro tarafından Süveyş Kanalı
direkt olarak geçilip, Mısır üzerinden karayoluyla ulaşımdan çok daha kısa sürede Suudi Arabistan’a
ulaşılmaktadır.
Süveyş Kanalının geçilmesi durumunda ihracatçılarımızın malları 6 günde Suudi Arabistan’a
ulaşırken, 3 günde Suudi Arabistan’a varmaktadır.
Süveyş Kanal Geçiş Ücretleri:
Süveyş Kanalından geçmek için Süveyş Özel İdaresi gemilerden tek yön için 65.000 $ almaktadır.
Hatay Ro-Ro’nun kullandığı gemi bir Ro-Ro gemisidir. Süveyş Kanalı geçişinde gemilerin yolcuyla
geçmesi araçların masraflarını iki katına çıkardığından, gemiler sürücüsüz araç taşımakta, sürücüler
uçakla Suudi Arabistan’a ulaşmaktadır.
Süveyş Kanalından Direkt Suudi Arabistan’a Ulaşımda Arabistan Sürücü Vize Engeli :
Yukarıda belirtildiği üzere sürücüler Süveyş kanalı üzerinden Suudi Arabistan’a ulaşımda uçakları
kullanmak zorunda kalmaktadır.
Hatay Ro-Ro şirketi gemilerle araçları Duba Limanına taşımayı, sürücüleri ise Duba limanına 200
kilometre uzaklıkta ki Tebük şehrine indirmeyi planlamış, fakat Suudi Arabistan’da vize sorunu ile
karşı karşıya kalmışlardır.
Şöyle ki Suudi Arabistan sürücü vizelerinde sürücünün kullandığı araç plakası vize üzerine
yazılmaktadır. Sürücü Arabistan’a ancak vize üzerinde yazan araç plakasına uyan araçla ülkeye
araçla giriş yapabilmektedir. Suudi Makamları sürücülerin uçakla Suudi Arabistan’a gelmesini kabul
etmemiştir.
Bu durum, yeni bir alternatif hattın aranmasına veya ihracatçımıza yüksek maliyete sebep olacak Ropax gemisinin (araç ve sürücü taşıyan gemi) hatta konulmasına sebep olmaktadır.
ALTERNATİF HAT 1 : TÜRKİYE- ÜRDÜN-SUUDİ ARABİSTAN
Türkiye’den Süveyş Kanalı direkt geçiş sonrasında Ürdün, Akabe limanına ulaşan, sonrasında Ürdün
sınır kapısından Suudi Arabistan’a ulaşan bir hat bir alternatiftir.
Maliyetin artması söz konusu olabilecektir. Derneğimiz Ürdün Büyükelçiliğimizden söz konusu hattın
desteklenmesi, Ürdün Makamlarınca hatta çalışacak gemi şirketinden yüksek maliyetler talep
etmemesinin sağlanmasını talep etmiştir. Bu hat, Ürdün ile direkt bir gemi hattının da devam etmesini
sağlayacaktır. Ürdünlü taşımacılarda ülkemizi ve ülkemiz üzerinden transit geçiş imkanına sahip
olacaktır.
ALTERNATİF HAT 2 : TÜRKİYE-İSRAİL-ÜRDÜN-SUUDİ ARABİSTAN
Türkiye’den İsrail’e ulaşan, sonrasında Ürdün sınır kapısından Suudi Arabistan’a ulaşan bir hat bir
alternatiftir.
Fakat, Suudi Makamları İsrail üzerinden Suudi Arabistan’a giriş yapacak bir aracı ülkeye
sokmamaktadır.
İHRACATIMIZIN KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ ÜLKELERİNE DAHA HIZLI VE DAHA UYGUN ULAŞMASI
İÇİN;
1)
2)
3)
4)
Mısır ve özellikle Suudi Arabistan Makamları nezdinde lobi çalışmaları.
Mısır’ın sürücülerimize vize vermesinin sağlanması.
Suudi Arabistan’ın uçakla gelen sürücülere izin vermesi.
Süveyş Kanalı üzerinden geminin direkt Suudi Arabistan’a ulaşması durumunda daha önce
gemiye binen araçlara Devlet tarafından 500 Dolarlık teşvikin tekrar verilmesinin
değerlendirilmesi gerekmektedir. (Kaynak Uluslararası Nakliyeciler Derneği )
SORU 3- DEVAM EDEN KAMU YATIRIMLARI
Tarım Sektörü
Önemli Baraj ve Sulama Projeleri
Amik-Afrin (Reyhanlı Barajı Ve Sulama)Projesi
İlimiz açısından hayati öneme sahip Reyhanlı Barajı ve Sulaması Projesi kapsamında Amik
Ovası’nda 60.000 ha arazi sulanacak olup, 20.000 ha arazi taşkından korunmuş olacaktır. 158 milyon
212 bin TL proje bedelli Barajın faaliyete geçmesiyle birlikte ilin tarımsal ürün deseninde değişim
sağlanacak ve artan tarımsal üretim değeri ile ekonomiye önemli katkı yapacaktır.
Büyük Karaçay Projesi
İhale bedeli (Tarım+ Hizmet sektörü olarak) 38 milyon 414 bin TL olup, 09.01.2009 tarihinde işe
başlanmıştır. Projenin tamamlanmasıyla; 17,45 GWh yıllık enerji üretimi, 3.554 ha sahada yüksek
basınçlı sulama yapılacak, Antakya ve Samandağ ilçe merkezi ile 15 Belediyenin 2037 yılına kadar
içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak, 2.000 kişinin istihdamı sağlanacaktır.
Orta Ceyhan Menzelet Projesi
Projenin tamamlanması ile Hatay İli’nde 34.396 ha., Kahramanmaraş İli’nde 27.095 ha., Gaziantep
İli’nde 34.259 ha, olmak üzere toplam 96.750 ha. arazinin sulanması sağlanacaktır. Bu proje
kapsamında Tahtaköprü Barajı 11.50 m. yükseltilerek depolama hacmi 587 hm3’e çıkarılacaktır.
Sanayi Sektörü
Altınözü – Enek Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin Kurulması
•
2011 yılında Hatay Valiliği tarafından İlimiz Altınözü ilçesi Enek köyü bölgesinde toplam 363,4
hektar alan üzerinde Tarıma Dayalı Hayvancılık İhtisas OSB kurulması ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır.
•
Hatay İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 15/07/2011 tarihinde HatayAltınözü Enek TDİOSB Proje Teklif Dosyası hazırlanmış ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına
gönderilmiş ve onaylanmıştır.
•
20 Mayıs 2013 tarihinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile yer seçimine katılan 9 Kamu Kurumu
tarafından mahallinde yer seçimi komisyonu ve yer seçimi kesinleştirme çalışmaları tamamlanmıştır.
Yer seçimi 26 Haziran 2013 tarihinde kesinleşmiştir.
•
Projeyle ilgili gözlemsel jeolojik etüt raporu hazırlanmış ve Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)
raporu alınmıştır.
Hatay Altınözü Enek Tarıma Dayalı İhtisas (Süt) Organize Sanayi Bölgesi kuruluş protokolü Gıda,
Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı’nın (Tarım Reformu Genel Müdürlüğü) 09.12.2013 tarih ve
50835840.02 sayılı Olur’u ile onaylanarak 12 sicil numarası ile tüzel kişilik kazanmıştır.
Enek TDİOSB nin kurucu ortakları ve katılım payları :
1-Hatay Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (%50)
2-Antakya Ticaret ve Sanayi Odası
(%30)
3-Hatay İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
(%10)
4-Altınözü Belediyesi
(%10)
Antakya Mobilyacıları İhtisas Sanayi Sitesi
Antakya/Narlıca/Ilıca civarı 46,5 hektarlık bir alana kurulması planlanan, 100 adet işyeri ortaklı, Antakya
Mobilyacıları İhtisas Sanayi Sitesi proje süresi 2013- 2016’dır. Sanayi Sitesinin, imar, altyapı ve üst yapı
projeleri tamamlanmıştır.
Yapım işi, üç aşamada gerçekleştirilecektir.
1-Fore kazık ve istinat duvarı
2-Üstyapı inşaatları
3-Altyapı inşaatları
Fore Kazık ve İstinat Duvarı İhalesi sonuçlanmış olup, 2. kalem iş olan, üstyapı ihalesi önümüzdeki
günlerde yapılacaktır.
Altınözü Zeytin Ve Zeytin Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
Hatay ili Türkiye genelinde, 2014 Sofralık Zeytin üretiminde 8. sırada, Zeytinyağı üretiminde 6. Sırada
yer almaktadır ve Türkiye genel zeytin üretiminin % 11’i Hatay’dan karşılanmaktadır.
Özellikle ilimize özgü asit oranı ve aromasıyla aranan bir tat olan zeytinyağı imalatı, Altınözü ve
Antakya’da çok önemli bir yere sahip olup, toplam 128 adet Zeytinyağı Fabrikası bulunmaktadır.
Hatay’da; Halhali, Karamani, Gemlik, Savrani, Sarı Haşabi türleri mevcuttur.

Hatay’da Zeytin üretim miktarı 2014 yılında, 131.647 ton

Zeytin (Yağlık) 108.065 ton (Türkiye üretimindeki payı % 12)

Zeytin (sofralık) 23.582 ton (Türkiye üretimindeki payı % 6)
Yöremizdeki zeytininin marka değerini arttırmak, bölgeyi zeytinde merkez haline getirmek ve ekonomiye
katkı sağlamak amacıyla, Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
kurulacaktır.
Antakya Metal İşleri Yapı Kooperatifi
2011 Yılında Metal Sanayicileri adı altında;

Oto Tamircileri ve Elektrikçiler Odası

Kaynakçı ve Kaportacılar Odası

Karoserciler Odası

Boyacılar Odalarının birleşerek bugün sayıları 200 üye’yi bulan bir grup oluşmuştur.

Metal sanayicileri, Topboğazı mevkiinde yaklaşık 28 hektar’lık bir araziyi satın alarak “ANTAKYA
METAL İŞLERİ YAPI KOOPERATİFİ” kurulması için çalışmalar yapmaktadır.
Bu arazide ki dükkânlar 500 m², 1000 m², 1500 m², 2000 m² kapalı alan olarak bulunmaktadır.
Ulaştırma Sektörü
Önemli Yol Projeleri
Dörtyol-Hassa (Amanos Geçişi)
30 km uzunluğunda olması planlanan yol, toplam 9.890 metrelik 12 tünel, 2 adet viyadük (toplam
1.210 m) ile 5 adet köprü (toplam 500 m) olarak planlanmaktır. Karayolları Genel Müdürlüğünce proje
ihalesi yapılmış olup 18.04.2013 tarihinde çalışmalara başlanmıştır. Kesin güzergah için koridor
etütleri yapılmaktadır. Söz konusu proje ile Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman
illerinin İskenderun Limanı’na olan uzaklığı azalacaktır.
İskenderun - Arsuz (Uluçinar) Yolu
Toplam 30 km. uzunluğunda bölünmüş yol standardındaki yolun 29 km si tamamlanarak trafiğe
açılmıştır. Yol güzergahında kıyı tahkimat çalışmaları devam etmektedir.
Sağlık Sektörü
Önemli Sağlık Sektörü Projeleri
Merkez ilçede 750 yataklı Yeni Devlet Hastanesi
Hastane toplam arsa alanı 139.798,04 m2 olan ve 13 ana bloktan oluşup, bünyesinde 28 adet
ameliyathane ile 48 yataklık yetişkin, 49 yataklık çocuk yoğun bakım, 58 yataklık acil servis ve 15
yatalık diyaliz ünitesinden oluşmaktadır.
150 Yataklı Kırıkhan Devlet Hastanesi yapım işi
Toplam arsa alanı 100.107 m2 dir. İhalesi 23.08.2011 tarihinde yapılmış, İnşaat çalışmaları TOKİ
idaresinde devam etmekte olup KDV dahil işin bedeli 24.463.760,00 TL'dir.
Dörtyol 150 yataklı Devlet Hastanesi yapımı
2012 Yılı Yatırım Programı'na alınmış olup, arsa tahsis çalışmaları son aşamasındadır.
Samandağ Devlet Hastanesi yapımı
Hastane'nin Sağlık Bakanlığı'na tahsisli 15 dönüm taşınmaz üzerinde yapılması planlanmış olup,
sağlık tesisi alanı içerisinde kalan parsellerin kamulaştırılması için çalışmaları devam etmektedir.
Yayladağı 10 Yataklı Entegre Devlet Hastanesi
Toplam arsa alanı 19.952 m2 'dir. İhalesi Yayladağı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından
26.11.2013 tarihinde ihalesi yapılan hastane 20 yatak olarak projelendirilmiştir.
DEVAM EDEN ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARI
Ulaştırma Sektörü
Limak Port İskenderun Modernizasyon ve Kapasite Artırımı Projesi
Limak İnşaat, TCDD İskenderun Limanı’nın 30 Aralık 2011 tarihinde devralınmasını takiben,
modernizasyon ve kapasite artışı projesine başlamıştır. Proje tamamlandığında liman, 1,3 milyon
TEU kapasitesinde modern bir konteyner terminali olacaktır. Bu doğrultuda, rıhtım yapıları, sahalar,
liman kapıları ve depolar yeniden inşa edilmekte, rıhtım derinleştirme çalışmaları yürütülmekte, tüm
alt ve üst yapılar konteyner elleçlemeye uygun hale getirilmektedir.
Proje kapsamında, büyük tonajlı gemilerin yanaştırılması için liman derinleştirilmiş, 2 milyon 485 bin
metreküp deniz dibi taraması yapılmıştır. Toplamda 920 metre uzunluğuna ulaşacak rıhtım
inşaatlarından, 552 metre uzunluğundaki rıhtım 3-4 tamamlanarak, 15,5 metre derinliği ile konteyner
gemilerine hizmet vermeye başlamıştır.
Projenin tamamlanmasıyla LimakPort İskenderun, Doğu Akdeniz’in en büyük konteyner limanlarından
biri olacaktır.
Kültür ve Turizm Sektörü
Hilton Müze Otel
2012 yılında yapımına başlanan otel Türkiye’nin ilk ve dünyanın ikinci müze oteli olma özelliğini
taşımaktadır. Antakya’nın merkezinde, Hristiyan dünyasının önemli hac noktalarından biri olan St.
Pierre Kilisesi’ne yakın konumdaki arazinin sondaj kazılarından çıkan kalıntılar, yatırımcıları bu
alanda bir beş yıldızlı bir müze-otel fikrine yönelten unsur olmuştur.
25 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir arazi üzerinde 17 bin 400 metrekarelik imar alanına sahip
otelin yapım aşaması sırasında bulunan 850 m2 mozaik ve antik kalıntıların korunması için uzman
arkeologların çalışmaları sonucu otel tarihi kalıntılardan 6 metre yükseklikte inşaa edilmektedir.
Böylelikle zemindeki kazı alanı otelin konuklarının ve yerli-yabancı ziyaretçilerin izleyebilmesi için
açık hale getirilmiştir. Hilton Müze Otel Mimar Emre Arolat ve şehrimiz iş adamlarından Necmi
Asfuroğlu’nun ortak çalışmasıdır.
SORU4- LİMAK PORT İSKENDERUN LİMANI
DURUMU
KONUM İskenderun Limanı, Akdeniz'in kuzeydoğusunda konuşlanmakta olup, Ortadoğu ülkelerine
olan aktarma trafiğine olduğu kadar, Güney ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine de hizmet
vermektedir. Bu bakımdan, aktarma limanı olarak önemli bir role sahiptir. Liman, 1400 m .
uzunluğunda bir mendireğe sahip olup, kuzey ve güney rüzgârlarından korunmaktadır. Liman
girişinde derinlik 12 metredir. Demiryolu ve karayolu şebekesi ile bağlantılı genel amaçlı bir liman
olup, dökme, Ro-Ro ve karışık eşyaya hizmet vermektedir.
PİLOTAJ/RÖMORKAJ Limana giren ve çıkan gemiler için kılavuz almak zorunlu olup, 2000 GT'ye
kadar olan gemiler için römorkör alma mecburiyeti yoktur. Hizmet, 24 saat boyunca, Liman tarafından
verilmektedir.
DENİZ VASITALARI 90 ton kapasiteli bir yüzer vinç, bir kılavuz botu, 4 römorkör, 2 palamar ve bir
servis botu mevcuttur.
ELLEÇLEME EKİPMANLARI Liman elleçleme ekipmanları arasında bir adet 42 tonluk dolu ve bir
adet de 10 tonluk boş konteyner forklifti, 3-35 tonluk 17 adet rıhtım vinci, 5-25 tonluk 8 adet mobil
vinç, 2 köprü vinci, 8 standart ve 13 kısa mastlı forklift, 5 paletli vinç ve 3 loder yer almaktadır.
Limanda konteynerize yük için stoklama alanı mevcuttur.
DÖKME YÜK 60.000 ton kapasiteli TMO'ya ait bir beton siloya sahip olan limanda rıhtımla bağlantılı
bir konveyör sistemi mevcuttur. Ayrıca, yükleme hızı saatte 350 ton, boşaltma hızı saatte 250 ton
olan bir cevher konveyörü de bulunmaktadır.
Limak İnşaat, TCDD İskenderun Limanı’nın 30 Aralık 2011 tarihinde devralınmasını takiben,
modernizasyon ve kapasite artışı projesine başlamıştır. Proje tamamlandığında liman, 1,3 milyon
TEU kapasitesinde modern bir konteyner terminali olacaktır. Bu doğrultuda, rıhtım yapıları, sahalar,
liman kapıları ve depolar yeniden inşa edilmekte, rıhtım derinleştirme çalışmaları yürütülmekte, tüm
alt
ve
üst
yapılar
konteyner
elleçlemeye
uygun
hale
getirilmektedir.
Ocak 2012’de başlayan proje, yüzde 65 seviyesinde tamamlanmıştır. Proje kapsamında, büyük
tonajlı gemilerin yanaştırılması için liman derinleştirilmiş, 2 milyon 485 bin metreküp deniz dibi
taraması yapılmıştır. Toplamda 920 metre uzunluğuna ulaşacak rıhtım inşaatlarından, 552 metre
uzunluğundaki rıhtım 3-4 tamamlanarak, 15,5 metre derinliği ile konteyner gemilerine hizmet vermeye
başlamıştır.
Projenin tamamlanmasıyla LimakPort İskenderun, Doğu Akdeniz’in en büyük konteyner limanlarından
biri
olacaktır.
Download