HATAY`IN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

advertisement
HATAY’IN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU
Hatay Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu 28-30 Mayıs 2015 tarihlerinde Hatay
Büyükşehir Belediyesi öncülüğü ve ev sahipliğinde Mustafa Kemal Üniversitesi işbirliğiyle
gerçekleştirilecektir.
Sempozyumun amacı, Hatay ilinin çevre sorunlarını değişik boyutları ile ilgilenen bilim
insanlarını, ilgili tüm sektörleri, karar verme ve denetim alanlarında çalışan kişileri, öğrencileri ve
çevreye duyarlı diğer bireyleri bir araya getirmek, çevre sorunlarını birlikte tartışarak en iyi çözüm
yollarını bulmak üzere daha fazla irtibat ve koordinasyon için ortak bir platform oluşturmaktır.
Konular:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Hava Kirliliği (ısınma amacıyla kullanılan kalitesiz katı yakıtlar ve motorlu taşıtlar)
Su ve Deniz Kirliliği
Toprak Kirliliği
Gürültü ve Çevre
Nüfus ve Çevre Etkileşimi (Göç vb.)
Tarımsal Faaliyetler ve Çevre Etkileşimi (Tarım ilaçları ve gübre)
Endüstriyel Faaliyetler ve Çevre Etkileşimi
Kentsel Faaliyetler ve Çevre Etkileşimi (Düzensiz Şehirleşme ve Kentsel Dönüşüm vb.)
Orman Endüstrisi ve Çevre Etkileşimi (Ormanların tahribi, yangın, erezyon)
Maden İşletmeciliği ve Çevre Etkileşimi (Maden, kireç, taş ve kum ocakları)
Enerji Sektörü, Yenilenebilir Enerji ve Çevre Etkileşimi
Turizm ve Çevre Etkileşimi
Ulaşım ve Çevre Etkileşimi
Kültür ve Çevre Etkileşimi
Biyoçeşitlilik ve Çevre Etkileşimi
Çevre Kirliliği ve Besin Etkileşimi
Çevre Kirliliği ve Halk Sağlığı
Su ve Diğer Doğal Kaynakların Yönetimi
Su ve Atıksu Arıtma Teknolojileri
Evsel ve Endüstriyel Atıkların Yönetimi
Çevresel Risk Belirleme, Değerlendirme ve Politikaları
İklim Değişikliği
Çevre Eğitimi
Çevre Kirliliği ve Yaban Hayat
Hatay Arkeolojisi ve Çevre Etkileşimi
Çevre Hukuku
Sempozyum Takvimi
Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi için Son Tarih
15 Nisan 2015
Kabul Edilen Özetlerin İlanı
30 Nisan 2015
Kabul Edilen Bildiri Metinlerinin Teslimi için Son Tarih
15 Mayıs 2015
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı
2 Mayıs 2015
Sempozyum Tarihi
28-30 Mayıs 2015
Gezi
30 Mayıs 2015
İletişim
Düzenleme Kurulu Başkanı
Doç.Dr. Alpaslan KAYA
Telefon: 0326 221 3317 / 2103
Fax: 0 326 2455019
Sekreterya
Gamze Özge ÖZMEN
Telefon: 0326 221 3317 / 2102
E-posta: [email protected]
Fax: 0 326 2455019
Download