Lineer Cebir - Piri Reis Üniversitesi

advertisement
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Deniz Ulaştırma/Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Lisans Programı
Ders Katalog Formu
Dersin Adı : Lineer Cebir
Derece: Lisans
Ders Uygulaması, Saat/Hafta
Kodu
Yıl/Yarıyılı
Kredisi
AKTS Kredisi
Ders
Uygulama
Laboratuar
Math 211
2/1 (güz)
3
4
3
-
-
Bölüm
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Dersin veren Öğretim Üyesi
D. Nizamoğulları
Ö. Aybar
İletişim Bilgileri
Piri Reis Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tuzla-İstanbul
Tel: +90 2165810050
Görüşme Saatleri
Ders Notları için web adresi
http://www.pirireis.edu.tr/
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Önkoşulları
Yok
Dersin mesleki bileşene katkısı, %
Temel
Bilim
Dersin Dili
Temel
Mühendislik
İngilizce
Mühendislik Tasarım
İnsan ve Toplum
Bilim
100
Dersin İçeriği
Dersin Amacı
Dersin Öğrenme
Çıktıları
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Lineer denklem sistemleri, matrisler, determinantlar, Öklit vektör uzayı,
vektör uzayları ve alt uzaylar, özdeğerler ve özvektörler, köşegenleştirme ve
karesel formlar, lineer dönüşümler
1. Lineer Cebirin temel kavramlarını ve yöntemlerini öğretmek
2. Lineer cebir bilgisini mühendislik problemlerine uygulama becerisi
kazandırmak.
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
I. Lineer denklem sistemlerinin çözümlerini bulabilmeli ve çözümleri
sınıflandırabilmeli
II. Temel matris işlemlerini yapabilmeli
III. Satır indirgeme işlemlerini kullanarak marisleri üst kademe maris
biçimine getirebilmeli
IV. Matrisin tersini bulabilmeli
V. Kare matrislerin determinantını hesaplayabilmeli
VI. n-boyutlu vektörlerin temel özelliklerini bilmeli ve kullanabilmeli
VII. Vektör uzayı, alt uzay, taban ve boyut kavramlarını bilmeli
VIII. Lineer dönüşüm matris temsilini yapabilmeli
IX. Bir matrisin özdeğerlerini ve özvektörlerini bulabilmeli
X. Bir matrisi köşegenleştirebilmeli ve matrislerde benzerlik kavramını
bilmeli
Ders anlatma, problem çözme
Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı
yer
Eş dönemli koşul
Ders Kitabı
H. Anton, C. Rorres, Elementary Linear Algebra, 10 th Edition, Wiley, 2010.
Diğer Kaynaklar
B.Kolman, D.R.Hill, Elementary Linear Algebra with Applications, 9th
Edition, Pearson, 2007 .
Ödevler ve Projeler
Laboratuar Uygulamaları
Bilgisayar Kullanımı
Yarıyıl içi Çalışmaları
Başarı
Değerlendirme
Sistemi
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Devam
Yıl İçi Sınavları
Kısa Sınavlar
Ödevler
Dönem Ödevi/Projesi
Laboratuar Uygulaması
Uygulama
Derse Özgü Staj(Varsa)
Seminer
Sunum
Alan Çalışması
Final Sınavı
TOPLAM
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM
Adedi
Değerlendirmedeki Katkısı,
%
1
5
30
20
1
50
100
50
50
100
Konular
Lineer Denklem Sistemlerine Giriş, Gauss Yok etme Metodu, Matrisler ve Matris işlemleri,
Devrikler, Matrislerin Cebirsel Özellikleri
Basit Matrisler ve A-1 bulma Yöntemi, Devrik Matrisler ve Lineer Sistemler Üzerine Daha
Fazlası, Köşegen, Üçgensel ve Simetrik Matrisler
Eş çarpan Açılımı ile Determinant, Satır İndirgeme ile Determinant Bulma, Determinantların
Özellikleri, Cramer Kuralı
2-boyutta, 3-boyutta ve n-boyutta vektörler, Norm, Skaler Çarpım ve n-boyutta uzaklık,
diklik, Lineer Sistemlerin Geometrisi, Vektör Çarpımı
Reel Vektör Uzayları, Alt Uzaylar, Doğrusal Bağımsızlık, Koordinatlar ve Taban, Boyut
Taban Değişimi, Satır Uzayı, Sütun Uzayı, Sıfır Uzayı, Rank, Sıfırlık Boyutu
Ara Sınav
Özdeğerler ve Özvektörler, Köşegenleştirme
Kompleks Vektör Uzayları
Dik Matrisler, Dik Köşegenleştirme, Karesel Formlar, Karesel Formlar Kullanarak
Optimizasyon.
Hermit, Bölünmez ve Normal Matrisler, Lineer Dönüşümler, İzomorfizma
Bileşke ve Ters Dönüşümler
Genel Lineer Dönüşümler için Matrisler.
Benzerlik.
Dersin
Çıktıları
I-II-III
I-II-III-IV
II-III-IV-V
VI
VI-VII
II-III-VIII
II-IV
IV
II-III-IV
II
II-IV-V
II-IV-VIII
II-IV-X
Dersin Deniz Ulaştırma/Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Programıyla İlişkisi
Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi
Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi
Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi
Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama
Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi
Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı
bir eğitim
Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları
Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını
kullanabilme becerisi
Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel
çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi
Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz
edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
1: Az, 2. Kısmi, 3. Tam
Düzenleyen
D. Nizamoğulları
Tarih
İmza
Katkı
Seviyesi
1
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Download