5 Nisan Avukatlar Günü Basın Açıklaması için TIKLAYINIZ

advertisement
BASIN AÇIKLAMASI
5 Nisan Avukatlar günü nedeni ile yapılan etkinliğimize hoş geldiniz.
Hepinizi Manisa Barosu adına saygı ile selamlıyorum.
1958 yılından bu yana kutlanmakta olan Avukatlar günü 1987 yılından bu
güne Türkiye Barolar Birliğinin genel kurul kararı ile resmi hüviyet kazanmıştır.5
Nisan Avukatlar günümüzü kutluyor tüm meslektaşlarımıza sağlık, mutluluk ve
başarılar diliyorum. Bu vesileyle mesleğimize yıllarca hizmet etmiş fakat bugün
aramızda bulunamayıp, ahrete intikal eden çok değerli meslek büyüklerimizi
saygıyla ve rahmetle anıyorum.
Değerli meslektaşlarım;
Her fırsatta ifade ettiğimiz üzere yargının bağımsızlığı, yargılama faaliyetinin
adil olması bakımından hayati öneme sahip, vazgeçilmez bir nitelik arz etmektedir.
Ancak yargının gerçek anlamda bağımsızlığının en temel şartı, hatta olmazsa
olmazı, savunmadır. Savunma olgusu evrensel nitelikte temel hak ve özgürlüklerin
yanı sıra tüm hak ve özgürlüklerin en önemli ve vazgeçilmez bir unsurudur. Temel
hak ve özgürlüklerin en büyük güvencesi hak arama özgürlüğüdür. Bu özgürlüğün,
bireylerce Avukatlar aracılığıyla kullanıldığı bilinen bir gerçektir.
Bu nedenle Avukatlar; 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 1. maddesinde
belirtildiği üzere; yargının kurucu unsuru olup, bağımsız savunmayı serbestçe
temsil ederler. Ancak Avukatlık Kanunun 1. maddesinde yer alan bu kural, esasen
bize keyfi bir tutum ve davranış içinde bulunma hakkı vermemekte, aksine
sorumluluğumuzu ve yükümlülüğümüzü bir kat daha arttırmaktadır. Yargı
yerlerinin varlık nedeni olan hak ve hukukun tesisi faaliyetini engelleyen, kilitleyen
değil, bilgimiz tecrübemiz ve kültürümüzle adil ve makul bir işleyişle itilafları
çözümleyen temel aktör olmalıyız.
Baroların vazgeçemeyecekleri temel hedefi bağımsızlıktır. Barolar hiçbir
kuvvetin vesayetini kabul edemez.Avukatlar bağımsızlık savaşımını yaşamlarının
en anlamlı parçası olarak algılamaktadırlar.Biz dik durmaya ve doğruları
savunmaya devam edeceğiz.
Bu özel günümüz de Mesleğimizin ve Ülkemizin bazı sorunlarına değinmek
istiyorum. Biz Avukatlar şunu biliyoruz ki Ülkemizin sorunları bizim
sorunumuzdur.Ülkesi olmayan bir Avukatın Avukatlık yapması mümkün değildir.
Demokrasinin gelişimi ve tam yerleşmesi bizim sorunumuz,
Cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıkmak bizim sorunumuz,
İnsan hak ve Özgürlüklerini savunmak bizim sorunumuz,
Üstünlerin hukukunu değil, Hukuğun üstünlüğünü savunmak bizim
görevimiz,
Ezilenin yanında, güçsüzün yanında, hak arayanın yanında, adalet arayanın
yanında olmak bizim görevimiz.
Biz görevimizin bilincindeyiz ve görevimiz yapmak için tüm gücümüzle
çalışıyoruz çalışmaya devam edeceğiz.
Mesleki sorunlarımız var ve çok daha da çoğalıyor. Ama bizim asıl
sorunumuz Ülkem ağlıyor. Analar, Babalar, kardeşler, eşler, çocuklar ağlıyor. Ateş
düştüğü yeri ve tüm ülkeyi yakıyor.Her gün yeni ölümlere uyanıyoruz.Yeni şehit
haberleri ile sarsılıyoruz..
Yeni Terör olayları yaşamak istemiyoruz. Her akşam bir sonraki sabaha
yeni Terör saldırıları ile şehit haberleri ile başlamak istemiyoruz.
Akan kanın durmasını istiyoruz.
Buradan bu meydandan haykırıyoruz.
Yeter artık, ölümler dursun terör dursun.
Analar ağlamasın, kan dursun istiyoruz
Birlik olmalıyız.
Gün demokrasi ye sahip çıkma günüdür, gün teröre dur deme günüdür.
Gün terörü lanetleme günüdür.
Manisa Barosu Avukatları olarak terörü lanetliyoruz.
Bir ülkede yargıya güven yoksa o ülkede kargaşa olur, terör olur, insanlar
haklarını başka yollardan aramaya başlarlar. Son yapılan anketler yargıya olan
güvenin azaldığını son 30 yılın en düşük seviyesinde olduğunu göstermektedir.
Yargıya olan güven bir an önce arttırılmalı bunun için gerekli yasal düzenlemeler
yapılmalıdır. Yargı gücü iktidarı elinde bulunduranların amaçlarına erişmek için
araç olarak kullanılmamalıdır. Kullanılmasına izin verilmemelidir.
Avukatlık mesleği büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Avukat sayımız 93.000
Stajyer sayımız 10.000, Hukuk Fakültelerinde öğrenci sayımız 50.000 ‘dir.
Önümüzdeki 5 yılda Avukat sayısı %50 artacaktır. Bu ortamda Meslektaşlarımız
hizmetlerinin ve görevlerinin karşılıklarını tam olarak alamamaktadırlar. Ulusal
gelirden aldığımız pay düşmektedir.Ekonomik sıkıntıları en çok hisseden
mesleklerin başında Avukatlar gelmektedir.İzlenen vergi politikaları
mesleğimizin geleceğini tehlikeye sokmaktadır.
Mesleğe yeni başlayan genç Avukatların durumu bir faciadır. Ağır
ekonomik koşullarla diş dişe boğuşan bu insanlar fikri ve ruhsal gelişmelerini bir
kenara bırakmak zorunda kalmıştır. Staj döneminde ve stajını bitiren genç
meslektaşlarımızın çektiği sıkıntılar, yaşadıkları gel-gitler bizi üzmekte ve
mesleğin kanayan yarası olmaya devam etmektedir.
Mesleğe yeni başlayan genç Avukatlar desteklenmeli ve pozitif ayrımcılık
yapılmalıdır. Manisa Barosu yönetimi olarak CMK görevlendirmelerinde
mesleğinin ilk 5 yılında olan meslektaşlarımıza daha fazla görevlendirme
yapılarak ilk adım atılmıştır.
Avukatlara uygulanan vergi sistemi de mesleği icra etmemizi
güçleştirmektedir. Avukatlık bir kamu görevidir. Bu görev karşılığında alınan
ücretten %18 KDV almak , %35 gelir vergisi almak hangi akla hizmettir. Avukatın
mesleğini icra etmek için yaptığı harcamalarla birlikte Avukatın aldığı ücretin
%80 vergi ve giderlere gitmektedir. Yapılacak yeni düzenlemelerle KDV ve gelir
vergisi oranları biran önce düşürülmelidir.
Avukatlık mesleğine yapılan saldırılar biran öne önlenmeli, iş takipçileri
için daha ağır cezai yaptırımlar getirilmelidir. Avukatın yerine geçerek iş takibi
yapan kişi ve kurumlar için yeterli yaptırımlar uygulanmadığından caydırıcı
olmamaktadır. Manisa Barosu olarak Savcılıklara yaptığımız ihbarlar sonucunda
bir çok iş takipçisine dava açılmıştır.
Kamuoyu nezdinde farkındalık yaratmak amacı ile 5 Nisan Avukatlar günü
vesilesi ile Adalet Komisyonu bulunan 5 ilçemizde sokaklara, caddelere,
raketlere, bilbortlara dövizlerimiz asılmıştır.
Manisa barosu olarak Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonumuzla Kadın ve
çocuklarımızın yanında durmaya çalışıyoruz. Cumhuriyet Başsavcımızın katkıları
ile Kadın ve Çocuk Hakları büromuzu adliyenin içinde açtık önümüzdeki günlerde
aktif olarak çalışmaya başlayacaktır. Komisyonumuzda çalışan meslektaşlarımıza
gayretli çalışmaları nedeni ile teşekkür ederim.
Kültür ve sanat Komisyonumuzda başarılı çalışmalar ortaya koymuştur.
Avukatlar haftası nedeni ile verecekleri konser Ülkemizin yaşadığı durumlar göz
önüne alınarak iptal edilmiştir. Meslektaşlarıma gayretli çalışmaları nedeni ile
teşekkür ederim.
Çevre ve Hayvan Hakları komisyonumuza ve diğer komisyonlarımıza da
çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.
Biz bir bütünüz ve birlikte çalışmalıyız. Hem ülkemize hem mesleğimize
karşı olan sorumluluklarımızı bu güne kadar olduğu gibi bundan böylede birlikte
yerine getirmeliyiz.
Değerli meslektaşlarım;
Hem genel anlamda, hem de Manisa özelinde sorunlarımız var. Bu sorunları
burada çok ayrıntılı anlatmak istemiyorum.Genel anlamda yaşadığımız sorunlara
yazılı ve görsel basın aracılığı ile paylaşıyor ve Manisa Barosu olarak
düşüncelerimizi açıklıyoruz.(Bu anlamda bizim sesimiz olan yazılı ve görsel
basınımızın değerli emekçilerine huzurunuzda teşekkür ediyorum.)
Yerelde Adliyelerde yaşanan sorunlarda hem Cumhuriyet Başsavcımız, hem
Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanımız hem de diğer tüm kişi ve kurumlarla
medeni ilişkiler ve diyaloglarımız sayesinde sorunlarımızı aşmaya çalışıyoruz. Bu
güne kadar gösterdikleri duyarlılık nedeni ile kendilerine teşekkür ederim.
Hepimizin temel bir gayesi var; Hakimiyle, Savcısıyla, Avukatıyla, tüm Adliye
personeli ile sağlıklı ve başarılı bir yargı hizmetini sunabilmek. Her geçen gün bir
önceki günden daha iyi olmuyor. Fakat biz umudumuz kaybetmeden üzerimize
düşeni yapmalıyız. Karamsarlık, ümitsizlik, bazen felaket çığırtkanlığı belki
dünyanın en kolay işidir, ancak zorluklar içinde umudumuzu koruyarak yapıcı
tutum ve davranışlarımızla, doğru iletişim yöntemleriyle sorunları çözmeye
çalışmak mesleğimiz ve temsil ettiğimiz kurumlarımız açısından daha doğru ve
yakışır bir yoldur.
Değerli meslektaşlarım;
Avukatlık mesleği gibi onurlu ve kutsal bir mesleği ifa ettiğimizi asla
hatırımızdan çıkarmamalıyız, Avukat olduğumuzu özel yaşantımızda dahil olmak
üzere hissetmeli ve hissettirmeliyiz diyor tüm meslektaşlarımızın Avukatlar
gününü kutluyor selam ve saygılarımı sunuyorum.
MANİSA BARO BAŞKANI
AV.ALİ ARSLAN
Download