Süt Kooperatifi Kurulacak Manisa Eko Turizmin Yeni Rotası Olacak

advertisement
MANİSA’YI GELECEĞE TAŞIYACAK PROJELERİMİZ
Süt Kooperatifi
Kurulacak
İlk 1 yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi Tire Süt
Kooperatifleri ile şimdiden prensipte kabul ettiğimiz protokolümüzü imzalayacak ve Süt Kuzusu Projesini Manisa’da hayata geçireceğiz.
Manisa Ana Kuzusu projemiz için ilerleyen aşamalarda Manisa’da kuracağımız Süt Kooperatifi
ile çiftçilerimiz kazanacak, çocuklarımız ise sağlıklı büyüyecek. İlk başta Manisa’daki hanelerin
%10’una yani 35 bin haneye ulaşmayı hedefleyen projemiz ilerleyen yıllarda tüm çocuklarımıza ulaşacak.
156
Manisa
Eko Turizmin
Yeni Rotası
Olacak
İlk kez 1992 Rio Çevre Zirvesi’nde sürdürülebilir bir dünya ve çevre için ortaya konulan kriterler kapsamında turizm alanında da çevreye zarar
vermeden ve yerel halkların kültürlerini yok etmeden hizmet vermek prensibi belirlenmişti. Bu
bağlamda ortaya çıkan eko turizm kavramı 2002
yılında Dünya Eko turizm zirvesinde ortaya kondu ve tüm ülkelerin benimsediği ortak bir tanımlama olarak saptandı.
Bizler de Manisa’mızın elverişli ve bereketli
topraklarının artık dünyaya açılmasının vaktinin
geldiğini biliyoruz. Bu bağlamda doğal çevremizin sürdürülebilirliği ve tanıtımı için geliştirilecek
eko turizmin öncüsü olan bir Belediye olacağız.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği içerisinde
Manisa’mızın eko turizm için önemli rotalardan
birisi olmasını sağlayacak ve dağ ve doğa rehberliği için sertifika programları geliştireceğiz.
Uygulamaya koyacağımız eko turizm projesi
sayesinde hem çiftçilerimiz kazanacak hem de
Manisa kazanacak.
TARIM, HAYVANCILIK ve KIRSAL KALKINMA PROJELERİ
Download