Avrupalı Türk hukukçular III. Uluslararası Hukuk Eğitim Programı

advertisement
Avrupalı Türk hukukçular III.
Uluslararası Hukuk Eğitim
Programı Başlıyor
Avrupalı Türk hukukçular III.
Uluslararası Hukuk Eğitim
Programı Başlıyor
Kaynak: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
Başkanlığımız, yurtdışında yaşayan hukukçularımızın hukuk
deneyimlerinin artırılmasına yönelik olarak 14-20 Eylül 2014
tarihlerinde Ankara ve İstanbul’da “III. Uluslararası Hukuk
Eğitim Programı” düzenleyecektir Devami …
Avrupa Türk Avukatlar Birliği
(
EATL)
Genel
Kurul
Toplantısı
Kaynak : http://www.haber.nl
AVRUPA TÜRK AVUKATLAR BİRLİĞİ ( EATL ) Genel Kurul Toplantısı
19 NİSAN 2014 tarihinde, Avrupa Türk Avukatlar Birliği tüm
üyelerinin desteği ile Brüksel’deki Yunus Emre Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Genel Kurul’da geçmiş dönemler hakkında sunumlar yapılırken,
gelecek dönemlerle ilgili faaliyet görüşmeleri yapıldı. Açılış
konuşmasının ardından avukat Ayşegül Alkış-Schaling, Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi başvuruları ve prosedürleri hakkında
bir sunum verdi. Daha sonra Genel Başkan ve Yönetim Kurulu
üyelerinin seçimine geçildi ve üyelerin oy birliği ile Avukat
Nazmi Türkkol yeni başkan olarak seçildi.
Yeni yönetim kurulu ise şu şekilde oluştu:
Başkan Yardımcısı,
Avusturya’dan Banu Kurtulan
Yönetim kurulu üyeleri ise
Hollanda’dan Fadime Kılıç,
Londra’dan Ayşegül Dorken,
İsviçre’den Yetkin Geçer,
Fransa’dan Gülcan Doyduk,
Luksemburg’dan Vincent Isitmez,
İzmir’den Umit Kilinç,
Lüksemburg’dan Dilek Aslan,
Almanya’dan Akın Hızarcı,
Fransa’dan Dikmet Yozgat.
Saymanlık görevine ise
Hollanda’dan Alpaslan Deniz Koker,
yeni sekreter
ise
Belçika’dan Vahide Gul olarak atandılar.
Yeni yönetimdeki avukatlar, geçmiş dönem hizmet veren başkan
ve kurul üyelerine teşekkürlerini ilettiler.
Avrupa
Türk
Avukatlar
Birliğinden
Uluslararası
Konferans
Kaynak:
akajans.nl
Avrupa Türk Avukatlar Birliği (European Association of Turkish
Lawyers, kısaca EATL) 24 Ocak 2014 tarihinde Fransa’nın
Strazburg şehrinde “1963 tarihli Ankara Anlaşması’na göre Türk
işçiler ve işverenlerinin Avrupa’ da çalışma ve iş kurma
hakları” konulu uluslararası bir konferans düzenlemiştir. Lyon
Barosu avukatlarından Av. Dikmen Yozgat’ın moderatörlüğünde
gerçekleştirilen bu konferans, EATL Başkanı Viyana Barosu
avukatlarından Av. Banu Kurtulan’ın açılış konuşmasıyla
başlamıştır. Sonrasında …
Devami …
Avrupalı Hukukçular Viyana’da
Toplandı
Kaynak : http://www.alternatifhaber.at/
2013-12-02
3. Avrupalı Hukukçular Eğitim Programı Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından 30 Kasım-1 Aralık
tarihleri arasında Avusturya’nın başkenti Viyana’da
düzenlendi.
T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları
Başkan Yardımcısı Dr. Gürsel Dönmez, Viyana Büyükelçisi Mehmet
Hasan Göğüş, Viyana Başkonsolosu Tayyar Kağan Atay programın
açılış konuşmasını yaptılar.
“Aile ve Sosyal Güvenlik Hukuku Alanında Temel Uygulama
Sorunları” üzerine yapılan eğitim programına, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dışilişkiler Uzmanı Fuat Boztepe,
Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığı yetkilileri,
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu üyesi Süleyman Mortaş,Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Birinci Hukuk
Müşaviri H. Galip Küçükyiğit ve Türkiye’deki hukuk
fakültelerinden akademisyenlerin ortak katılımıyla
gerçekleştirilen programa Fransa, Almanya, Hollanda,
Avusturya, Belçika, İngiltere, Macaristan, Danimarka ve
Belçika’dan 75 Avrupalı Türk hukukçu katıldı.
Açılış konuşmasını yapan T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve
Akraba Toplulukları Başkan Yardımcısı Dr. Gürsel Dönmez,
şunları söyledi: “Avrupa’da sorunlarımız var. Biz Türkiye
olarak buralara sorun olarak bakmıyoruz. Bunu söylerken de
sog
rö
uz
na
lr
ad
rı
etmek
demek
değil
dir
bu.
Ama
fırsa
t
odakl
ı
pozit
if
bir yaklaşımla bakıyoruz. Avrupa’da nereye gidersek gidelim
güzel manzaralar ile de karşılaşıyoruz. Bu güzel manzaranın
bir parçasını da sizlere borçluyuz. Avrupa’da insanlarımızın
hakkını, hukukunu korumak ya da insanımızla ilgili fırsatları
hukukun çerçevelerine oturtmak gibi işler sizlere ait olan
işler. Sizler de işlerin gereğini yerine getiriyorsunuz.
Önümüzde gerçekleşecek 7-8. Programlarda hukukçularımızı ve
finans dünyasını da bir araya getirmeyi düşünebiliriz.
Avrupa’da yazarlarımız, sanatçılarımız da yer alıyor, onlarla
da buluşabiliriz. Sizlerin belirleyeceği gibi çeşitli meslek
grupları da belirlenebilir. Biz Avrupa’da Türkiye olarak güçlü
bir imaja sahip olmak istiyoruz. Bu kuru kuruya bir isteyişle
olmuyor. Sizlere büyük pay düştüğünü sizler zaten
biliyorsunuz.Karşılıklı kurumsal anlamda ve bireysel
düzlemlerde birbirimize verebileceğimiz çok şeyler olduğunu
artık hep birlikte tespit etmiş durumdayız.”
Viyana Büyükelçisi Mehmet Hasan Göğüş ise, konuşmasında
şunları ifade etti: “Avusturya’daki sorunları yakından
biliyorum. Önümüzdeki yıl Türkiye’den Avusturya’ya göçümüzün
50. yılını idrak edeceğiz. Burada birçok programı da Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile birlikte
yürütebiliriz. Artık misafir ve göçmen işçi tabirlerini de
kullanmamak lazım. Çünkü kimse misafir ve göçmen değil.
Bulunduğunuz ülkelerin birer gerçek vatandaşısınız. Bu tür
seminerlerin yapılmasının çok büyük önem taşıdığını
biliyorum.”
İki günlük program boyunca, yurtdışında yaşayan Türklerin
bulundukları ülkelerde yerel ve uluslararası hukuktan
kaynaklanan haklarının bilinirliğinin arttırılması ve
vatandaşlarımızın yaşadıkları çeşitli hukuksal sorunların ele
alınarak çözüm yolları geliştirilmesi hedeflendi. Velayet
hakkının sınırları, uluslararası hukuk ve Türk Yüksek Yargı
içtihatlarında çocuk kaçırma eylemi, opsiyon modeli, anayasa
hukuku, Avrupa hukuku ve içtihatlar bakımından
değerlendirmeler yapıldı. Programda ayrıca aile birleşimi
vizesinde dil sınavı şartı, AB hukuku ve AB adalet divanı
içtihatları bakımından değerlendirildi. Avrupa insan hakları
mahkemesi içtihatlarında ailebütünlüğünün korunması, Avusturya
idari sistemi ve yabancı ülke vatandaşlarının hukuki
statüleri, Türkiye ile AB ülkeleri arasındaki sosyal güvenlik
sözleşmeleri ve uygulanması ele alındı. Yurtdışı hizmet
borçlanması, 3201 sayılı kanun uygulamaları ve AB ülkelerinde
ikamet eden Türk vatandaşları bakımından analizi, sosyal
güvenlik ödeneklerinin transferi, mevcut hukuki durum ve
uygulamada karşılaşılan sorunlar, benzer sorunlar ve yapılacak
eylemler ele alındı.
Toplantıya ilgili İhlas Haber
Ajansı’na konuşan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı Birinci Hukuk Müşaviri H.Galip Küçükyiğit, şunları
ifade etti: “Programa Avrupa’nın 13 ülkesinden katılan 75
hukukçumuz var. Aile ve sosyal güvenlik hukuku alanında
çeşitli konuları müzakere ediyoruz. Türkiye’den, Avrupa’dan
katılımcılar ve hukukçular birlikte eğitim verecekler. Bu
toplantıya katılanlar arasında sosyal iletişim imkanları
olacak. Farklı ülkelerden gelenler birbirleriyle tanışacaklar.
Uzun vadeli eğitimin yanında işbirliği imkanları da
gelişeceğini ümit ediyoruz. Bu toplantıların amacı
yurtdışındaki vatandaşlarımızın haklarını öğrenmeleri ve o
yönde çeşitli bilgilere sahip olmaları. Tabiiki bu hakların
takip edilmesi de öğrenmenin yanında önemli. Bilindiği gibi
vatandaşımız her zaman kendi hakkını kendi başına takip
edemiyor. Avukatlık sistemi bütün dünyada geçerli bir sistem.
Burada avukatlarımızla bir araya gelerek vatandaşlarımızın
haklarını nasıl daha iyi müdafa edebilecekleri, gerek
Türkiye’de ve yaşadıkları ülkelerin veya uluslararası
düzeydeki davalarda kendilerini daha iyi savunmalarını
sağlayacağız bu eğitimlerle. Bu da doğrudan doğruya
vatandaşlarımıza aksetmiş olacak.”
Watch this video on YouTube
Toplantı sonuç bildirgesinde yapılan açıklamada çalışmalarla
oluşturulan ağ sayesinde erişilen ve toplanan bilgiler en kısa
sürede oluşturulacak Internet sitesinde ülkeler bazında
hukukçular tarafından kazanılan davaların emsal teşkil etmesi
için yayınlanması öngörüldü.
Program sonunda katılımcılara “Eğitim Sertifikaları” verildi.
Download