Hücre - sbsfenci

advertisement
KONU: HÜCRE
CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ
•
•
•
•
•
•
•
•
Beslenme
Boşaltım
Üreme
Büyüme
Uyarıları algılama ve cevap verme
Hareket
Solunum
Hücreli yapı
CANLILIK HÜCRE İLE BAŞLAR
Canlıların vücudunu oluşturan en küçük canlı
yapı birimine hücre denir. Hücreler mikroskop
yardımı ile incelenir. Hücreler, solunum,
boşaltım, sentez ve büyüme gibi canlılık
özelliklerini gösterirler.
Bitki hücreleri mikroskop ile incelendiğinde
şekillerinin genellikle köşeli olduğu gözlenir.
Bir hücre genel olarak dıştan içe doğru hücre zarı, sitoplâzma ve
çekirdek olmak üzere üç bölümden oluşmuştur.
HÜCRE ZARI: Hücre zarı, hücre içindeki çekirdek ve
sitoplazmanın dışarıya dağılmasını engelleyen hücreyi
dış kısımdan saran bir zardır.
 Sitoplâzmayı sararak hücreye şekil verir
 Hücreye giren ve çıkan maddeleri kontrol eder.
 Hücreyi dış etkilere karşı korur.
 Hücreye madde giriş ve çıkışını sağlar.
 Hücre zarı ince bir zardır.
 Yapısında protein, yağ ve karbonhidrat vardır.
Seçici geçirgen bir özelliğe sahiptir.
 Esnek ve saydamdır.
 Hücre zarında maddenin giriş ve çıkışını sağlayan
POR adı verilen delikçikler vardır.
HÜCRE ÇEPERİ (Hücre Duvarı): Hücre çeperi
hücreye sertlik ve diklik kazandıran bir yapıdır.Sadece
bitki hücrelerinde bulunur.
 Hücre çeperi cansızdır.
 Hücre çeperinin seçici geçirgen özelliği yoktur.
 Hücre çeperinde de porlar bulunur.
 Hücre çeperinin yapısında selüloz bulunur.
Selüloz bir karbonhidrat çeşididir.
Hayvan hücreleri mikroskop ile incelendiğinde
hücre şekillerinin genelde yuvarlak olduğu
gözlemlenir.
6. Sınıf Fen ve Teknoloji
SİTOPLAZMA: Hücre zarı ile çekirdek arasını
dolduran ,yarı saydam ,yarı akışkan ,yumurta akı
kıvamında bir sıvıdır.
 Sitoplazma hücredeki canlılık olaylarının (üreme,
boşaltım,sindirim,enerji üretimi )
gerçekleştirildiği yerdir.
Sitoplazmanın %65 ile %95 su oluşturur. Bunun
dışında protein,yağ,karbonhidrat,vitamin ,inorganik
 maddeler,hormonlar,enzimler ve organeller
bulunur.
V
 Yaşamsal olayları sitoplazma içindeki
organeller gerçekleştirir.
ORGANELLER
6. Sınıf Fen ve Teknoloji
www.sbsfenci.com
KONU: HÜCRE
ÇEKİRDEK: Hücrede meydana gelen
olaylar kontrolsüz değildir. Kontrolün ve
denetimin yapıldığı, yönetildiği bir
merkezdir.
 Çekirdek hücrenin bütün hayatsal
faaliyetlerinin yönetildiği merkezdir.
 Çekirdek zarı çift katlıdır.
 Yapısında porlar ve ribozom bulunur.
 Çekirdek aynı zamanda hücrenin
kalıtım maddesini DNA yı taşır.
 Çekirdeğin içinde aynı zamanda
çekirdekçik bulunur. Çekirdekçik
sayısı her hücrede farklı olabilir.
 Çekirdeği çıkarılan bir hücre bir süre
sonra ölür.
FARKLI TİPTE HÜCRELER
AMİP
BAKTERİ
ORGANİZMA: Sistemler bir araya gelerek
organizmayı oluşturur.
2007-DPY
TERLİKSİ HAYVAN
KAN
ÖGLENA
SİNİR HÜCRESİ
DOKU: Belli bir yapı ve göreve
sahip olan hücrelerin bir araya
gelerek oluşturdukları yapılara doku
denir.
SİSTEM: Dokular bir araya gelerek
sistemleri oluşturur.
6. Sınıf Fen ve Teknoloji
ÇÖZÜM:
Sadece birinde gerçekleşen olayı istemektedir.
Şekle baktığımızda kloroplast hariç tamamının
her iki hücrede de bulunduğu görülmektedir.
Sadece kloroplast birinde bulunmaktadır.
Kloroplastın görevi de fotosentez sonucu besin
üretmektir. Doğru cevabımız A şıkkı olur.
V
2008-SBS
ÇÖZÜM:
Hayvan hücresinde besin üretme
gerçekleşmediği için cevap A
seçeneği olacaktır.
6. Sınıf Fen ve Teknoloji
www.sbsfenci.com
Download