2006-2007 eğitim-öğretim yılı bülent altop i

advertisement
2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BÜLENT ALTOP İ.Ö.O SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6 / C SINIFI 1.DÖNEM 2.SINAV
SORULARI
Adı / Soyadı:
Sınıfı / Nu:
A GRUBU SORULARI
1.Yaz mevsiminde deniz,karadan daha serin,kışın daha ılıktır.Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yazın güneş ışınları denize daha dik açıyla gelir. B)Karalardaki yeryüzü şekilleri ile ilgilidir.
C)Denizlerin tuzluluk oranıyla ilgilidir.
D)Karaların ve denizlerin farklı ısınıp soğumasıdır.
2.<Her mevsim yağışlı,yazlar serin,kışlar ise ılıktır.Bitki örtüsü ise ormanlıktır.>Bu cümledeki iklim türü ve eşleştirilen il
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)Akdeniz iklimi-Kayseri B)Karasal iklim-Aydın C)Karadeniz iklimi-Isparta D)Karadeniz iklimi-Samsun
3.İnsanlar tarımcılık için uygun yerlere yerleşmişlerdir.Bu uygun yerler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Düz ovalar B)Verimli araziler C)Su kaynakları D)Maden kaynakları
4.Aşağıdaki uygarlıklardan hangi ikisi Mezopotamya’da kurulmuştur?
A)Sümer-Urartu
B)Asur-Babil C)Hitit-Lidya D)İyon-Lidya
5. -Yazıyı icat etmişlerdir.
-Ziggurat adını verdikleri tapınakları vardı.
-Matematikte dört işlemi bulmuşlardı.
-Ay yılı takvimini hesaplamışlardı.
Yukarıda söz edilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mısır Uygarlığı B)Hitit Uygarlığı C)Çin Uygarlığı D)Sümer Uygarlığı
6.Dünyada bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması kimler arasında yapılmıştır?
A)Anadolu-Suriye B)Mısırlılar-Hititliler C)Lidyalılar-Urartular D)Frigyalılar-İyonlar
7.İklim aşağıdakilerin hangisini etkilemez?
A)Tarım ürünlerini
B)Maden kaynaklarını C)Yerleşim şekillerini D)Yaşam tarzlarını
8.Bamsı Beyrek,kuzey kutbu’nda dünyanın en büyük adasında buzdan bir evde yaşıyor.Ulaşım aracı olarak köpeklerin
çektiği kızakları kullanıyor.Hava her zaman soğuk olduğundan kalın giysiler giyiyor.Kürşad’ın yaşadığı yerde hangi iklim
tipi görülmektedir?
A)Çöl iklimi B)Karasal iklim C)Kutup iklimi D)Muson iklimi
9.-Türkistan’da bütün Türk boylarını birleştirerek ilk kez Türk Birliğini sağladı. -Kurucusu Teoman Kağandır.
-Türk Tarihinde kurulan ilk Türk Devletidir.
Yukarıda sözü edilen Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kök Türk(Türk Kağanlığı) Devleti B)Asya Hun Devleti C)Avrupa Hun Devleti D)Türkiye Cumhuriyeti
10.Aşağıdaki destanlardan hangileri Kök Türk Devletine aittir?
A)Alp Er Tunga Destanı-Şu Destanı
B)Oğuz Kağan Destanı-Atilla Destanı
C)Ergenekon Destanı-Bozkurt Destanı D)Göç Destanı-Türeyiş Destanı
11.Hun Türklerinin Türkistan(Orta Asya)’dan göç etme sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Salgın hastalıklar yüzünden hayvanların ölmesi B)Devlet yöneticileri arasındaki mücadeler
C)Çin baskıları gibi komşu devletlerin baskısı
D)Bu bölgede sanayinin gelişmemiş olması
12.Aşağıda ülkemizde görülen iklim tipi ile ilgili verilen ve o iklim tipinin karakteristik özelliğini yansıtan yağış ve sıcaklık
grafiğine göre sorulan sorulara cevap veriniz.
HANGİ İKLİM TÜRÜ:………………..
En yağışlı aylar: ……………………
En kurak aylar:…………………..
En sıcak ay: ……………………….
En soğuk ay:……………………….
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
13-Urartu Uygarlığının başkenti…………………….dır.
14-Tarihte insanlar ilk barınak olarak……………………………kullanmışlardır.
Açıklama:Aşağıdaki cümlelerin yanına doğru ise ‘’D’’ yanlış ise ‘’Y’’ yazınız.
15-İklim,insanların yaşam tarzını etkilemez.(……..)
16-Her 200 metre yükseldikçe sıcaklık 1 derece artar.(……)
NOT:12.soru 10 puan,diğerleri ise 6’şar puandır.
NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE!
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
BAŞARILAR
ALİ KAYA
Download